Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Trygghetsberedningen (Ju 2020:09)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Trygghetsberedningen (Ju 2020:09) [ Pågående ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Medverkande i utredningen ( 56 st. ♀ 26 ♂ 30 ) :

Fredrik Olovsson  []  ( Ordförande )
Johan Forssell  []  ( Ledamot )
Johan Hedin  []  ( Ledamot )
Ingemar Kihlström  []  ( Ledamot )
Fredrik Lundh Sammeli  []  ( Ledamot )
Adam Marttinen  []  ( Ledamot )
Louise Meijer  []  ( Ledamot )
Kristina Nilsson  []  ( Ledamot )
Katja Nyberg  []  ( Ledamot )
Johan Pehrson  []  ( Ledamot )
Linda Westerlund Snecker  []  ( Ledamot )
Johanna Öfverbeck  []  ( Ledamot )
Andreas Egeryd Neuman  []  ( Sakkunnig )
Madelein Keskitalo  []  ( Sakkunnig )
Karin Norberg  []  ( Sakkunnig )
Monika Olsson  []  ( Sakkunnig )
Markus Sverdén  []  ( Sakkunnig )
Walo von Greyerz  []  ( Sakkunnig )
Daniel Allinger  []  ( Expert )
Kerstin Andersson  []  ( Expert )
Karen Austin  []  ( Expert )
Greta Berg  []  ( Expert )
Fredrik Berglund  []  ( Expert )
Tomas Blixt  []  ( Expert )
Tony Boman  []  ( Expert )
Ulrika Borg  []  ( Expert )
Stefan Borgman  []  ( Expert )
Emma Ekdahl  []  ( Expert )
Tiina Ekman  []  ( Expert )
Mimmi Eriksson Tinghög  []  ( Expert )
Erik von Essen  []  ( Expert )
Erik Grevholm  []  ( Expert )
Lennart Guné  []  ( Expert )
Ulrika Herbst  []  ( Expert )
Ulf Hjerppe  []  ( Expert )
Magnus Lindgren  []  ( Expert )
Fredrik Olausson  []  ( Expert )
Johan Olsson  []  ( Expert )
Elias Palm  []  ( Expert )
Liselotte Persson-Öhrn  []  ( Expert )
Ebba Silfverstolpe Agardh  []  ( Expert )
Wenche Skoglund  []  ( Expert )
Mikael Thörn  []  ( Expert )
Charlotte von Essen  []  ( Expert )
Hedvig Trost  []  ( Expert )
Klara Hermansson  []  ( Sekreterare )
Kristina Jerre  []  ( Sekreterare )
Anna Lindberg  []  ( Kanslichef )
Mattias Wahlstedt  []  ( Kanslichef )
Anna Karin Hansen  []  ( Expert )
Leif Jakobsson  []  ( Ordförande )
Rasmus Ling  []  ( Ledamot )
Robin Camenius  []  ( Sekreterare )
Fredrik Friberg  []  ( Sakkunnig )
Jessica Lundahl  []  ( Sekreterare )
Markus Grundtman  []  ( Sakkunnig )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Trygghetsberedningen (Ju 2020:09)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2020-03-26
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:32, dir. 2021:8
Lokal : Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Kommittén ska slutredovisa sitt arbete senast den 31 oktober 2024. En första delredovisning ska lämnas senast den 1 mars 2021. Därefter ska årliga delredovisningar lämnas den 31 oktober 2021–2023.
Medverkande :
Ordförande : Leif Jakobsson, f.d. statssekreterare, fr.o.m. 2021-01-25
Ordförande : Fredrik Olovsson, riksdagsledamot och ordförande, fr.o.m. 2020-03-26 t.o.m. 2021-01-24
Ledamot : Johan Forssell, riksdagsledamot, fr.o.m. 2020-05-01
Ledamot : Johan Hedin, riksdagsledamot, fr.o.m. 2020-05-01
Ledamot : Ingemar Kihlström, riksdagsledamot, fr.o.m. 2020-05-01
Ledamot : Rasmus Ling, riksdagsledamot, fr.o.m. 2021-01-01
Ledamot : Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot, fr.o.m. 2020-05-01
Ledamot : Adam Marttinen, riksdagsledamot, fr.o.m. 2020-05-01
Ledamot : Louise Meijer, riksdagsledamot, fr.o.m. 2020-05-01
Ledamot : Kristina Nilsson, riksdagsledamot, fr.o.m. 2020-05-01
Ledamot : Katja Nyberg, riksdagsledamot, fr.o.m. 2020-05-01
Ledamot : Johan Pehrson, riksdagsledamot, fr.o.m. 2020-05-01
Ledamot : Linda Westerlund Snecker, riksdagsledamot, fr.o.m. 2020-05-01
Ledamot : Johanna Öfverbeck, ersättare i riksdagen, fr.o.m. 2020-05-01 t.o.m. 2020-12-31
Sakkunnig : Andreas Egeryd Neuman, kansliråd, fr.o.m. 2020-05-15 t.o.m. 2020-12-31
Sakkunnig : Fredrik Friberg, kansliråd, fr.o.m. 2021-04-13
Sakkunnig : Markus Grundtman, kansliråd, fr.o.m. 2021-06-14
Sakkunnig : Madelein Keskitalo, departementssekreterare, fr.o.m. 2020-05-15 t.o.m. 2021-04-13
Sakkunnig : Karin Norberg, kansliråd, fr.o.m. 2021-01-01
Sakkunnig : Monika Olsson, ämnesråd, fr.o.m. 2020-05-15
Sakkunnig : Markus Sverdén, kansliråd, fr.o.m. 2020-05-15 t.o.m. 2021-06-13
Sakkunnig : Walo von Greyerz, ämnesråd, fr.o.m. 2020-05-15
Expert : Daniel Allinger, utredare, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Kerstin Andersson, projektledare, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Karen Austin, processledare, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Greta Berg, expert, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Fredrik Berglund, institutionschef, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Tomas Blixt, processägare, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Tony Boman, utredare, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Ulrika Borg, advokat, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Stefan Borgman, brottsförebyggande samordnare, fr.o.m. 2020-06-04 t.o.m. 2020-12-31
Expert : Emma Ekdahl, brottsförebyggande samordnare, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Tiina Ekman, senioranalytiker, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Mimmi Eriksson Tinghög, utredare, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Charlotte von Essen, biträdande säkerhetspolischef, fr.o.m. 2020-10-01
Expert : Erik von Essen, samordnare, fr.o.m. 2021-01-01
Expert : Erik Grevholm, forsknings- och utredningsråd, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Lennart Guné, chef utvecklingscentrum, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Anna-Karin Hansen, chefsåklagare, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Ulrika Herbst, regionpolischef, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Ulf Hjerppe, enhetschef, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Magnus Lindgren, generalsekreterare, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Fredrik Olausson, expert, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Johan Olsson, operativ chef, fr.o.m. 2020-06-04 t.o.m. 2020-09-30
Expert : Elias Palm, avdelningschef, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Liselotte Persson-Öhrn, utredare, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Ebba Silfverstolpe Agardh, undervisningsråd, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Wenche Skoglund, verksjurist, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Mikael Thörn, senior utredare, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Hedvig Trost, hovrättsråd, fr.o.m. 2020-06-04
Sekreterare : Robin Camenius, kriminolog, fr.o.m. 2021-03-01 t.o.m. 2021-04-30
Sekreterare : Robin Camenius, kriminolog, fr.o.m. 2021-05-01 t.o.m. 2021-10-31
Sekreterare : Klara Hermansson, lektor, fr.o.m. 2020-08-17
Sekreterare : Kristina Jerre, forskningsledare, fr.o.m. 2020-05-01 t.o.m. 2021-07-31
Sekreterare : Jessica Lundahl, ämnesråd, fr.o.m. 2021-09-01
Kanslichef : Anna Lindberg, ämnesråd, fr.o.m. 2021-02-01
Kanslichef : Mattias Wahlstedt, departementsråd och enhetschef, fr.o.m. 2020-05-01 t.o.m. 2021-01-31

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman