Hem: Teman: Offentliga utredningar: Betänkanden med Sören Öman: Medverkanden:

Per Virdesten På Wikipedia

( 1 betänkande med Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till betänkandet )

Funktion vid Arbetsdomstolen : Vice ordförande ]

Sök kontaktuppgifter till Per Virdesten på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Kontakt med Arbetsdomstolen

Per Virdesten
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­denSkilj­aktig me­ningAn­del skilj­akt­igaAktiv år
12 st.1999–2004

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 25,0% ( 3 / 12 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 8,3% ( 1 / 12 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,9%

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 1 / 1 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 54,4%

Underinstans : Stockholms tingsrätt

Underinstans : Stockholms tingsrätt

Per Virdesten har dömt refererade avgöranden med :
47 ledamöter ♀ 18 ♂ 29
9 sekreterare ♀ 6 ♂ 3
30 parter
19 ombud ♀ 4 ♂ 15

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Per Virdesten
( 7 st. ♀ 2 ♂ 5 vid 8 tillfällen )

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen :

Funk­tionTill­träddeAv­gickLängd
Er­sättare för vice ord­förande1998-09-102004-05-315 år 8 mån 22 dgr
Förordnad i sammanlagt 5 år 8 månader och 22 dagar.

Betänkanden med Sören Öman och Per Virdesten ( 1 st. )

1995 ( 1 st. )

Arbetsföretag – En ny möjlighet för arbetslösa ( SOU 1995:2 )

Arbetsmarknadsrätt | Arbetsrätt ]

Omslaget till betänkandet Arbetsföretag – En ny möjlighet för arbetslösa

ISBN : 91-38-13865-4

Antal sidor : 79 sid.

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

Utredning : Utredningen om arbetsföretag ( A 1994:09 )
» Utredningens sida

Ordförande / Utredare : Birger Bäckström

Sören Ömans roll i utredningen : Sekreterare

 Läs : » Arbetsföretag – En ny möjlighet för arbetslösa (SOU 1995:2)

» Läs texten ( html-text Fel kan förekomma )

Arbetsföretag – En ny möjlighet för arbetslösa

Det är titeln på det betänkande som utredaren Birger Bäckström i dag har lämnat över till regeringen. Arbetsföretag är nybildade statsägda aktiebolag som skall anställa arbetslösa som anvisas av arbetsförmedlingen. De arbetslösa skall engageras på heltid t.ex. med att aktivt söka arbete. Det nya är att arbetsföretaget också skall kunna hyra ut arbetslösa för tillfälliga arbetsuppgifter till andra företag. Arbetsföretagen kan bryta passiviteten hos de arbetslösa och förkorta vägen till ett ordinarie arbete. Lokala initiativ och lokalt engagemang kan tas till vara. Läs mer

Dela :