Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (UD 1994:01) om översyn av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

Offentlig utredning under Utrikesdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (UD 1994:01) om översyn av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner [ Avslutad 1995 ]

Offentlig utredning under Utrikesdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 9 st. ♀ 3 ♂ 6 ) :

Elisabeth Palm  []  ( Ordförande )
Christer Fallenius  []  ( Expert )
Christer Ljungqvist  []  ( Expert )
Per Håkansson  []  ( Expert )
Catharina Staaf  []  ( Expert )
Iain Cameron  []  ( Expert )
Klas Molin  []  ( Expert )
Hans Maskåll  []  ( Expert )
Beatrice Hernqvist  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (UD 1994:01) om översyn av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner


Beteckning : UD 1994:01
Departement : Utrikesdepartementet
Senast ändrad : 1996-04-26
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1993:144.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Palm, Elisabeth, fr.o.m. 1994-03-28 t.o.m. 1995-03-15
Expert : Fallenius, Christer, fr.o.m. 1994-03-28 t.o.m. 1995-03-15
Expert : Ljungqvist, Christer, fr.o.m. 1994-03-28 t.o.m. 1995-03-15
Expert : Håkansson, Per, fr.o.m. 1994-03-28 t.o.m. 1995-03-15
Expert : Staaf, Catharina, fr.o.m. 1994-03-28 t.o.m. 1995-03-15
Expert : Cameron, Ian, fr.o.m. 1994-03-28 t.o.m. 1995-03-15
Expert : Molin, Klas, fr.o.m. 1994-03-28 t.o.m. 1995-03-15
Expert : Maskåll, Hans, fr.o.m. 1994-03-28 t.o.m. 1995-03-15
Sekreterare : Hernqvist, Beatrice t.o.m. 1995-03-15

Rapporter

SOU 1995:28Lagen om vissa internationella
sanktioner – en översyn
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman