: : : :
SOU 1995:2 Arbetsföretag – En ny möjlighet för arbetslösa

Sören Öman skrev betänkandet såsom utredningssekreterare.

Senast uppdaterad 2017-04-01 av Sören Öman