Hem: Teman: Offentliga utredningar: Offentliga utredningar med Sören Öman:

Upphandling genom valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen

( 2009 )

Hem: Teman: Offentliga utredningar: Offentliga utredningar med Sören Öman:

Upphandling genom valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen ( 2009 )

Arbetsmarknadsrätt | Europarätt | Övrigt ]

Utredning med Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

Alla medverkande ( 1 st.  0  1 ) :

Sören Ömans roll i utredningen : Konsult

Utredningen startade :

Utredningen avslutades : 2009-12-18

Utredningen pågick:  5 månader och 4 dagar

» Betänkandet Ds 2010:1 Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen

Dela :

Det föreslås en ny lag om valfrihet hos Arbetsförmedlingen. Lagen innebär att Arbetsförmedlingen får besluta att tillhandahålla valfrihetssystem för tjänster som upphandlas inom myndighetens arbetsmarknadspolitiska verksamhet. När Arbetsförmedlingen tillhandahåller valfrihetssystem ska myndigheten tillämpa lagen (2008:962) om valfrihetssystem. Det innebär att myndigheten ska förfara på samma sätt som kommunala myndigheter som tillhandahåller valfrihetssystem vid upphandling av tjänster inom hälsovård och socialtjänster.

» Om Sören Öman