Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Sofia Karlsson På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Sofia Karlsson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Sofia Karlsson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Sofia Karlsson medverkat i ( 9 st. ):

Havsgränsutredningen (UD 2011:01) [ Avslutad 2015 ] [ Sakkunnig ]

Havsgränsutredningen (UD 2011:01)


Beteckning : UD 2011:01
Departement : Utrikesdepartementet
Senast ändrad : 2016-11-04
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-05-05
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:41, dir. 2013:98 och dir. 2014:156
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Göransson, Magnus, fr.o.m. 2011-06-15 t.o.m. 2015-02-28
Sakkunnig : Jacobsson, Marie, fr.o.m. 2011-10-17 t.o.m. 2015-02-28
Sakkunnig : Jendenius, Sten, fr.o.m. 2013-12-20 t.o.m. 2014-05-14
Sakkunnig : Josefsson, Anna, fr.o.m. 2013-12-20 t.o.m. 2015-02-28
Sakkunnig : Hermansson, Magnus, fr.o.m. 2011-10-17 t.o.m. 2015-02-28
Sakkunnig : Karlsson, Sofia, fr.o.m. 2011-10-17 t.o.m. 2013-12-20
Sakkunnig : Odenburg, Magnus, fr.o.m. 2013-12-20 t.o.m. 2015-02-28
Sakkunnig : Pile, Claes, fr.o.m. 2011-10-17 t.o.m. 2013-12-20
Sakkunnig : Ratcovich, Martin, fr.o.m. 2013-12-20 t.o.m. 2014-05-14
Sakkunnig : Rosenlöf, Linnea, fr.o.m. 2014-05-15 t.o.m. 2015-02-28
Sakkunnig : Sjökvist, Karin, fr.o.m. 2011-10-17 t.o.m. 2013-12-20
Sakkunnig : Wichmann, Jacob, fr.o.m. 2011-10-17 t.o.m. 2015-02-28
Sakkunnig : Wolfbrandt, Michael, fr.o.m. 2014-05-15 t.o.m. 2015-02-28
Expert : Aurell, Hans, fr.o.m. 2011-10-17 t.o.m. 2015-02-28
Expert : Falk Strand, Kristina, fr.o.m. 2013-12-20 t.o.m. 2015-02-28
Expert : Hammarklint, Thomas, fr.o.m. 2013-12-20 t.o.m. 2015-02-28
Expert : Jakobsson, Lars, fr.o.m. 2011-10-17 t.o.m. 2015-02-28
Expert : Johannesson, Joacim, fr.o.m. 2013-12-20 t.o.m. 2015-02-28
Expert : Nilsö, Björn, fr.o.m. 2011-10-17 t.o.m. 2015-02-28
Expert : Petterson, Berit, fr.o.m. 2011-10-17 t.o.m. 2013-12-20
Expert : Ratcovich, Martin, fr.o.m. 2011-10-17 t.o.m. 2014-05-14
Expert : Rydgren, Martin, fr.o.m. 2011-10-17 t.o.m. 2015-02-28
Sekreterare : Lagerqvist Nilsson, Monica, fr.o.m. 2011-07-01 t.o.m. 2015-03-15
Sekreterare : Ödmark, Helena, fr.o.m. 2011-07-01 t.o.m. 2015-03-15

Rapporter

SOU 2015:10Gränser i havet
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2015:10 Gränser i havet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för Havs- och vattenmiljö (M 2010:03) [ Avslutad 2011 ] [ Expert ]

Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för Havs- och vattenmiljö (M 2010:03)


Beteckning : M 2010:03
Departement : Miljödepartementet
Senast ändrad : 2012-03-01
Status : Avslutad 2011 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-06-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:68, dir. 2011:12 och dir. 2011:14
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Utredare : Larsson, Folke K, fr.o.m. 2010-06-17
Organisationsutredare : Risinger, Björn, fr.o.m. 2010-09-01 t.o.m. 2011-06-30
Expert : Ahlén, Anna, fr.o.m. 2010-11-25 t.o.m. 2011-06-30
Expert : Andrén, Robert, fr.o.m. 2010-11-25 t.o.m. 2011-02-15
Expert : Bergström Ring, Johan, fr.o.m. 2011-01-17 t.o.m. 2011-06-30
Expert : Carman, Rolf, fr.o.m. 2010-11-25 t.o.m. 2011-06-30
Expert : Eklund, Nils, fr.o.m. 2010-10-06 t.o.m. 2011-06-30
Expert : Ewenfält, Helena, fr.o.m. 2011-02-16 t.o.m. 2011-06-30
Expert : Hultgren, Dan, fr.o.m. 2010-10-06 t.o.m. 2011-06-30
Expert : Karlsson, Sofia, fr.o.m. 2011-01-10 t.o.m. 2011-06-30
Expert : Rantanen, Johan, fr.o.m. 2010-11-25 t.o.m. 2011-06-30
Avdelningschef : Jöborn, Anna, fr.o.m. 2011-05-15 t.o.m. 2011-06-30
Ekonomichef : Jansson, Stefan, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2011-06-30
Kommunikationschef : Larsen, Maud, fr.o.m. 2011-03-07 t.o.m. 2011-06-30
Enhetschef : Johansson, Thomas, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2011-06-30
Personalchef : Knutsson, Jennie, fr.o.m. 2011-06-07 t.o.m. 2011-06-30
Huvudsekreterare : Larsson, Folke K, fr.o.m. 2010-09-01 t.o.m. 2011-08-18
Sekreterare : Englund, Ingela, fr.o.m. 2010-06-17 t.o.m. 2011-06-30
Sekreterare : Hellsten, Maria, fr.o.m. 2010-11-01 t.o.m. 2011-06-30
Sekreterare : Lauritz, Lotta, fr.o.m. 2011-01-17 t.o.m. 2011-02-13

Rapporter

Delrapport 1Gränsdragning av verksamheter för en myndighet för havs- och vattenmiljö – analysfas
Delrapport 2Förslag till anslag m.m. för den nya myndigheten för havs- och vattenmiljö
Delrapport 3Om Havs- och vattenmyndighetens organisering och lokalisering – genomförandefas
Delrapport 4Om vissa frågor rörande ansvarsfördelning och samverkan mellan nationell och regional
vattenmiljöförvaltning (dir. 2011:14)
Delrapport 5Samverkansformer och beställarstyrning – Havs- och vattenmyndighetens verksamhet avseende
FoU och andra uppgifter
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (Fö 2008:03) En ny myndighet med ansvar för frågor om samhällets krisberedskap och säkerhet, MSB-kommittén [ Avslutad 2008 ] [ Expert ]

Utredningen (Fö 2008:03) En ny myndighet med ansvar för frågor omsamhällets krisberedskap och säkerhet, MSB-kommittén


Beteckning : Fö 2008:03
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 2009-03-05
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-03-13
Direktiv för
Lokal :
Utredningens arbete är slutfört den 31 december 2008 då Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inrättas.Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lindberg, Helena, fr.o.m. 2008-03-13
Expert : Berg, Ingolf, fr.o.m. 2008-05-27
Expert : Fällgren, Anders, fr.o.m. 2008-05-27
Expert : Gerhardsson, Ansi, fr.o.m. 2008-05-27
Expert : Jonsson, Olle, fr.o.m. 2008-05-27
Expert : Karlsson, Sofia, fr.o.m. 2008-05-27
Expert : Ramstedt, Christian, fr.o.m. 2008-05-27
Expert : Rodin, Göran, fr.o.m. 2008-05-27
Expert : Skjöldebrand, Cecilia, fr.o.m. 2008-05-27
Expert : Strömsten, Emilia, fr.o.m. 2008-05-27
Expert : Zetterberg, Daniel, fr.o.m. 2008-05-27
Huvudsekreterare : Eriksson, Thord, fr.o.m. 2008-04-01
Sekreterare : Myrberg, Björn, fr.o.m. 2008-04-01
Sekreterare : Rundkvist, Eva, fr.o.m. 2008-04-01
Biträdande sekreterare : Adolphi, Susanne, fr.o.m. 2008-04-01

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Samordningsfunktion för regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande politik (SAMANT) (S 2007:E) [Organ inom Regeringskansliet] [ Pågående ] [ Ledamot ]
Samordningsfunktion för regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande politik (SAMANT) (S 2007:E) Organ inom Regeringskansliet
Departement : Socialdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2007-10-18
I propositionen God och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik (prop. 2017/18:249) aviserar regeringen sin avsikt att tillsätta ett nationellt råd för en god och jämlik hälsa, och att ett ANDT-råd då bör ingå i detta eftersom det nya rådet bör ansvara för samtliga målområden inom folkhälsopolitiken.
Medverkande :
Ordförande : Martin Färnsten, kansliråd, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Elisabet Aldenberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Per Aldskogius, kansliråd, fr.o.m. 2010-08-25
Ledamot : Gunilla Bergerén, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Malin Bohlin, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2010-08-24
Ledamot : Sophia Bongiorno, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-11-10
Ledamot : Gudrun Dahlberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09
Ledamot : Lars Darin, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-11-10
Ledamot : Henrik Elmefur, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-11-10
Ledamot : Monica Falck, ämnesråd, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Klara Granat, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-11-10
Ledamot : Annika Hellewell, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09
Ledamot : Rolf Höijer, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2009-10-14
Ledamot : Sofia Karlsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09
Ledamot : Ulrika Lindblom, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Mikael Lindman, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Zuzanna Litwicka, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Ralf Löfstedt, ämnesråd, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Henrik Moberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-08-16
Ledamot : Maria Renström, ämnesråd, fr.o.m. 2009-02-16
Ledamot : Peter Scharmer, hovrättsassessor, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Karin Sjöberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-09-01
Ledamot : Catrin Tidström, kansliråd, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09
Ledamot : Martin Valfridsson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09
Ledamot : Anna Varg, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-05-18
Ledamot : Richard Vesterberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2009-10-14
Ledamot : Karolina Wieslander, rättssakkunnig, fr.o.m. 2008-11-10
Ledamot : Mikael Wolfbrandt, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-10-15
Ledamot : Per-Erik Yngwe, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2009-10-15
Ledamot : Marie Åkhagen, kansliråd, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2009-05-17
Sekreterare : Susanne Kuritzén, kansliråd, fr.o.m. 2008-03-28
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Fiskesanktionsutredningen (Jo 2006:02) [ Avslutad 2007 ] [ Expert ]

Fiskesanktionstredningen (Jo 2006:02)


Beteckning : Jo 2006:02
Departement : Jordbruksdepartementet
Senast ändrad : 2008-03-06
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-06-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:53 och dir. 2007:2
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Öster, Karl Olov, fr.o.m. 2006-06-14
Expert : Edvardsson, Charlotte, fr.o.m. 2006-09-20
Expert : Karlsson, Sofia, fr.o.m. 2006-09-20
Expert : Lindberg, Fredrik, fr.o.m. 2006-09-20
Expert : Palm, Mats, fr.o.m. 2006-09-20
Expert : Sundvisson, Ivar, fr.o.m. 2006-09-20
Expert : Svanholm, Ulrika, fr.o.m. 2006-09-20
Expert : Wikingsson, Annika W., fr.o.m. 2006-09-20
Sekreterare : Fernqvist, Henrik, fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m. 2007-03-31
Sekreterare : Hagman, Johanna, fr.o.m. 2006-09-01 t.o.m. 2007-03-31

Rapporter

SOU 2007:20Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:20 Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Havsmiljöutredningen (M 2006:05) [ Avslutad 2008 ] [ Expert ]

Havsmiljöutredningen (M 2006:05)


Beteckning : M 2006:05
Departement : Miljödepartementet
Senast ändrad : 2009-03-09
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-07-13
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:87 och dir. 2007:67
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Enander, Göran, fr.o.m. 2006-08-01
Sakkunnig : Carman, Rolf, fr.o.m. 2006-11-20
Expert : Appelberg, Johan, fr.o.m. 2006-11-20
Expert : Arnberg, Erik, fr.o.m. 2006-11-20
Expert : Byfors, Ingela, fr.o.m. 2006-11-20
Expert : Carlsson, Dea, fr.o.m. 2007-03-12
Expert : Cato, Ingemar, fr.o.m. 2007-03-12
Expert : Evans, Sverker, fr.o.m. 2006-11-20
Expert : Hamrin, Stellan F., fr.o.m. 2006-11-20
Expert : Hellesten, Maria, fr.o.m. 2006-11-20
Expert : Håkansson, Bertil, fr.o.m. 2006-03-12
Expert : Karlsson, Sofia, fr.o.m. 2006-11-20
Expert : Kautsky, Lena, fr.o.m. 2007-03-12
Expert : Larsén, Bengt, fr.o.m. 2007-08-15
Huvudsekreterare : Nilsson, Thomas, fr.o.m. 2006-09-18
Sekreterare : Dahlander, Josefin, fr.o.m. 2007-07-16
Sekreterare : Vrede, Katarina, fr.o.m. 2006-10-09

Rapporter

SOU 2006:112Ett svenskt havsmiljöinstitut – delbetänkande
SOU 2008:48En utvecklad havsmiljöförvaltning – slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2006:112 Ett svenskt havsmiljöinstitut [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2008:48 En utvecklad havsmiljöförvaltning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Lotsutredningen (N 2006:13) [ Avslutad 2008 ] [ Expert ]

Lotsutredningen (N 2006:13)


Beteckning : N 2006:13
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2009-03-11
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-11-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:116 och dir. 2007:69
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Bjelfvenstam, Jonas, fr.o.m. 2006-11-30 t.o.m. 2008-05-14
Expert : Börjesson, Tommie, fr.o.m. 2007-01-18 t.o.m. 2008-05-02
Expert : Eriksson, Gunnar, fr.o.m. 2007-01-18 t.o.m. 2008-05-02
Expert : Hausel Heldahl, Ellen, fr.o.m. 2007-01-18 t.o.m. 2008-05-02
Expert : Häll, Maria, fr.o.m. 2007-01-18 t.o.m. 2008-05-02
Expert : Karlsson, Sofia, fr.o.m. 2007-01-18 t.o.m. 2008-05-02
Expert : Lefvert, Helena, fr.o.m. 2007-09-11 t.o.m. 2008-05-02
Expert : Nensén Uggla, Astrid, fr.o.m. 2007-09-11 t.o.m. 2008-05-02
Expert : Nielsen, Thomas, fr.o.m. 2007-09-11 t.o.m. 2008-05-02
Expert : Oldenburg, Magnus, fr.o.m. 2007-01-18 t.o.m. 2008-05-02
Expert : Rosén, Carl-Göran, fr.o.m. 2007-01-18 t.o.m. 2008-05-02
Expert : Stork-Edhall, Pia, fr.o.m. 2007-01-18 t.o.m. 2008-05-02
Sekreterare : Andersson, Nina, fr.o.m. 2007-10-02 t.o.m. 2008-05-31
Sekreterare : Andersson, Peter, fr.o.m. 2008-02-11 t.o.m. 2008-04-30
Sekreterare : Nilsson, Ann-Cathrine, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2008-05-31

Rapporter

SOU 2007:106Lotsa rätt!
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:106 Lotsa rätt! [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2008:53 Styra rätt! – Förslag om Sjöfartsverkets organisation [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om genomförande av en konvention om skadeståndsansvar vid sjötransport av farligt gods (Ju 2005:11) [ Avslutad 2006 ] [ Expert ]

Utredningen om genomförande av en konvention om skadeståndsansvar vid sjötransport av farligt gods (Ju 2005:11)


Beteckning : Ju 2005:11
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2007-03-01
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-10-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:121
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Göransson, Magnus, fr.o.m. 2005-11-01 t.o.m. 2006-11-30
Expert : Appelberg, Margareta, fr.o.m. 2005-11-14 t.o.m. 2006-11-07
Expert : Berkestad, Karin, fr.o.m. 2005-11-14 t.o.m. 2006-11-07
Expert : Dock, Lennart, fr.o.m. 2005-11-14 t.o.m. 2006-11-07
Expert : Ericsson, Margaretha, fr.o.m. 2005-11-14 t.o.m. 2006-11-07
Expert : Holmberg, Anders, fr.o.m. 2005-11-14 t.o.m. 2006-11-07
Expert : Håvik, Per, fr.o.m. 2005-11-14 t.o.m. 2006-11-07
Expert : Karlsson, Sofia, fr.o.m. 2005-11-14 t.o.m. 2006-11-07
Expert : Kristiansson, Håkan, fr.o.m. 2005-11-14 t.o.m. 2006-11-07
Expert : Nordström, Per, fr.o.m. 2005-11-14 t.o.m. 2006-11-07
Expert : Svahn, Ulf, fr.o.m. 2005-11-14 t.o.m. 2006-11-07
Expert : Wahlfried Wikingsson, Annika, fr.o.m. 2005-11-14 t.o.m. 2006-11-07
Expert : Örnsved, Patrik, fr.o.m. 2005-11-14 t.o.m. 2006-11-07
Sekreterare : Täcklind, Anna, fr.o.m. 2005-11-01 t.o.m. 2006-11-05

Rapporter

SOU 2006:92Skadeståndsansvar vid sjötransport av farligt gods
Pressmeddelande: Skadeståndsansvar vid sjötransport av farligt gods
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2006:92 Skadeståndsansvar vid sjötransport av farligt gods [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (Jo 2004:02) om utvärderingen av den svenska fiskerikontrollen [ Avslutad 2005 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen (Jo 2004:02) om utvärderingen av den svenska fiskerikontrollen


Beteckning : Jo 2004:02
Departement : Jordbruksdepartementet
Senast ändrad : 2006-03-16
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-04-15
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:45 och dir. 2004:158
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Gustafsson, Yvonne, fr.o.m. 2004-04-21
Sakkunnig : Almer, Sara, fr.o.m. 2004-09-08
Sakkunnig : Karlsson, Sofia, fr.o.m. 2004-04-21
Sakkunnig : Samuelson, Daniel, fr.o.m. 2004-04-21
Sakkunnig : Tamm, Clara, fr.o.m. 2004-04-21
Sakkunnig : Thorell, Dan, fr.o.m. 2004-04-21
Sakkunnig : Wickbom, Gia, fr.o.m. 2004-04-21 t.o.m. 2004-09-07
Expert : Johansson, Reine, fr.o.m. 2004-04-21
Expert : Näslund, Inger, fr.o.m. 2004-04-21
Sekreterare : Olofsson, Patrik, fr.o.m. 2004-06-01 t.o.m. 2005-03-07
Sekreterare : Sjöling, Lisen, fr.o.m. 2004-05-04 t.o.m. 2005-04-07

Rapporter

SOU 2005:27Den svenska fiskerikontrollen – en utvärdering
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2005:27 Den svenska fiskerikontrollen – en utvärdering [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman