Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (A 1994:09) om konsekvenser vid inrättandet av s.k. arbetsföretag – Utredning med Sören Öman

Offentlig utredning under Arbetsmarknadsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (A 1994:09) om konsekvenser vid inrättandet av s.k. arbetsföretag [ Avslutad 1995 ] – Utredning med Sören Öman

Offentlig utredning under Arbetsmarknadsdepartementet

Utredningsdirektiv för utredningen :

Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 1994:121 Konsekvenser vid inrättandet av s.k. arbetsföretag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 9 st. ♀ 0 ♂ 9 ) :

Bo Carlsson  []  ( Expert )
Leif Dergel  []  ( Expert )
Anders Kruse  []  ( Expert )
Sven Magnusson  []  ( Expert )
Lars Mathlein  []  ( Expert )
Anders Sandgren  []  ( Expert )
Per Virdesten  []  ( Expert )
Sören Öman ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (A 1994:09) om konsekvenser vid inrättandet av s.k. arbetsföretag


Beteckning : A 1994:09
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 1996-03-22
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1994:121.
Lokal :
0

Sammansättning


Bäckström, Birger, fr.o.m. 1994-11-14
Expert : Carlsson, Bo, fr.o.m. 1994-11-21
Expert : Dergel, Leif, fr.o.m. 1994-11-21
Expert : Kruse, Anders, fr.o.m. 1994-11-21
Expert : Magnusson, Sven, fr.o.m. 1994-11-21
Expert : Mathlein, Lars, fr.o.m. 1994-11-21
Expert : Sandgren, Anders, fr.o.m. 1994-11-21
Expert : Virdesten, Per, fr.o.m. 1994-11-21
Sekreterare : Öman, Sören, fr.o.m. 1994-11-15

Rapporter

SOU 1995:2Arbetsföretag – en ny möjlighet för
arbetslösa
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman