Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om regeländringar för vissa hemliga tvångsmedel (Ju 2016:12)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om regeländringar för vissa hemliga tvångsmedel (Ju 2016:12) [ Avslutad 2018 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2016:36 Hemlig dataavläsning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2017:102 Tilläggsdirektiv till Utredningen om hemlig dataavläsning (Ju 2016:12) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 17 st. ♀ 8 ♂ 9 ) :

Petra Lundh  []  ( Särskild utredare )
Cecilia Agnehall  []  ( Expert )
Kurt Alavaara  []  ( Expert )
Arne Andersson  []  ( Expert )
Anna Backman  []  ( Expert )
Heléne Benalal Åberg  []  ( Expert )
Johan Dahl  []  ( Expert )
Hans Harding  []  ( Expert )
Susanne Hedberg  []  ( Expert )
Mikael Kullberg  []  ( Expert )
Per Lagerud  []  ( Expert )
Bengt Lindholm  []  ( Expert )
Mats Ljungqvist  []  ( Expert )
Anne Ramberg  []  ( Expert )
Lisbeth Tjärnkvist  []  ( Expert )
David Caldevik  []  ( Sekreterare )
Frida Göranson  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om regeländringar för vissa hemliga tvångsmedel (Ju 2016:12)


Beteckning : Ju 2016:12
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2019-01-14
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-05-12
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:36 och dir. 2017:102
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lundh, Petra, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2018-04-10
Expert : Agnehall, Cecilia, fr.o.m. 2017-11-17 t.o.m. 2018-04-10
Expert : Alavaara, Kurt, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2017-11-16
Expert : Andersson, Arne, fr.o.m. 2017-11-17 t.o.m. 2018-04-10
Expert : Backman, Anna, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2017-11-16
Expert : Benalal Åberg, Heléne, fr.o.m. 2017-11-17 t.o.m. 2018-04-10
Expert : Dahl, Johan, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2017-11-16
Expert : Göransson, Frida, fr.o.m. 2017-03-30 t.o.m. 2017-11-16
Expert : Harding, Hans, fr.o.m. 2016-02-16 t.o.m. 2018-04-10
Expert : Hedberg, Susanne, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2017-11-16
Expert : Kullberg, Mikael, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2018-03-29
Expert : Lagerud, Per, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2018-04-10
Expert : Lindholm, Bengt, fr.o.m. 2016-06-22 t.o.m. 2018-04-10
Expert : Ljungqvist, Mats, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2017-11-16
Expert : Ramberg, Anne, fr.o.m. 2016-06-22 t.o.m. 2018-04-10
Expert : Tjärnkvist, Lisbeth, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2018-04-10
Sekreterare : Caldevik, David, fr.o.m. 2016-06-13 t.o.m. 2018-04-17

Rapporter

SOU 2017:89Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet
SOU 2018:30Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman