Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för Havs- och vattenmiljö (M 2010:03)

Offentlig utredning under Miljödepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för Havs- och vattenmiljö (M 2010:03) [ Avslutad 2011 ]

Offentlig utredning under Miljödepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 19 st. ♀ 9 ♂ 10 ) :

Folke K. Larsson  []  ( Huvudsekreterare )
Björn Risinger  []  ( Organisationsutredare )
Anna Ahlén  []  ( Expert )
Robert Andrén  []  ( Expert )
Johan Bergström Ring  []  ( Expert )
Rolf Carman  []  ( Expert )
Nils Eklund  []  ( Expert )
Helena Ewenfält  []  ( Expert )
Dan Hultgren  []  ( Expert )
Sofia Karlsson  []  ( Expert )
Johan Rantanen  []  ( Expert )
Anna Jöborn  []  ( Avdelningschef )
Stefan Jansson  []  ( Ekonomichef )
Maud Larsen  []  ( Kommunikationschef )
Thomas Johansson  []  ( Enhetschef )
Jennie Knutsson  []  ( Personalchef )
Ingela Englund  []  ( Sekreterare )
Maria Hellsten  []  ( Sekreterare )
Lotta Lauritz  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för Havs- och vattenmiljö (M 2010:03)


Beteckning : M 2010:03
Departement : Miljödepartementet
Senast ändrad : 2012-03-01
Status : Avslutad 2011 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-06-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:68, dir. 2011:12 och dir. 2011:14
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Utredare : Larsson, Folke K, fr.o.m. 2010-06-17
Organisationsutredare : Risinger, Björn, fr.o.m. 2010-09-01 t.o.m. 2011-06-30
Expert : Ahlén, Anna, fr.o.m. 2010-11-25 t.o.m. 2011-06-30
Expert : Andrén, Robert, fr.o.m. 2010-11-25 t.o.m. 2011-02-15
Expert : Bergström Ring, Johan, fr.o.m. 2011-01-17 t.o.m. 2011-06-30
Expert : Carman, Rolf, fr.o.m. 2010-11-25 t.o.m. 2011-06-30
Expert : Eklund, Nils, fr.o.m. 2010-10-06 t.o.m. 2011-06-30
Expert : Ewenfält, Helena, fr.o.m. 2011-02-16 t.o.m. 2011-06-30
Expert : Hultgren, Dan, fr.o.m. 2010-10-06 t.o.m. 2011-06-30
Expert : Karlsson, Sofia, fr.o.m. 2011-01-10 t.o.m. 2011-06-30
Expert : Rantanen, Johan, fr.o.m. 2010-11-25 t.o.m. 2011-06-30
Avdelningschef : Jöborn, Anna, fr.o.m. 2011-05-15 t.o.m. 2011-06-30
Ekonomichef : Jansson, Stefan, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2011-06-30
Kommunikationschef : Larsen, Maud, fr.o.m. 2011-03-07 t.o.m. 2011-06-30
Enhetschef : Johansson, Thomas, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2011-06-30
Personalchef : Knutsson, Jennie, fr.o.m. 2011-06-07 t.o.m. 2011-06-30
Huvudsekreterare : Larsson, Folke K, fr.o.m. 2010-09-01 t.o.m. 2011-08-18
Sekreterare : Englund, Ingela, fr.o.m. 2010-06-17 t.o.m. 2011-06-30
Sekreterare : Hellsten, Maria, fr.o.m. 2010-11-01 t.o.m. 2011-06-30
Sekreterare : Lauritz, Lotta, fr.o.m. 2011-01-17 t.o.m. 2011-02-13

Rapporter

Delrapport 1Gränsdragning av verksamheter för en myndighet för havs- och vattenmiljö – analysfas
Delrapport 2Förslag till anslag m.m. för den nya myndigheten för havs- och vattenmiljö
Delrapport 3Om Havs- och vattenmyndighetens organisering och lokalisering – genomförandefas
Delrapport 4Om vissa frågor rörande ansvarsfördelning och samverkan mellan nationell och regional
vattenmiljöförvaltning (dir. 2011:14)
Delrapport 5Samverkansformer och beställarstyrning – Havs- och vattenmyndighetens verksamhet avseende
FoU och andra uppgifter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman