Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Ingemar Kihlström På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Ingemar Kihlström på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Ingemar Kihlström

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Ingemar Kihlström medverkat i ( 3 st. ):

Trygghetsberedningen (Ju 2020:09) [ Pågående ] [ Ledamot ]
Trygghetsberedningen (Ju 2020:09)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2020-03-26
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:32
Kommittén ska slutredovisa sitt arbete senast den 31 oktober 2024. En första delredovisning ska lämnas senast den 1 mars 2021. Därefter ska årliga delredovisningar lämnas den 31 oktober 2021–2023.
Medverkande :
Ordförande : Fredrik Olovsson, riksdagsledamot och ordförande, fr.o.m. 2020-03-26
Ledamot : Johan Forssell, riksdagsledamot, fr.o.m. 2020-05-01
Ledamot : Johan Hedin, riksdagsledamot, fr.o.m. 2020-05-01
Ledamot : Ingemar Kihlström, riksdagsledamot, fr.o.m. 2020-05-01
Ledamot : Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot, fr.o.m. 2020-05-01
Ledamot : Adam Marttinen, riksdagsledamot, fr.o.m. 2020-05-01
Ledamot : Louise Meijer, riksdagsledamot, fr.o.m. 2020-05-01
Ledamot : Kristina Nilsson, riksdagsledamot, fr.o.m. 2020-05-01
Ledamot : Katja Nyberg, riksdagsledamot, fr.o.m. 2020-05-01
Ledamot : Johan Pehrson, riksdagsledamot, fr.o.m. 2020-05-01
Ledamot : Linda Westerlund Snecker, riksdagsledamot, fr.o.m. 2020-05-01
Ledamot : Johanna Öfverbeck, ersättare i riksdagen, fr.o.m. 2020-05-01
Sakkunnig : Andreas Egeryd Neuman, kansliråd, fr.o.m. 2020-05-15
Sakkunnig : Madelein Keskitalo, departementssekreterare, fr.o.m. 2020-05-15
Sakkunnig : Monika Olsson, ämnesråd, fr.o.m. 2020-05-15
Sakkunnig : Markus Sverdén, kansliråd, fr.o.m. 2020-05-15
Sakkunnig : Walo von Greyerz, ämnesråd, fr.o.m. 2020-05-15
Expert : Daniel Allinger, utredare, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Kerstin Andersson, projektledare, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Karen Austin, processledare, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Greta Berg, expert, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Fredrik Berglund, institutionschef, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Tomas Blixt, processägare, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Tony Boman, utredare, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Ulrika Borg, advokat, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Stefan Borgman, brottsförebyggande samordnare, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Emma Ekdahl, brottsförebyggande samordnare, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Tiina Ekman, senioranalytiker, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Mimmi Eriksson Tinghög, utredare, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Erik Grevholm, forsknings- och utredningsråd, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Lennart Guné, chef utvecklingscentrum, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Anna-Karin Hansen, chefsåklagare, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Ulrika Herbst, regionpolischef, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Ulf Hjerppe, enhetschef, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Magnus Lindgren, generalsekreterare, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Fredrik Olausson, expert, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Johan Olsson, operativ chef, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Elias Palm, avdelningschef, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Liselotte Persson-Öhrn, utredare, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Ebba Silfverstolpe Agardh, undervisningsråd, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Wenche Skoglund, verksjurist, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Mikael Thörn, senior utredare, fr.o.m. 2020-06-04
Expert : Hedvig Trost, hovrättsråd, fr.o.m. 2020-06-04
Huvudsekreterare : Mattias Wahlstedt, departementsråd och enhetschef, fr.o.m. 2020-05-01
Sekreterare : Klara Hermansson, lektor, fr.o.m. 2020-08-17
Sekreterare : Kristina Jerre, forskningsledare, fr.o.m. 2020-05-01
Kanslichef : Mattias Wahlstedt, departementsråd, fr.o.m. 2020-05-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2020:32 En parlamentarisk trygghetsberedning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer (Ju 2019:02) [ Pågående ] [ Ledamot ]
Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer (Ju 2019:02)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2019-07-04
Direktiv för kommittén, se dir. 2019:39
Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2021.
Medverkande :
Ordförande : Dag Mattsson, justitieråd, fr.o.m. 2019-09-01
Ledamot : Jonny Cato, riksdagsledamot, fr.o.m. 2019-09-26
Ledamot : Hans Ekström, riksdagsledamot, fr.o.m. 2019-09-26
Ledamot : Ida Karkiainen, riksdagsledamot, fr.o.m. 2019-09-26
Ledamot : Jon Karlfeldt, f.d. partistyrelsesammankallande, fr.o.m. 2019-09-26
Ledamot : Ingemar Kihlström, riksdagsledamot, fr.o.m. 2019-09-26
Ledamot : Martin Kinnunen, riksdagsledamot, fr.o.m. 2019-09-26
Ledamot : Louise Meijer, riksdagsledamot, fr.o.m. 2019-09-26
Ledamot : Marta Obminska, riksdagsledamot, fr.o.m. 2019-09-26
Ledamot : Maria Strömkvist, riksdagsledamot, fr.o.m. 2019-09-26
Ledamot : Per Söderlund, riksdagsledamot, fr.o.m. 2019-09-26
Ledamot : Erik Wassén, advokat, fr.o.m. 2019-09-26
Ledamot : Linda Westerlund Snecker, riksdagsledamot, fr.o.m. 2019-09-26
Sakkunnig : Johanna Gustafsson, kansliråd, fr.o.m. 2019-09-26
Sakkunnig : Norah Lind, rättssakkunnig, fr.o.m. 2019-09-26 t.o.m. 2020-05-11
Sakkunnig : Anna Uppfeldt, rättssakkunnig, fr.o.m. 2020-05-12
Expert : Percy Bratt, advokat, fr.o.m. 2019-09-26
Expert : Daniel Godman, verksamhetsutvecklare, fr.o.m. 2019-10-03
Expert : Fredrik Hallström, biträdande enhetschef, fr.o.m. 2019-09-26
Expert : Magnus Johansson, vice överåklagare, fr.o.m. 2019-09-26
Expert : Anna-Sara Lind, professor, fr.o.m. 2019-09-26
Expert : Henrik Lycke, verksamhetsexpert, fr.o.m. 2019-09-26 t.o.m. 2019-10-02
Expert : Heléne Lööw, docent, fr.o.m. 2019-09-26
Expert : Ylva Norling Jönsson, lagman, fr.o.m. 2019-09-26
Sekreterare : Lisa Löfberg, hovrättsassessor, fr.o.m. 2019-11-11
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2019:39 Förbud mot rasistiska organisationer [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Kommittén om grundlagsskyddade fri- och rättigheter (Ju 2018:09) [ Avslutad 2020 ] [ Ledamot ]
Kommittén om grundlagsskyddade fri- och rättigheter (Ju 2018:09)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2018-08-30
Direktiv för kommittén, se dir. 2018:92, dir. 2019:59
Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 31 juli 2020.
Medverkande :
Ordförande : Anders Eka, justitieråd, fr.o.m. 2018-08-30 t.o.m. 2020-07-30
Ledamot : Anti Avsan, f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 2019-03-19
Ledamot : Agneta Börjesson, f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 2019-03-19
Ledamot : Hanna Gerdes, folkrätts- och människorättsjurist, fr.o.m. 2019-05-21
Ledamot : Jonas Gunnarsson, f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 2019-03-19
Ledamot : Jon Karlfeldt, f.d. partistyrelsesammankallande, fr.o.m. 2019-03-19
Ledamot : Ingemar Kihlström, f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 2019-03-19
Ledamot : Sanne Lennström, led. av riksdagen, fr.o.m. 2019-03-19
Ledamot : Louise Meijer, led. av riksdagen, fr.o.m. 2019-03-19
Ledamot : Laila Naraghi, led. av riksdagen, fr.o.m. 2019-03-19
Ledamot : Madeleine Sjöstedt, f.d. borgarråd, fr.o.m. 2019-03-19 t.o.m. 2019-05-20
Ledamot : Per Söderlund, led. av riksdagen, fr.o.m. 2019-03-19
Ledamot : Jessica Wetterling, led. av riksdagen, fr.o.m. 2019-03-19
Ledamot : Linda Ylivainio, led. av riksdagen, fr.o.m. 2019-03-19
Sakkunnig : Manne Heimer, rättssakkunnig, fr.o.m. 2018-11-01
Sakkunnig : Mats Holmqvist, ämnesråd, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Bertil Bengtsson, professor, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Anna Erman, byråchef, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Anna-Sara Lind, professor, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Ola Wiklund, advokat, fr.o.m. 2018-11-01
Sekreterare : Jacob Aspegren, ämnesråd, fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2020-03-31
Sekreterare : Jacob Aspegren, ämnesråd, fr.o.m. 2020-04-01 t.o.m. 2020-07-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2020:44 Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman