Hem: Teman: Offentliga utredningar: Offentliga utredningar med Sören Öman:

Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen

( 2021 )

Hem: Teman: Offentliga utredningar: Offentliga utredningar med Sören Öman:

Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen ( 2021 )

Arbetsmarknadsrätt | Övrigt ]

Utredning med Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

Alla medverkande ( 2 st.  1  1 ) :

 []

Sören Ömans roll i utredningen : Konsult

Utredningen startade :

Utredningen avslutades : 2021-07-01

Utredningen pågick:  1 månad och 28 dagar

Ds 2021:24 Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Dela :

Utredningen gällde att bedöma i vilken utsträckning förvaltningslagen (2017:900) bör tillämpas för handläggningen hos en arbetslöshetskassa av ärenden enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och för överklagande av arbetslöshetskassans beslut i sådana ärenden och lämna författningsförslag.

» Om Sören Öman