: : :

Medverkande i utredning : Elisabeth Kristensson

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Elisabeth Kristensson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Elisabeth Kristensson medverkat i ( 13 st. ):

Utredningen om ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation (N 2018:03) [ Pågående ] [ Expert ]

Utredningen om ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation (N 2018:03)


Beteckning : N 2018:03
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2019-04-09
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-06-20
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:54
Lokal :
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 juni 2019.

Sammansättning


Särskild utredare : Nilsson, Jennie, fr.o.m. 2018-06-20 t.o.m. 2019-02-28
Särskild utredare : Nordlöf, Gunilla, fr.o.m. 2019-03-01
Expert : Ageberg, Erik Gustaf, fr.o.m. 2018-08-29
Expert : Bäck, Catharina, fr.o.m. 2018-08-29
Expert : Dippel, Victoria, fr.o.m. 2018-08-29
Expert : Eriksson, Hans, fr.o.m. 2018-08-29
Expert : Germundsson, Eva-Lotta, fr.o.m. 2019-05-01
Expert : Irewo, Erik, fr.o.m. 2018-08-29 t.o.m. 2019-04-30
Expert : Jakobsson, Stina, fr.o.m. 2018-08-29 t.o.m. 2019-01-06
Expert : Kristensson, Elisabeth, fr.o.m. 2018-08-29
Expert : Lorentzi, Ulrika, fr.o.m. 2018-08-29
Expert : Lundahl, Katarina, fr.o.m. 2019-01-07
Expert : Norlin, Pernilla, fr.o.m. 2018-08-29
Expert : Persson, Jan, fr.o.m. 2018-08-29
Expert : Sjölander, Erik, fr.o.m. 2018-08-29
Expert : Vejsiu, Altin, fr.o.m. 2019-02-01
Expert : Åkesson, Esbjörn, fr.o.m. 2018-08-29
Sekreterare : Ljungnerg, Lena, fr.o.m. 2019-01-01
Sekreterare : Strömberg, Ingrid, fr.o.m. 2018-09-03
Sekreterare : Vejsiu, Altin, fr.o.m. 2018-09-17 t.o.m. 2019-01-31

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster (A 2018:01) [ Pågående ] [ Expert ]

Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster (A 2018:01)


Beteckning : A 2018:01
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 2019-04-03
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-02-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:8
Lokal : Garnisonen, Karlavägen 100, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 86 29 (Löfgren)
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 januari 2020.

Sammansättning


Särskild utredare : Hemström Hemmingsson, Maria, fr.o.m. 2018-03-01
Sakkunnig : Höij, Johan, fr.o.m. 2018-05-14
Sakkunnig : Oretun Wilnier, Jenny, fr.o.m. 2018-05-14
Expert : Aronsson, Lena, fr.o.m. 2018-05-14
Expert : Carlstedt, Anita, fr.o.m. 2018-05-14
Expert : Gripple, Yngve, fr.o.m. 2018-05-14
Expert : Hellstenius, Ulf, fr.o.m. 2018-05-14
Expert : Kristensson, Elisabeth, fr.o.m. 2018-05-14
Expert : Mattson, Susanne, fr.o.m. 2018-05-14
Expert : Sanblom, Martin, fr.o.m. 2018-05-14
Huvudsekreterare : Löfgren, Kristian, fr.o.m. 2018-03-01
Sekreterare : Eriksson, Susanne, fr.o.m. 2018-05-21
Sekreterare : Åkerberg, Thomas, fr.o.m. 2018-04-01

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen för hållbart arbetsliv över tid (A 2017:02) [ Pågående ] [ Expert ]

Utredningen för hållbart arbetsliv över tid (A 2017:02)


Beteckning : A 2017:02
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 2019-04-03
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-05-24
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:56
Lokal : Garnisonen, Karlavägen 100, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 23 84 (Fransson)
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 januari 2019.

Sammansättning


Särskild utredare : Wallner, Anders, fr.o.m. 2017-06-01 t.o.m. 2019-01-31
Sakkunnig : Sandkull, Karin, fr.o.m. 2017-09-04 t.o.m. 2019-01-31
Sakkunnig : von Sydow, Susanna, fr.o.m. 2017-09-04
Expert : Ericsson Hållén, Fanny, fr.o.m. 2017-09-04 t.o.m. 2018-04-22
Expert : Ewaldsson, Per, fr.o.m. 2017-09-04 t.o.m. 2019-01-31
Expert : Freidenvall, Lenita, fr.o.m. 2017-09-04 t.o.m. 2018-05-13
Expert : Kristensson, Elisabeth, fr.o.m. 2017-09-04 t.o.m. 2019-01-31
Expert : Stoetzer, Ulrich, fr.o.m. 2017-09-04 t.o.m. 2019-01-31
Expert : Westerlind, Leif, fr.o.m. 2017-09-04 t.o.m. 2019-01-31
Expert : White, Elisabeth, fr.o.m. 2018-05-14
Sekreterare : Blomqvist, Kerstin, fr.o.m. 2017-09-22 t.o.m. 2017-11-21
Sekreterare : Fransson, Anna, fr.o.m. 2017-07-01
Sekreterare : Malmkvist, Sofie, fr.o.m. 2016-09-04
Sekreterare : Stenberg, Susanne, fr.o.m. 2018-09-01

Rapporter

SOU 2018:24Tid för utveckling
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2018:24 Tid för utveckling [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2019:5 Tid för trygghet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Stridsåtgärdsutredningen (A 2017:03) [ Avslutad 2018 ] [ Expert ]

Stridsåtgärdsutredningen (A 2017:03)


Beteckning : A 2017:03
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 2019-01-08
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:70
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Larsson, Tommy, fr.o.m. 2017-07-01 t.o.m. 2018-06-20
Sakkunnig : Larsson, Per, fr.o.m. 2018-01-29 t.o.m. 2018-05-31
Sakkunnig : Rasmussen, Maria, fr.o.m. 2017-10-02 t.o.m. 2018-05-31
Expert : Kristensson, Elisabeth, fr.o.m. 2017-10-02 t.o.m. 2018-05-31
Expert : Sjödin, Erik, fr.o.m. 2017-10-02 t.o.m. 2018-05-31
Expert : Wiberg, Maria, fr.o.m. 2017-10-02 t.o.m. 2018-05-31
Sekreterare : Gellner, Lars, fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m. 2018-05-31
Sekreterare : Solvin, Sigrid, fr.o.m. 2017-07-10 t.o.m. 2018-06-20
Sekreterare : Venngren, Ronny, fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m. 2018-05-31

Rapporter

SOU 2018:40Vissa fredspliktsfrågor
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2018:40 Vissa fredspliktsfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Uppgiftlämnarutredningen (N 2012:01) [ Avslutad 2015 ] [ Expert ]

Uppgiftlämnarutredningen (N 2012:01)


Beteckning : N 2012:01
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2016-11-04
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-04-26
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:35, dir. 2013:51, dir. 2013:111 och dir. 2014:78
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Magnusson Sjöberg, Cecilia, fr.o.m. 2012-04-26 t.o.m. 2015-03-31
Expert : Asplund, Catarina, fr.o.m. 2014-02-11 t.o.m. 2014-11-30
Expert : Bredenwall, Cecilia, fr.o.m. 2012-06-11 t.o.m. 2014-09-10
Expert : Bynander, Kerstin, fr.o.m. 2013-09-20 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Carlsson, Ewa, fr.o.m. 2014-09-11 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Ekman, Mikael, fr.o.m. 2014-04-23 t.o.m. 2014-12-21
Expert : Ellström, Stefan, fr.o.m. 2014-02-11 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Erikson, Johan, fr.o.m. 2012-06-11 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Eriksson, Margareta, fr.o.m. 2014-02-11 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Eriksson, Thomas, fr.o.m. 2014-02-11 t.o.m. 2014-04-22
Expert : Femrell, Andrea, fr.o.m. 2012-06-11 t.o.m. 2013-06-30
Expert : Fremrell, Andrea, fr.o.m. 2014-02-06 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Forsberg, Gustaf, fr.o.m. 2012-06-11 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Forssman, Fredrik, fr.o.m. 2014-02-11 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Haglund, Lars, fr.o.m. 2012-06-11 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Hörnlund, Anna, fr.o.m. 2012-06-11 t.o.m. 2014-09-10
Expert : Johansson, Anna, fr.o.m. 2012-06-11 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Krause, Peter, fr.o.m. 2014-02-11 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Kristensson, Elisabeth, fr.o.m. 2012-06-11 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Lööv, Tomas, fr.o.m. 2013-07-01 t.o.m. 2014-02-05
Expert : Molin Alfredsson, Louise, fr.o.m. 2012-06-11 t.o.m. 2014-02-05
Expert : Morgonsköld, Helena, fr.o.m. 2012-06-11 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Palm, Annika, fr.o.m. 2012-11-19 t.o.m. 2014-02-16
Expert : Persson, Kjell, fr.o.m. 2014-02-11 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Roll, Anita, fr.o.m. 2014-02-11 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Sahlin, Peter, fr.o.m. 2014-12-01 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Scheutz, Carl, fr.o.m. 2013-07-01 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Sjödin, Kjell-Åke, fr.o.m. 2012-06-11 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Tullstedt, Katarina, fr.o.m. 2014-09-11 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Wallin, Magnus, fr.o.m. 2014-02-11 t.o.m. 2015-03-30
Expert : Westberg, Mikael, fr.o.m. 2012-06-11 t.o.m. 2013-09-19
Huvudsekreterare : Jager, Leo, fr.o.m. 2014-08-18 t.o.m. 2015-02-27
Sekreterare : Eriksson, Bengt, fr.o.m. 2014-02-17 t.o.m. 2015-03-31
Sekreterare : Elvelid, Janne, fr.o.m. 2014-03-01 t.o.m. 2015-03-15
Sekreterare : Hansson Edalat, Maryam, fr.o.m. 2014-02-01 t.o.m. 2015-03-31
Sekreterare : Isgren, Magnus, fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2015-03-31
Sekreterare : Malmgren, Staffan, fr.o.m. 2012-06-01 t.o.m. 2015-03-31
Sekreterare : Palm, Annika, fr.o.m. 2012-02-17 t.o.m. 2015-03-31
Sekreterare : Silander, Marijke, fr.o.m. 2015-01-07 t.o.m. 2015-04-14

Rapporter

SOU 2013:80Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen
SOU 2015:33Uppgiftslämnarservice för företagen
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen (A 2008:01) [ Avslutad 2008 ] [ Expert ]

Utredningen om konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen (A 2008:01)


Beteckning : A 2008:01
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 2009-03-11
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-04-10
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:38
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Stråth, Claes, fr.o.m. 2008-03-06 t.o.m. 2008-12-16
Expert : Falkendal, Rickard, fr.o.m. 2008-05-09 t.o.m. 2008-12-16
Expert : Kristensson, Elisabeth, fr.o.m. 2008-05-09 t.o.m. 2008-12-16
Expert : Larsson, Helena, fr.o.m. 2008-05-09 t.o.m. 2008-08-17
Expert : Lundquist, Håkan, fr.o.m. 2008-08-18 t.o.m. 2008-12-15
Expert : Meier-Seitz, Charlotta, fr.o.m. 2008-05-09 t.o.m. 2008-12-16
Expert : Middelman, Anna, fr.o.m. 2008-05-09 t.o.m. 2008-12-16
Expert : Rydén, Magnus, fr.o.m. 2008-05-09 t.o.m. 2008-12-16
Expert : Stubbe, Nina, fr.o.m. 2008-05-09 t.o.m. 2008-12-16
Expert : Svanestrand, Anna, fr.o.m. 2008-05-09 t.o.m. 2008-12-16
Huvudsekreterare : Tejning, Marianne, fr.o.m. 2008-04-14 t.o.m. 2008-12-31
Sekreterare : Larsson, Tommy, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2008-12-16
Sekreterare : Nilsson, Martin, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2008-12-20

Rapporter

SOU 2008:123Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen, Sammanfattning (Action in response to the Laval judgment Summary)
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2008:38 Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:123 Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om en starkare företagsinteckning (Ju 2007:02) [ Avslutad 2007 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen om en starkare företagsinteckning (Ju 2007:02)


Beteckning : Ju 2007:02
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2008-02-27
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-02-08
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:13
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Mellqvist, Mikael, fr.o.m. 2007-02-08 t.o.m. 2007-10-31
Sakkunnig : Birkefall, Katarina, fr.o.m. 2007-02-08 t.o.m. 2007-10-08
Sakkunnig : Gustafsson, Elisabeth, fr.o.m. 2007-02-08 t.o.m. 2007-10-08
Sakkunnig : Kilander, Sara, fr.o.m. 2007-02-08 t.o.m. 2007-10-08
Sakkunnig : Kristensson, Elisabeth, fr.o.m. 2007-06-14 t.o.m. 2007-10-08
Sakkunnig : Ludwigs, Fredrik, fr.o.m. 2007-02-08 t.o.m. 2007-10-08
Sakkunnig : Walterson, Frank, fr.o.m. 2007-02-08 t.o.m. 2007-10-08
Sekreterare : Sundström, Åse, fr.o.m. 2007-02-26 t.o.m. 2007-09-30

Rapporter

SOU 2007:71En starkare företagsinteckning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2007:13 En starkare företagsinteckning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:71 En starkare företagsinteckning [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om översyn av semesterlagen i förenklingssyfte (A 2007:03) [ Avslutad 2008 ] [ Expert ]

Utredningen om översyn av semesterlagen i förenklingssyfte (A 2007:03)


Beteckning : A 2007:03
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 2009-03-11
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-11-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:162
Lokal :
Uppdraget är därmed avslutat.

Sammansättning


Särskild utredare : Eriksson, Kurt, fr.o.m. 2007-11-29 t.o.m. 2008-10-31
Expert : Alberg, Jonas, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-10-31
Expert : Ewaldsson, Per, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-10-31
Expert : Kristensson, Elisabeth, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-10-31
Expert : Malmberg, Jonas, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-10-31
Ledamot : Beckman, Niklas, fr.o.m. 2008-01-28 t.o.m. 2008-10-31
Ledamot : Engelbrektsson, Mats, fr.o.m. 2008-08-01 t.o.m. 2008-10-31
Ledamot : Fogelberg, Anders, fr.o.m. 2008-01-28 t.o.m. 2008-10-31
Ledamot : Hedlund, Helena, fr.o.m. 2008-01-28 t.o.m. 2008-10-31
Ledamot : Looberger, Malin, fr.o.m. 2008-01-28 t.o.m. 2008-10-31
Ledamot : Löfgren, Håkan, fr.o.m. 2008-01-28 t.o.m. 2008-10-31
Ledamot : Strömgren, Marie-Louise, fr.o.m. 2008-01-28 t.o.m. 2008-10-31
Ledamot : Stålsby, Anders, fr.o.m. 2008-01-28 t.o.m. 2008-07-31
Sekreterare : Björknäs, Hanna, fr.o.m. 2008-02-18 t.o.m. 2008-10-31

Rapporter

SOU 2008:95enklare semesterregler
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2007:162 Översyn av semesterlagen i förenklingssyfte [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:95 Enklare semesterregler [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Kommittén om patentskydd för biotekniska uppfinningar (Ju 2005:02) [ Avslutad 2008 ] [ Expert ]

Kommittén om patenskydd för biotekniska uppfinningar (Ju 2005:02)


Beteckning : Ju 2005:02
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2009-02-26
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-01-20
Direktiv för kommittén, se dir. 2005:2
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Calissendorff, Kerstin, fr.o.m. 2005-02-01 t.o.m. 2008-03-31
Ledamot : von Arnold, Fredrik, fr.o.m. 2005-04-06 t.o.m. 2008-03-11
Ledamot : Boutz, Kristina, fr.o.m. 2006-11-07 t.o.m. 2008-03-11
Ledamot : Dahlman-Wright, Karin, fr.o.m. 2005-04-06 t.o.m. 2008-03-11
Ledamot : Dixelius, Christina, fr.o.m. 2005-04-06 t.o.m. 2008-03-11
Ledamot : Fagerlin, Heléne, fr.o.m. 2005-04-06 t.o.m. 2008-03-11
Ledamot : Hjertman, Ivan, fr.o.m. 2005-04-06 t.o.m. 2008-03-11
Ledamot : Höglund, Lars, fr.o.m. 2005-04-06 t.o.m. 2008-03-11
Ledamot : Jacobsson, Christina, fr.o.m. 2005-04-06 t.o.m. 2006-11-06
Ledamot : Kärre, Klas, fr.o.m. 2005-04-06 t.o.m. 2008-03-11
Ledamot : Möllstam, Bo, fr.o.m. 2005-04-06 t.o.m. 2008-03-11
Ledamot : Nordqvist, Katarina, fr.o.m. 2005-04-06 t.o.m. 2008-03-11
Ledamot : Näsman, Rune, fr.o.m. 2005-05-10 t.o.m. 2008-03-11
Ledamot : Siösteen, Yvonne, fr.o.m. 2005-04-06 t.o.m. 2008-03-11
Ledamot : Sveman, Eva, fr.o.m. 2005-04-06 t.o.m. 2008-03-11
Ledamot : Wahlström, Jan, fr.o.m. 2005-04-06 t.o.m. 2008-03-11
Expert : Domeij, Bengt, fr.o.m. 2005-04-06 t.o.m. 2008-03-11
Expert : Hall, Charlotte, fr.o.m. 2005-04-06 t.o.m. 2008-03-11
Expert : Hägg, Samuel, fr.o.m. 2006-01-09 t.o.m. 2008-03-11
Expert : Josefsson, Carl, fr.o.m. 2005-04-06 t.o.m. 2006-11-08
Expert : Kristensson, Elisabeth, fr.o.m. 2005-10-12 t.o.m. 2008-03-11
Expert : Nilsson, Lennart, fr.o.m. 2005-04-06 t.o.m. 2005-10-11
Expert : Rehnberg, Lena§, fr.o.m. 2005-04-06 t.o.m. 2008-03-11
Expert : Törnstrand, Christine, fr.o.m. 2005-04-06 t.o.m. 2008-03-11
Sekreterare : Andersson, Magnus, fr.o.m. 2005-02-01 t.o.m. 2008-03-31

Rapporter

SOU 2006:70Oinskränkt produktskydd för patent på genteknikområdet – delbetänkande
SOU 2008:20Patenskydd för biotekniska uppfinningar
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2005:2
Tystnadspliktsutredningen (N 2005:10) [ Avslutad 2007 ] [ Expert ]

Tystnadspliktsutredningen (N 2005:10)


Beteckning : N 2005:10
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2008-03-03
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-11-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:130 och dir. 2006:110
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Ifvarsson, Carl-Anders, fr.o.m. 2005-11-17
Expert : Avenberg, Anna, fr.o.m. 2006-01-26
Expert : Holgersson, Jörgen, fr.o.m. 2006-01-26
Expert : Holmstrand, Per, fr.o.m. 2006-01-26
Expert : Linderoth, Margareta, fr.o.m. 2006-01-26
Expert : Kristensson, Elisabeth, fr.o.m. 2006-01-26
Expert : Odung, Erika, fr.o.m. 2006-01-26
Expert : Pontén, Jonas, fr.o.m. 2006-01-26
Expert : Qvarnström, Ylva, fr.o.m. 2006-01-26
Expert : Samzelius, Roger, fr.o.m. 2006-01-26
Expert : Sande, Peter, fr.o.m. 2006-01-26
Expert : Thorfinn, Carl, fr.o.m. 2006-01-26
Sekreterare : Hansson, Petra, fr.o.m. 2006-04-18 t.o.m. 2006-12-22
Sekreterare : Wolk, Sanna, fr.o.m. 2006-02-01

Rapporter

SOU 2007:27Auktorisation av patentombud
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2005:130
Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2006:110 Tilläggsdirektiv till Tystnadspliktsutredningen (N 2005:10) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:27 Auktorisation av patentombud [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om alternativa former för tvistlösning vid tingsrätt (Ju 2005:06) [ Avslutad 2007 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen om alternativa former för tvistlösning vid tingsrätt(Ju 2005:06)


Beteckning : Ju 2005:06
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2008-02-27
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-06-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:77 och dir. 2007:11
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Hegrelius Jonson, Barbro, fr.o.m. 2005-07-01 t.o.m. 2007-04-30
Sakkunnig : Avenberg, Anna, fr.o.m. 2005-09-02 t.o.m. 2007-04-30
Sakkunnig : Heinemann, Rebecca, fr.o.m. 2006-08-30 t.o.m. 2007-04-30
Sakkunnig : Kristensson, Elisabeth, fr.o.m. 2005-09-02 t.o.m. 2007-04-30
Sakkunnig : Wahren, Carin, fr.o.m. 2005-09-02 t.o.m. 2006-08-29
Expert : Edlund, Lars, fr.o.m. 2005-09-02 t.o.m. 2007-04-30
Expert : Franke, Ulf, fr.o.m. 2005-09-02 t.o.m. 2007-04-30
Expert : Hagsgård, Anders, fr.o.m. 2005-09-02 t.o.m. 2007-04-30
Expert : Heineman, Rebecca, fr.o.m. 2006-02-21 t.o.m. 2006-06-15
Expert : Smith, Björn, fr.o.m. 2006-06-16 t.o.m. 2007-04-30
Expert : Strömberg, Gerd, fr.o.m. 2005-09-02 t.o.m. 2007-04-30
Expert : Svensson, Ola, fr.o.m. 2005-09-02 t.o.m. 2006-02-20
Expert : Westberg, Peter, fr.o.m. 2005-09-02 t.o.m. 2007-04-30
Sekreterare : Öhrnell, Irja, fr.o.m. 2005-09-01 t.o.m. 2007-04-30

Rapporter

SOU 2007:26Alternativ tvistlösning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:26 Alternativ tvistlösning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Patentutredningen (N 2004:13) [ Avslutad 2006 ] [ Expert ]

Patentutredningen (N 2004:13)


Beteckning : N 2004:13
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2007-03-28
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-04-15
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:55, dir. 2005:9 och dir. 2005:96
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Granstrand, Ove, fr.o.m. 2004-07-19 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Björklund, Lars, fr.o.m. 2004-10-04 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Brogren, Charlotte, fr.o.m. 2004-10-04 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Domeij, Bengt, fr.o.m. 2004-10-04 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Fröhling, Werner, fr.o.m. 2004-10-04 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Jarnvall, Eva, fr.o.m. 2004-11-30 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Karlsson, Gösta, fr.o.m. 2004-10-04 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Kristensson, Elisabeth, fr.o.m. 2005-05-01 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Nilsson, Sven Christer, fr.o.m. 2004-10-04 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Rogmark, Anna, fr.o.m. 2004-10-04 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Skoglund, Anneli, fr.o.m. 2004-10-04 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Stidsberg, Lena, fr.o.m. 2004-10-04 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Weiner Jiffer, Anna, fr.o.m. 2004-10-04 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Östlund, Christer t.o.m. 2007-01-31
Bitr. sekreterare : Burford, Eva, fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2007-01-31

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 3 st. ) :

Dir. 2004:55
Dir. 2005:9
Dir. 2005:96
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2006:80 Patent och innovationer för tillväxt och välfärd [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Färdtjänstutredningen (N 2002:15) [ Avslutad 2003 ] [ Expert ]

Färdtjänstutredningen (N 2002:15)


Beteckning : N 2002:15
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2004-03-10
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-08-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:108
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Engdahl, Anders, fr.o.m. 2002-09-02 t.o.m. 2003-10-30
Expert : Delén, Margareta, fr.o.m. 2002-09-24 t.o.m. 2003-05-11
Expert : Freij, Henry, fr.o.m. 2002-09-24 t.o.m. 2003-10-30
Expert : Hammarström, Greta, fr.o.m. 2003-02-10 t.o.m. 2003-10-30
Expert : Hermansson, Anders, fr.o.m. 2002-09-24 t.o.m. 2002-12-31
Expert : Jeppsson, Leif, fr.o.m. 2003-01-07 t.o.m. 2003-10-30
Expert : Kristensson, Elisabeth, fr.o.m. 2003-04-22 t.o.m. 2003-10-30
Expert : Liljeqvist, Peder, fr.o.m. 2002-09-24 t.o.m. 2003-10-30
Expert : Lindgren, Anders, fr.o.m. 2002-09-24 t.o.m. 2003-10-30
Expert : Lundgren, Maria, fr.o.m. 2003-01-07 t.o.m. 2003-10-30
Expert : Magnusson, Bertil, fr.o.m. 2003-05-12 t.o.m. 2003-10-30
Expert : Nilsen, Solfrid, fr.o.m. 2002-09-24 t.o.m. 2003-10-30
Expert : Olsson, Annika, fr.o.m. 2002-09-24 t.o.m. 2003-10-30
Expert : Ringvall, Maria, fr.o.m. 2002-09-24 t.o.m. 2003-04-21
Expert : Schwaiger, Märta-Lena, fr.o.m. 2002-09-24 t.o.m. 2003-10-30
Expert : Sundvall, Björn, fr.o.m. 2002-09-24 t.o.m. 2003-10-30
Expert : Wickström, Göran, fr.o.m. 2003-01-07 t.o.m. 2003-10-30
Expert : Wintzer, Stig, fr.o.m. 2002-09-24 t.o.m. 2003-10-30
Sekreterare : Ohlsson, Mikael, fr.o.m. 2002-09-09 t.o.m. 2003-10-30

Rapporter

SOU 2003:87Färdtjänsten och riksfärdtjänsten
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2002:108

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman