Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om genomförande av en konvention om skadeståndsansvar vid sjötransport av farligt gods (Ju 2005:11)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om genomförande av en konvention om skadeståndsansvar vid sjötransport av farligt gods (Ju 2005:11) [ Avslutad 2006 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Medverkande i utredningen ( 14 st. ♀ 6 ♂ 8 ) :

Magnus Göransson  []  ( Särskild utredare )
Margareta Appelberg  []  ( Expert )
Karin Berkestad  []  ( Expert )
Lennart Dock  []  ( Expert )
Margaretha Ericsson  []  ( Expert )
Anders Holmberg  []  ( Expert )
Per Håvik  []  ( Expert )
Sofia Karlsson  []  ( Expert )
Håkan Kristiansson  []  ( Expert )
Per Nordström  []  ( Expert )
Ulf Svahn  []  ( Expert )
Patrik Örnsved  []  ( Expert )
Anna Täcklind  []  ( Sekreterare )
Annika Wikingsson  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om genomförande av en konvention om skadeståndsansvar vid sjötransport av farligt gods (Ju 2005:11)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2005-10-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:121
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2006:92 Skadeståndsansvar vid sjötransport av farligt gods Pressmeddelande: Skadeståndsansvar vid sjötransport av farligt gods
Medverkande :
Särskild utredare : Magnus Göransson, hovrättslagman, fr.o.m. 2005-11-01 t.o.m. 2006-11-30
Expert : Margareta Appelberg, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2005-11-14 t.o.m. 2006-11-07
Expert : Karin Berkestad, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2005-11-14 t.o.m. 2006-11-07
Expert : Lennart Dock, doktor, fr.o.m. 2005-11-14 t.o.m. 2006-11-07
Expert : Margaretha Ericsson, handläggare, fr.o.m. 2005-11-14 t.o.m. 2006-11-07
Expert : Anders Holmberg, sjökapten, fr.o.m. 2005-11-14 t.o.m. 2006-11-07
Expert : Per Håvik, rättssakkunnig, fr.o.m. 2005-11-14 t.o.m. 2006-11-07
Expert : Sofia Karlsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2005-11-14 t.o.m. 2006-11-07
Expert : Håkan Kristiansson, direktör, fr.o.m. 2005-11-14 t.o.m. 2006-11-07
Expert : Per Nordström, stf. sjöfartsinspektör, fr.o.m. 2005-11-14 t.o.m. 2006-11-07
Expert : Ulf Svahn, verkst. direktör, fr.o.m. 2005-11-14 t.o.m. 2006-11-07
Expert : Annika Wahlfried Wikingsson, bitr. verksjurist, fr.o.m. 2005-11-14 t.o.m. 2006-11-07
Expert : Patrik Örnsved, kansliråd, fr.o.m. 2005-11-14 t.o.m. 2006-11-07
Sekreterare : Anna Täcklind, hovrättsassessor, fr.o.m. 2005-11-01 t.o.m. 2006-11-05

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman