: : : : :

Anders Sandgren

( 1 betänkande med Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till betänkandet )

» Gå direkt till listan med betänkande med Sören Öman

Funktion vid Arbetsdomstolen : Arbetsgivarledamot ]

Kontakt med Arbetsdomstolen

Anders Sandgren
Aktivitet som arbetsgivarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
67 st.8 st.11,9%1999–2010

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 25,4% ( 17 / 67 st. )
[ i 8 / 17 fall ( 47,1% ) har Anders Sandgren själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 10,4% ( 7 / 67 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 14,3% ( 1 / 7 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 5 st. ) : Norrköpings tingsrätt | Solna tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Uppsala tingsrätt | Lunds tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 6 st. ( senaste gången 2010-02-10, för 8 år 1 mån 11 dgr sedan )

Anders Sandgren har dömt refererade avgöranden med :
119 ledamöter ♀ 46 ♂ 73
31 sekreterare ♀ 21 ♂ 10
125 parter
86 ombud ♀ 24 ♂ 62

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Anders Sandgren
( 44 st. ♀ 19 ♂ 25 vid 61 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Ersättare för arbetsgivarledamot1999-02-112010-06-3011 år 4 mån 20 dgr
Förordnad i sammanlagt 11 år 4 månader och 20 dagar.

Utsedd efter förslag av Svenska Arbetsgivareföreningen och Föreningen Svenskt Näringsliv.

Betänkanden med Sören Öman och Anders Sandgren ( 1 st. )

1995 ( 1 st. )

Arbetsföretag – En ny möjlighet för arbetslösa ( SOU 1995:2 )

Arbetsmarknadsrätt | Arbetsrätt ]

Omslaget till betänkandet Arbetsföretag – En ny möjlighet för arbetslösa

ISBN : 91-38-13865-4

Antal sidor : 79 sid.

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

Utredning : Utredningen om arbetsföretag ( A 1994:09 )
» Utredningens sida

Ordförande / Utredare : Birger Bäckström

Sören Ömans roll i utredningen : Sekreterare

 Läs : » Arbetsföretag – En ny möjlighet för arbetslösa (SOU 1995:2)

» Läs texten ( html-text Fel kan förekomma )

Arbetsföretag – En ny möjlighet för arbetslösa

Det är titeln på det betänkande som utredaren Birger Bäckström i dag har lämnat över till regeringen. Arbetsföretag är nybildade statsägda aktiebolag som skall anställa arbetslösa som anvisas av arbetsförmedlingen. De arbetslösa skall engageras på heltid t.ex. med att aktivt söka arbete. Det nya är att arbetsföretaget också skall kunna hyra ut arbetslösa för tillfälliga arbetsuppgifter till andra företag. Arbetsföretagen kan bryta passiviteten hos de arbetslösa och förkorta vägen till ett ordinarie arbete. Lokala initiativ och lokalt engagemang kan tas till vara. Läs mer

Dela :