Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 2003:5 Förändringar i tingsrättsorganisationen – en utvärdering av sammanläggningar av tingsrätter 1999–2001

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 2003:5 Förändringar i tingsrättsorganisationen – en utvärdering av sammanläggningar av tingsrätter 1999–2001 ( 98 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Utredningen om utvärdering av vissa förändringar i tingsrättsorganisationen (Ju 2002:11) [ Avslutad 2003 ]

Utredningen om utvärdering av vissa förändringar itingsrättsorganisationen (Ju 2002:11)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2002-05-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:69 och dir. 2002:126
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2003:5 Förändringar i tingsrättsorganisationen
Medverkande :
Särskild utredare : Anders Eriksson, generaldirektör, fr.o.m. 2002-09-12 t.o.m. 2003-01-31
Expert : Ulf Arvidsson, planeringsdirektör, fr.o.m. 2002-11-05 t.o.m. 2003-01-31
Expert : Birgitta Holmgren, enhetschef, fr.o.m. 2002-11-05 t.o.m. 2003-01-31
Expert : Anders Kjaersgaard, bitr. länspolismästare, fr.o.m. 2002-11-05 t.o.m. 2003-01-31
Expert : Anne Ramberg, generalsekreterare, fr.o.m. 2002-11-05 t.o.m. 2003-01-31
Kia Andreasson, f.d. led. av riksdagen /mp, fr.o.m. 2002-11-05 t.o.m. 2003-01-31
Jan Ertsborn, led. av riksdagen /fp, fr.o.m. 2002-11-05 t.o.m. 2003-01-31
Jeppe Johnsson, led. av riksdagen /m, fr.o.m. 2002-11-05 t.o.m. 2003-01-31
Rangwi Marcelind, led. av riksdagen /kd, fr.o.m. 2002-11-05 t.o.m. 2002-12-18
Göran Norlander, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 2002-11-05 t.o.m. 2003-01-31
Yvonne Oscarsson, f.d. led. av riksdagen /v, fr.o.m. 2002-11-05 t.o.m. 2003-01-31
Gunnel Wallin, f.d. led. av riksdagen /c, fr.o.m. 2002-11-05 t.o.m. 2003-01-31
Sekreterare : Johan Sjöö, hovrättsassessor, fr.o.m. 2002-09-16 t.o.m. 2003-02-16
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 13 st. ♀ 6 ♂ 7 )

Anders Eriksson  [] ( Särskild utredare )
Ulf Arvidsson  [] ( Expert )
Birgitta Holmgren  [] ( Expert )
Anders Kjaersgaard  [] ( Expert )
Anne Ramberg  [] ( Expert )
Johan Sjöö  [] ( Sekreterare )
Omslaget till SOU 2003:5

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 2003:5 Förändringar i tingsrättsorganisationen – en utvärdering av sammanläggningar av tingsrätter 1999–2001

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 2003:5?

Vilka medverkade till SOU 2003:5?

Anders Eriksson, Ulf Arvidsson, Birgitta Holmgren, Anders Kjaersgaard, Anne Ramberg, Kia Andreasson, Jan Ertsborn, Jeppe Johnsson, Göran Norlander, Yvonne Oscarsson, Gunnel Wallin, Johan Sjöö och Ragnwi Marcelind var med när betänkandet SOU 2003:5 skrevs.

Hur många sidor har betänkandet SOU 2003:5?

Betänkandet SOU 2003:5 är på 98 sidor.

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman