Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Anders Lindberg På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Anders Lindberg på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Anders Lindberg

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Anders Lindberg medverkat i ( 4 st. ):

Begravningsutredningen (Ku 2008:01) [ Avslutad 2009 ] [ Expert ]
Begravningsutredningen (Ku 2008:01)
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2008-04-10
Direktiv för utredningen se, dir. 2008:39 och dir. 2009:51
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2009:79 Några begravningsfrågor
Medverkande :
Särskild utredare : Kathrin Flossing, hovrättspresident, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2009-09-30
Expert : Jan-Olov Andersson, organisationschef, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2009-09-30
Expert : Karin Bergkvist, chefsjurist, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2009-09-30
Expert : Karin de Fine Licht, förbundsjurist, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2009-09-30
Expert : Karin Granberg, advokatfiskal, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2009-09-30
Expert : Jakob Kihlberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2009-09-30
Expert : Mats Larsson, förvaltningsdirektör, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2009-09-30
Expert : Anders Lindberg, stf generalsekreterare, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2009-09-30
Sekreterare : Anna Kramer, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2009-10-07
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2008:39 Vissa frågor på begravningsområdet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2009:51 Tilläggsdirektiv till Begravningsutredningen (Ku 2008:01) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2009:79 Några begravningsfrågor [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen (Fö 2003:04) Översyn av bestämmelserna om transport av farligt gods [ Avslutad 2004 ] [ Expert ]
Utredningen (Fö 2003:04) Översyn av bestämmelserna om transport av farligt gods
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2003-08-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2003:99
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2004:87 Ny reglering för transporter av farligt gods
Medverkande :
Särskild utredare : Svante O. Johansson, dispaschör, fr.o.m. 2003-08-21
Expert : Göran Berg, farligt gods-koordinator, fr.o.m. 2003-10-30
Expert : Michaela Dráb, rättssakkunnig, fr.o.m. 2003-09-25
Expert : Keijo Ekelund, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-09-25
Expert : Annette Eriksson, speditör, fr.o.m. 2003-09-25
Expert : Kristina Falk Strand, jurist, fr.o.m. 2003-09-25
Expert : Marlene Gustavsson, byrådirektör, fr.o.m. 2003-09-25 t.o.m. 2004-03-14
Expert : Anders Lindberg, kansliråd, fr.o.m. 2003-09-25
Expert : Helena Nässlander, handläggare, fr.o.m. 2003-09-25
Expert : Caroline Petrini, byrådirektör, fr.o.m. 2004-03-15
Expert : Lena Rahmquist, safety advisor, fr.o.m. 2003-10-30
Expert : Torkel Schlegel, jurist, fr.o.m. 2003-09-25
Expert : Göran K. Svensson, ämnesområdesansvarig, fr.o.m. 2003-09-25
Expert : Stig Tedfeldt, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2003-09-25
Sekreterare : Lena Kullander, hovrättsassessor, fr.o.m. 2003-08-21
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2004:87 Ny reglering för transporter av farligt gods [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (N 1999:09) om översyn av bestämmelserna inom fordonsområdet m.m. [ Avslutad 2001 ] [ Expert ]
Utredningen (N 1999:09) om översyn av bestämmelserna inom fordonsområdet m.m.
Departement : Näringsdepartementet
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1999-08-26
Direktiv för utredningen, se dir. 1999:66
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2001:29 Fordonslag m.m. - fordons beskaffenhet och utrustning, - besiktiningar och inspektioner, - Vägverkets vägtrafikolycksregister
Medverkande :
Särskild utredare : Valter Nilsson, kammarrättslagman, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2001-03-31
Expert : Fredrik Ahlén, hovrättsassessor, fr.o.m. 1999-09-14 t.o.m. 2001-03-31
Expert : Kjell Bäckman, avdelningschef, fr.o.m. 1999-09-14 t.o.m. 2001-03-31
Expert : Anders Lindberg, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-09-14 t.o.m. 2001-03-31
Expert : Bengt Magnusson, jurist, fr.o.m. 1999-09-14 t.o.m. 2001-03-31
Expert : Frans van der Rijst, ingenjör, fr.o.m. 1999-09-14 t.o.m. 2001-03-31
Sekreterare : Jennie Bontell, fr.o.m. 1999-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Sekreterare : Ewa Hagard Linander, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2000-08-28 t.o.m. 2001-04-23
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2001:29 Fordonslag m.m. [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen (M 1998:08) om bilavgaslagstiftningen [ Avslutad 2000 ] [ Expert ]
Utredningen (M 1998:08) om bilavgaslagstiftningen
Departement : Miljödepartementet
Status : Avslutd 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1998-09-24
Direktiv för utredningen, se dir. 1998:87.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2000:12 Avgasrening 2000
Medverkande :
Särskild utredare : Gunilla Engberg Lindvall, rådman, fr.o.m. 1998-12-15 t.o.m. 2000-03-31
Sakkunniga : Per Bergman, departementsråd, fr.o.m. 1999-02-08 t.o.m. 2000-03-31
Expert : Sven Bengtsson, civilingenjör, fr.o.m. 1999-03-09 t.o.m. 2000-03-31
Expert : Christina Bergström, byrådirektör, fr.o.m. 1999-02-08 t.o.m. 1999-06-14
Expert : Torbjörn Engqvist, ingenjör, fr.o.m. 1999-06-07 t.o.m. 2000-03-31
Expert : Sören Hedberg, fr.o.m. 1999-03-01 t.o.m. 2000-03-31
Expert : Börje Henningsson, teknisk chef, fr.o.m. 1999-02-22 t.o.m. 2000-03-31
Expert : Kjell Karlson, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1999-02-22 t.o.m. 2000-03-31
Expert : Anders Lindberg, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-02-08 t.o.m. 2000-03-31
Expert : Harald Perby, departementssekreterare, fr.o.m. 1990-02-08 t.o.m. 2000-03-31
Expert : Marcela Petkov, manager environmental affaires, fr.o.m. 1999-03-09 t.o.m. 1999-06-06
Expert : Claes Pile, trafikhandläggare, fr.o.m. 1999-08-30 t.o.m. 1999-12-05
Expert : Mats Wallin, överingenjör, fr.o.m. 1999-02-22 t.o.m. 2000-03-31
Sekreterare : Margaretha Gistorp, fr.o.m. 1999-02-08 t.o.m. 2000-03-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2000:12 Avgasrening 2000 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman