Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (UD 1993:02) om konsekvenserna för Sverige i fråga om överlåtelse av beslutsbefogenheter och tillämpning av den s.k. närhetsprincipen vid olika former för deltagande i den västeuropeiska integrationen

Offentlig utredning under Utrikesdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (UD 1993:02) om konsekvenserna för Sverige i fråga om överlåtelse av beslutsbefogenheter och tillämpning av den s.k. närhetsprincipen vid olika former för deltagande i den västeuropeiska integrationen [ Avslutad 1994 ]

Offentlig utredning under Utrikesdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:12 Suveränitet och demokrati [ pdf |Paragraftecken ]
Medverkande i utredningen ( 12 st. ♀ 4 ♂ 8 ) :

Olof Ruin  []  ( Ordförande )
Hans Danelius  []  ( Ledamot )
Pernilla Lindh  []  ( Ledamot )
Elisabeth Palm  []  ( Ledamot )
Lennart Pålsson  []  ( Ledamot )
Bo Stråth  []  ( Ledamot )
Janerik Gidlund  []  ( Ledamot )
Ingrid Larén  []  ( Expert )
Mats Melin  []  ( Expert )
Ninna Rösiö  []  ( Expert )
Göran Schäder  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (UD 1993:02) om konsekvenserna för Sverige i fråga om överlåtelse av beslutsbefogenheter och tillämpning av den s.k. närhetsprincipen vid olika former för deltagande i den västeuropeiska integrationen


Beteckning : UD 1993:02
Departement : Utrikesdepartementet
Senast ändrad : 1995-02-20
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1993:20.
Lokal :
0123456

Sammansättning


Ordförande : Ruin, Olof t.o.m. 1994-02-10
Ledamot : Danelius, Hans t.o.m. 1994-02-10
Ledamot : Lindh, Pernilla t.o.m. 1994-02-10
Ledamot : Palm, Elisabeth t.o.m. 1994-02-10
Ledamot : Pålsson, Lennart t.o.m. 1994-02-10
Ledamot : Stråth, Bo t.o.m. 1994-02-10
Ledamot : Gidlund, Janerik t.o.m. 1994-02-10
Expert : Larén, Ingrid t.o.m. 1994-02-10
Expert : Melin, Mats t.o.m. 1994-02-10
Expert : Rösiö, Ninna t.o.m. 1994-02-10
Expert : Schäder, Göran t.o.m. 1994-02-10
Sjöberg, Bengt t.o.m. 1994-02-10

Rapporter

SOU 1994:12Suveränitet och demokrati.
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman