Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet (Ju 2010:03)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet (Ju 2010:03) [ Avslutad 2013 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 9 st. ♀ 5 ♂ 4 ) :

Ella Nyström  []  ( Särskild utredare )
Mari Heidenborg  []  ( Expert )
Thomas Kaevergaard  []  ( Sekreterare )
Tomas Lindstrand  []  ( Expert )
Viveca Lång  []  ( Expert )
Anne Ramberg  []  ( Expert )
Urban Rettig  []  ( Expert )
Wilhelm Unge  []  ( Expert )
Karin Sandahl  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet (Ju 2010:03)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2013
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2010-04-08
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:35 och dir. 2012:3
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2012:95 Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet - Ett förstärkt skydd för Sveriges säkerhet
Medverkande :
Särskild utredare : Ella Nyström, justitieråd, fr.o.m. 2010-05-10 t.o.m. 2013-02-06
Expert : Mari Heidenborg, lagman, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2013-02-06
Expert : Thomas Kaevergaard, rådman, fr.o.m. 2012-01-09 t.o.m. 2013-02-06
Expert : Tomas Lindstrand, chefsåklagare, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2013-02-06
Expert : Viveca Lång, kansliråd, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2013-02-06
Expert : Anne Ramberg, advokat, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2013-02-06
Expert : Urban Rettig, överste, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2013-02-06
Expert : Wilhelm Unge, chefsanalytiker, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2013-02-06
Sekreterare : Thomas Kaevergaard, rådman, fr.o.m. 2010-05-24 t.o.m. 2012-01-08
Sekreterare : Karin Sandahl, rättssakkunnig, fr.o.m. 2012-01-09 t.o.m. 2013-02-06

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman