Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Anne Ramberg På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Anne Ramberg på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Anne Ramberg

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Anne Ramberg medverkat i ( 12 st. ):

Barnkonventionsutredningen (S 2018:03) [ Avslutad 2020 ] [ Expert ]
Barnkonventionsutredningen (S 2018:03)
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2018-03-15
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:20, dir. 2019:57
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2020:63 Barnkonventionen och svensk rätt
Medverkande :
Särskild utredare : Anders Hagsgård, lagman, fr.o.m. 2018-04-16 t.o.m. 2020-11-15
Expert : Christopher Carlson, departementssekreterare, fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m. 2020-11-15
Expert : Helena Corell, verksamhetsutvecklare, fr.o.m. 2018-05-25 t.o.m. 2020-11-15
Expert : Anna Fridh Welin, rättssakkunnig, fr.o.m. 2018-05-25 t.o.m. 2018-09-23
Expert : Elisabet Fura, f.d. chefs-JO, fr.o.m. 2018-05-25 t.o.m. 2020-11-15
Expert : Ida Lönneborg, rättssakkunnig, fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m. 2020-11-15
Expert : Anna Nordström, rättssakkunnig, fr.o.m. 2018-05-25 t.o.m. 2020-11-15
Expert : Sara Philipson, departementssekreterare, fr.o.m. 2018-05-25 t.o.m. 2020-11-15
Expert : Anne Ramberg, generalsekreterare, fr.o.m. 2018-05-25 t.o.m. 2020-11-15
Expert : Karin Sjömilla Fagerholm, jurist, fr.o.m. 2018-05-25 t.o.m. 2020-11-15
Expert : Rebecca Thorburn Stern, universitetslektor, fr.o.m. 2018-05-25 t.o.m. 2020-11-15
Expert : Jonas Öhlund, rättssakkunnig, fr.o.m. 2018-09-24 t.o.m. 2020-03-15
Huvudsekreterare : Charlotte Palmstierna, fr.o.m. 2018-04-01 t.o.m. 2020-11-30
Sekreterare : Christofer Gatenheim, hovrättsassessor, fr.o.m. 2018-08-17 t.o.m. 2020-11-15
Sekreterare : Charlotta Törnell, hovrättsassessor, fr.o.m. 2018-05-03 t.o.m. 2020-11-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2020:63 Barnkonventionen och svensk rätt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om rättssäkerhetsgarantier vid användningen av vissa hemliga tvångsmedel (Ju 2017:04) [ Avslutad 2018 ] [ Expert ]
Utredningen om rättssäkerhetsgarantier vid användningen av vissa hemliga tvångsmedel (Ju 2017:04)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2018
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2017-02-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:16
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2017:75 Datalagring - brottsbekämpning och integritet
SOU 2018:61 Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel
Medverkande :
Särskild utredare : Sigurd Heuman, ordförande, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2018-08-16
Expert : Anders Ahlqvist, kommissarie, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11
Expert : Kurt Alvaara, senior strategisk rådgivare, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11
Expert : Jonas Angvall, jurist, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11
Expert : Katarina Bigovic Apitzsch, stabsjurist, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11
Expert : Iain Cameron, professor, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11
Expert : Marie-Louise Collin, verksjurist, fr.o.m. 2017-10-12 t.o.m. 2018-08-16
Expert : Carin Ewald Möller, chefsåklagare, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11
Expert : Hans Harding, kammaråklagare, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2018-08-16
Expert : Mikael Kullberg, kansliråd, fr.o.m. 2017-10-17 t.o.m. 2018-08-16
Expert : Göran Kvist, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2017-10-12 t.o.m. 2017-10-16
Expert : Staffan Lindmark, enhetschef, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11
Expert : Per Lagerud, chefsjurist, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11
Expert : Marie-Louise Ollén, chefsrådman, fr.o.m. 2017-10-12 t.o.m. 2018-08-16
Expert : Eva Melander Tell, kanslichef, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2018-08-16
Expert : Anna Olander Selldén, jurist, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11
Expert : Anne Ramberg, advokat, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2018-08-16
Expert : Helene Ramqvist Engellau, kansliråd, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11
Expert : Linda Rantén, kansliråd, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11
Expert : Pär Runemar, jurist, fr.o.m. 2017-10-12 t.o.m. 2018-08-16
Expert : Anna Tansjö, rådman, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11
Expert : Per-Ole Träskman, professor emeritus, fr.o.m. 2017-10-12 t.o.m. 2018-08-16
Sekreterare : Christofer Gatenheim, hovrättsassessor, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2018-08-16
Sekreterare : Mikael Kullberg, kansliråd, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2017:16 Datalagring och EU-rätten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om regeländringar för vissa hemliga tvångsmedel (Ju 2016:12) [ Avslutad 2018 ] [ Expert ]
Utredningen om regeländringar för vissa hemliga tvångsmedel (Ju 2016:12)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2018
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2016-05-12
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:36 och dir. 2017:102
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2017:89 Hemlig dataavläsning - ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet
SOU 2018:30 Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning
Medverkande :
Särskild utredare : Petra Lundh, lagman, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2018-04-10
Expert : Cecilia Agnehall, enhetschef, fr.o.m. 2017-11-17 t.o.m. 2018-04-10
Expert : Kurt Alavaara, strategisk rådgivare, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2017-11-16
Expert : Arne Andersson, polisöverintendent, fr.o.m. 2017-11-17 t.o.m. 2018-04-10
Expert : Anna Backman, tf. enhetschef, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2017-11-16
Expert : Heléne Benalal Åberg, rättssakkunnig, fr.o.m. 2017-11-17 t.o.m. 2018-04-10
Expert : Johan Dahl, gruppchef, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2017-11-16
Expert : Frida Göransson, kansliråd, fr.o.m. 2017-03-30 t.o.m. 2017-11-16
Expert : Hans Harding, kammaråklagare, fr.o.m. 2016-02-16 t.o.m. 2018-04-10
Expert : Susanne IT-tekniker Hedberg, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2017-11-16
Expert : Mikael Kullberg, kansliråd, bitr. enhetschef, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2018-03-29
Expert : Per Lagerud, chefsjurist, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2018-04-10
Expert : Bengt Lindholm, överåklagare, fr.o.m. 2016-06-22 t.o.m. 2018-04-10
Expert : Mats Ljungqvist, kammaråklagare, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2017-11-16
Expert : Anne Ramberg, generalsekreterare, fr.o.m. 2016-06-22 t.o.m. 2018-04-10
Expert : Lisbeth Tjärnkvist, verksjurist, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2018-04-10
Sekreterare : David Caldevik, hovrättsassessor, fr.o.m. 2016-06-13 t.o.m. 2018-04-17
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2016:36 Hemlig dataavläsning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2017:102 Tilläggsdirektiv till Utredningen om hemlig dataavläsning (Ju 2016:12) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten (Ju 2014:10) [ Avslutad 2016 ] [ Expert ]
Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten (Ju 2014:10)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2016
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2014-05-28
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:74
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2016:7 Integritet och straffskydd
Medverkande :
Särskild utredare : Gudrun Antemar, lagman, fr.o.m. 2014-05-28 t.o.m. 2016-02-03
Ledamot : Kerstin Burman, jurist, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2016-02-03
Ledamot : Anders Hansson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2016-02-03
Ledamot : Johan Hedin, led. av riksdagen, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2016-02-03
Ledamot : Karin Karlsbro, jurist, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2016-02-03
Ledamot : Elisabet Lann, politisk sekreterare, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2016-02-03
Ledamot : Jonas Millard, led. av riksdagen, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2016-02-03
Ledamot : Lawen Redar, led. av riksdagen, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2016-02-03
Ledamot : Niklas Thidevall, jur.kand, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2016-02-03
Expert : Anders Ahlqvist, kriminalkommissarie, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2016-02-03
Expert : Walo von Greyerz, rättssakkunnig, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2016-02-03
Expert : Jeanette Gustafsdotter, verkst. direktör, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2016-02-03
Expert : Nidia Larsson, jurist, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2016-02-03
Expert : Claes Lernestedt, professor, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2016-02-03
Expert : Åsa Lundmark, jurist, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2016-02-03
Expert : Stefan Nyman, hovrättsråd, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2016-02-03
Expert : Ingmarie Olsson, kammaråklagare, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2016-02-03
Expert : Anne Ramberg, generalsekreterare, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2016-02-03
Expert : Mårten Schultz, professor, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2016-02-03
Expert : David Shannon, enhetsråd, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2016-02-03
Expert : Helena Strömbäck, ämnesråd, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2016-02-03
Expert : Daniel Wållander, rättssakkunnig, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2016-02-03
Sekreterare : Jenny PKC-operatör Dagudde, fr.o.m. 2015-05-04 t.o.m. 2015-09-27
Sekreterare : Lars Wallinder, rådman, fr.o.m. 2014-08-25 t.o.m. 2016-02-06
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2016:7 Integritet och straffskydd [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Migrationsspråkutredningen (Ju 2012:02) [ Avslutad 2013 ] [ Expert ]
Migrationsspråkutredningen (Ju 2012:02)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2013
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2012-03-15
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:17 och dir. 2013:13
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2013:37 Begripliga beslut på migrationsområdet
Medverkande :
Särskild utredare : Sigurd Heuman, f.d. lagman, fr.o.m. 2012-03-15 t.o.m. 2013-05-31
Expert : Fredrik Bohlin, rådman, fr.o.m. 2012-05-14 t.o.m. 2013-05-31
Expert : Eva Jagander, kammarrättsråd tillika vice ordförande, fr.o.m. 2012-05-14 t.o.m. 2013-05-31
Expert : Erik Mellstrand, rättssakkunnig, fr.o.m. 2012-05-14 t.o.m. 2013-05-31
Expert : Anne Ramberg, generalsekreterare, fr.o.m. 2012-05-14 t.o.m. 2013-05-31
Expert : Dag Stegeland, lagman, fr.o.m. 2012-05-14 t.o.m. 2013-05-31
Expert : Erik Stenström, verksjurist, fr.o.m. 2012-05-14 t.o.m. 2013-05-31
Expert : Maria Sundin, språkexpert, fr.o.m. 2012-05-14 t.o.m. 2013-05-31
Expert : Anna Wenddel, teamledare, fr.o.m. 2012-05-14 t.o.m. 2012-03-13
Sekreterare : Anna Dieden, hovrättsassessor, fr.o.m. 2012-04-01 t.o.m. 2013-05-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2013:37 Begripliga beslut på migrationsområdet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet (Ju 2010:03) [ Avslutad 2013 ] [ Expert ]
Utredningen om förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet (Ju 2010:03)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2013
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2010-04-08
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:35 och dir. 2012:3
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2012:95 Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet - Ett förstärkt skydd för Sveriges säkerhet
Medverkande :
Särskild utredare : Ella Nyström, justitieråd, fr.o.m. 2010-05-10 t.o.m. 2013-02-06
Expert : Mari Heidenborg, lagman, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2013-02-06
Expert : Thomas Kaevergaard, rådman, fr.o.m. 2012-01-09 t.o.m. 2013-02-06
Expert : Tomas Lindstrand, chefsåklagare, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2013-02-06
Expert : Viveca Lång, kansliråd, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2013-02-06
Expert : Anne Ramberg, advokat, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2013-02-06
Expert : Urban Rettig, överste, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2013-02-06
Expert : Wilhelm Unge, chefsanalytiker, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2013-02-06
Sekreterare : Thomas Kaevergaard, rådman, fr.o.m. 2010-05-24 t.o.m. 2012-01-08
Sekreterare : Karin Sandahl, rättssakkunnig, fr.o.m. 2012-01-09 t.o.m. 2013-02-06
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om vissa hemliga tvångsmedel (Ju 2010:08) [ Avslutad 2013 ] [ Expert ]
Utredningen om vissa hemliga tvångsmedel (Ju 2010:08)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2013
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2010-06-23
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:62, dir. 2011:45, dir. 2012:9 och 2012:20
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2012:44 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott
SOU 2012:85 Avlyssning mot grova vapenbrott?
Medverkande :
Särskild utredare : Sten Heckscher, f.d. justitieråd och ordförande i Högsta förvalningsdomstolen, fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2012-12-31
Expert : Eva Bloch, kansliråd, fr.o.m. 2010-08-26 t.o.m. 2011-10-31
Expert : Karin Erlingsson, kansliråd, fr.o.m. 2010-08-26 t.o.m. 2012-07-09
Expert : Katarina Johansson Welin, överåklagare, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2012-12-19
Expert : Eva-Lotta Hedin, chefsjurist, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2012-12-20
Expert : Mattias Hållberg-Leuf, verksjurist, fr.o.m. 2010-08-26 t.o.m. 2011-11-07
Expert : Lars Korsell, chefsjurist, fr.o.m. 2010-10-14 t.o.m. 2012-12-19
Expert : Per Lagerud, chefsjurist, fr.o.m. 2010-08-09 t.o.m. 2011-08-31
Expert : Tomas Lindstrand, chefsåklagare, fr.o.m. 2010-08-26 t.o.m. 2012-12-19
Expert : David Löfgren, tf. hovrättsassessor, fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2010-09-26
Expert : Anne Ramberg, generalsekreterare, fr.o.m. 2010-08-26 t.o.m. 2012-12-19
Expert : Susanne Södersten, kansliråd, fr.o.m. 2011-11-08 t.o.m. 2012-12-19
Expert : Anders Thornberg, säkerhetspolischef, fr.o.m. 2011-11-08 t.o.m. 2012-12-19
Expert : Per Ole Träskman, professor, fr.o.m. 2010-11-01 t.o.m. 2012-12-19
Sekreterare : David Löfgren, hovrättsassessor, fr.o.m. 2010-09-27 t.o.m. 2013-01-13
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2012:44 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2012:85 Avlyssning mot grova vapenbrott? [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om utvärdering av vissa hemliga tvångsmedel (Ju 2009:01) [ Avslutad 2009 ] [ Expert ]
Utredningen om utvärdering av vissa hemliga tvångsmedel (Ju 2009:01)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2008-12-18
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:145
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2009:70 Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel
Medverkande :
Särskild utredare : Jan Öhman, hovrättslagman, fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2009-07-31
Expert : Eva Bloch, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2009-04-01 t.o.m. 2009-07-31
Expert : Stefan Erlandsson, sektionschef, fr.o.m. 2009-04-01 t.o.m. 2009-07-31
Expert : Mattias Hållberg Leuf, verksjurist, fr.o.m. 2009-04-01 t.o.m. 2009-07-31
Expert : Anne Ramberg, advokat, fr.o.m. 2009-04-01 t.o.m. 2009-07-31
Expert : Elisabet Reimers, kammarrättsråd, fr.o.m. 2009-04-01 t.o.m. 2009-07-31
Expert : Henrik Söderman, vice chefsåklagare, fr.o.m. 2009-04-01 t.o.m. 2009-07-31
Sekreterare : Håkan Nebelius, kammaråklagare, fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2009-08-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2009:70 Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Förvaltningslagsutredningen (Ju 2008:08) [ Avslutad 2010 ] [ Expert ]
Förvaltningslagsutredningen (Ju 2008:08)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2010
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2008-04-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:36
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2010:29 En ny förvaltningslag
Medverkande :
Särskild utredare : Hans Ragnemalm, f.d. regeringsråd, fr.o.m. 2008-05-01 t.o.m. 2010-05-04
Sakkunnig : Johan Lundmark, kansliråd, fr.o.m. 2009-04-08 t.o.m. 2010-05-04
Sakkunnig : Lena Marcusson, professor, fr.o.m. 2008-05-01 t.o.m. 2010-05-04
Sakkunnig : Roger Petersson, chefsjurist, fr.o.m. 2008-05-01 t.o.m. 2010-05-04
Expert : Bertil Kallner, chefsjurist, fr.o.m. 2008-05-01 t.o.m. 2010-05-04
Expert : Erik Nymansson, expeditions- och rättschef, fr.o.m. 2008-05-01 t.o.m. 2010-05-04
Expert : Anne Ramberg, advokat, fr.o.m. 2008-05-01 t.o.m. 2010-05-04
Expert : Irene Reuterfors-Mattsson, förbundsjurist, fr.o.m. 2008-05-01 t.o.m. 2010-05-04
Expert : Rutger Öijerholm, chefsjurist, fr.o.m. 2008-05-01 t.o.m. 2010-05-04
Sekreterare : Mattias Almqvist, kammarrättsråd, fr.o.m. 2008-06-01 t.o.m. 2010-05-04
Sekreterare : Catharina Lindqvist, kammarrättsråd, fr.o.m. 2008-05-01 t.o.m. 2010-05-04
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2008:36 En ny förvaltningslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2010:29 En ny förvaltningslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Förtroendeutredningen (Ju 2007:08) [ Avslutad 2008 ] [ Ledamot ]
Förtroendeutredningen (Ju 2007:08)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2007-06-20
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:93
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2008:106 Ökat förtroende för domstolarna - strategier och förslag
Medverkande :
Särskild utredare : Sigurd Heuman, lagman, fr.o.m. 2007-06-20 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Margareta Bergström, generaldirektör, fr.o.m. 2007-09-19 t.o.m. 2008-12-02
Ledamot : Ville Carlström, mediekonsult, fr.o.m. 2007-09-19 t.o.m. 2008-12-02
Ledamot : Barbro Ehrenberg-Sundin, språkexpert, fr.o.m. 2007-09-19 t.o.m. 2008-12-02
Ledamot : Pär Anders Granhag, professor, fr.o.m. 2007-09-19 t.o.m. 2008-12-02
Ledamot : Jörn Jacobsson, lagman, fr.o.m. 2007-09-19 t.o.m. 2008-12-02
Ledamot : Ylva Johansson, lagman, fr.o.m. 2007-09-19 t.o.m. 2008-12-03
Ledamot : Peder Jonsson, informationschef, fr.o.m. 2007-09-19 t.o.m. 2008-08-21
Ledamot : Helena Jäderblom, kammarrättslagman, fr.o.m. 2007-09-19 t.o.m. 2008-12-02
Ledamot : Thomas Lindstrand, chefsåklagare, fr.o.m. 2007-09-19 t.o.m. 2008-12-02
Ledamot : Anne Ramberg, generalsekreterare, fr.o.m. 2007-09-19 t.o.m. 2008-12-02
Ledamot : Petra Thor Jonzon, informationschef, fr.o.m. 2008-08-22 t.o.m. 2008-12-02
Ledamot : Barbro Thorblad, lagman, fr.o.m. 2007-09-19 t.o.m. 2008-10-15
Ledamot : Lennart Weibull, professor, fr.o.m. 2007-09-19 t.o.m. 2008-12-02
Ledamot : Gunnel Wennberg, hovrättspresident, fr.o.m. 2007-09-19 t.o.m. 2008-12-02
Expert : Marie Sörlin, fil.doktor, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2008-06-30
Sekreterare : Fredrik Bohlin, kammaråklagare, fr.o.m. 2007-10-01 t.o.m. 2008-12-31
Biträdande sekreterare : Joel Pälvärinne, jur.stud., fr.o.m. 2008-05-26 t.o.m. 2008-08-24
Biträdande sekreterare : Björn Rönnerstrand, fil.mag, fr.o.m. 2008-08-25 t.o.m. 2008-09-25
Biträdande sekreterare : Björn Rönnerstrand, fil.mag, fr.o.m. 2008-10-13 t.o.m. 2008-10-19
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2007:93 Förtroende och kvalitet i domstolarna [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:106 Ökat förtroende för domstolarna – strategier och förslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om utvärdering av vissa förändringar i tingsrättsorganisationen (Ju 2002:11) [ Avslutad 2003 ] [ Expert ]
Utredningen om utvärdering av vissa förändringar itingsrättsorganisationen (Ju 2002:11)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2002-05-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:69 och dir. 2002:126
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2003:5 Förändringar i tingsrättsorganisationen
Medverkande :
Särskild utredare : Anders Eriksson, generaldirektör, fr.o.m. 2002-09-12 t.o.m. 2003-01-31
Expert : Ulf Arvidsson, planeringsdirektör, fr.o.m. 2002-11-05 t.o.m. 2003-01-31
Expert : Birgitta Holmgren, enhetschef, fr.o.m. 2002-11-05 t.o.m. 2003-01-31
Expert : Anders Kjaersgaard, bitr. länspolismästare, fr.o.m. 2002-11-05 t.o.m. 2003-01-31
Expert : Anne Ramberg, generalsekreterare, fr.o.m. 2002-11-05 t.o.m. 2003-01-31
Kia Andreasson, f.d. led. av riksdagen /mp, fr.o.m. 2002-11-05 t.o.m. 2003-01-31
Jan Ertsborn, led. av riksdagen /fp, fr.o.m. 2002-11-05 t.o.m. 2003-01-31
Jeppe Johnsson, led. av riksdagen /m, fr.o.m. 2002-11-05 t.o.m. 2003-01-31
Rangwi Marcelind, led. av riksdagen /kd, fr.o.m. 2002-11-05 t.o.m. 2002-12-18
Göran Norlander, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 2002-11-05 t.o.m. 2003-01-31
Yvonne Oscarsson, f.d. led. av riksdagen /v, fr.o.m. 2002-11-05 t.o.m. 2003-01-31
Gunnel Wallin, f.d. led. av riksdagen /c, fr.o.m. 2002-11-05 t.o.m. 2003-01-31
Sekreterare : Johan Sjöö, hovrättsassessor, fr.o.m. 2002-09-16 t.o.m. 2003-02-16
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Domarutredningen 2001 (Ju 2001:07) [ Avslutad 2003 ] [ Expert ]
Domarutredningen 2001 (Ju 2001:07)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2001-06-28
Direktiv för utredningen, se dir. 2001:57
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2003:102 En öppen domarrekrytering
Medverkande :
Särskild utredare : Hans Regner, f.d. justitiekansler, fr.o.m. 2001-08-01 t.o.m. 2003-12-31
Sakkunnig : Stefan Strömberg, generaldirektör, fr.o.m. 2001-10-15 t.o.m. 2003-12-31
Expert : Hans-Jörgen Andersson, kammarrättspresident, fr.o.m. 2001-10-15 t.o.m. 2003-12-31
Expert : Klas Bergenstrand, riksåklagare, fr.o.m. 2001-10-15 t.o.m. 2003-12-31
Expert : Margareta Bergström, rådman, fr.o.m. 2001-10-15 t.o.m. 2002-03-06
Expert : Maria Billing, bitr. chefsjurist, fr.o.m. 2001-10-15 t.o.m. 2003-12-31
Expert : Jan Carrick, hovrättslagman, fr.o.m. 2003-02-06 t.o.m. 2003-12-31
Expert : Meijt Cederdahl, domstolssekreterare, fr.o.m. 2001-10-15 t.o.m. 2003-12-31
Expert : Anders Eka, chefrådsman, fr.o.m. 2001-10-15 t.o.m. 2003-12-31
Expert : Jörn Jacobsson, lagman, fr.o.m. 2002-03-07 t.o.m. 2003-12-31
Expert : Ann-Christine Lindeblad, justitieråd, fr.o.m. 2001-10-15 t.o.m. 2003-12-31
Expert : Anne Ramberg, advokat, fr.o.m. 2001-10-15 t.o.m. 2003-12-31
Expert : Katarina Wingqvist-Ekholm, rådman, fr.o.m. 2001-10-15 t.o.m. 2002-02-05
Sekreterare : Lars-Gunnar Lundh, rådman, fr.o.m. 2001-10-15 t.o.m. 2003-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2001:57 Rekrytering av domare m.m.

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2003:102 En öppen domarrekrytering [ pdf |Paragraftecken ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman