Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar (U 2015:06)

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar (U 2015:06) [ Avslutad 2018 ]

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 17 st. ♀ 12 ♂ 5 ) :

Inger Ashing  []  ( Särskild utredare/Samordnare )
Annika Järemo  []  ( Sakkunnig )
Lene Persson Weiss  []  ( Sakkunnig )
Tyri Öhman  []  ( Sakkunnig )
Katarina Danielsson  []  ( Sekreterare )
Pontus Ekstedt  []  ( Expert )
Åsa Ernestam  []  ( Expert )
Kristin Harvard  []  ( Expert )
Henrik Jonsson  []  ( Expert )
Annika Remaeus  []  ( Expert )
Jan Schierbeck  []  ( Expert )
Eeva Seppälä  []  ( Expert )
Esbjörn Åkesson  []  ( Expert )
Annika Århammar  []  ( Expert )
Caroline-Olivia Elgán  []  ( Sekreterare )
Emma Sterky  []  ( Sekreterare )
Oscar Svensson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar (U 2015:06)


Beteckning : U 2015:06
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2019-02-12
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-06-25
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:70, dir. 2016:82 och dir. 2017:81
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare/Samordnare : Ashing, Inger, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2018-02-28
Sakkunnig : Järemo, Annika, fr.o.m. 2016-08-26 t.o.m. 2016-12-31
Sakkunnig : Järemo, Annika, fr.o.m. 2017-01-05 t.o.m. 2018-01-15
Sakkunnig : Persson Weiss, Lene, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2016-08-25
Sakkunnig : Persson Weiss, Lene, fr.o.m. 2018-01-16 t.o.m. 2018-02-28
Sakkunnig : Öhman, Tyri, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2018-02-28
Expert : Danielsson, Katarina, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2016-10-31
Expert : Ekstedt, Pontus, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2018-02-28
Expert : Ernestam, Åsa, fr.o.m. 2016-12-06 t.o.m. 2018-02-28
Expert : Harvard, Kristin, fr.o.m. 2017-03-31 t.o.m. 2018-02-20
Expert : Jonsson, Henrik, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2017-03-30
Expert : Remaeus, Annika, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2018-02-28
Expert : Schierbeck, Jan, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2018-02-28
Expert : Seppälä, Eeva, fr.o.m. 2017-07-06 t.o.m. 2018-02-28
Expert : Åkesson, Esbjörn, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2017-07-05
Expert : Århammar, Annika, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2018-02-28
Sekreterare : Danielsson, Katarina, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2018-02-28
Sekreterare : Elgán, Caroline-Olivia, fr.o.m. 2017-08-01 t.o.m. 2018-02-28
Sekreterare : Sterky, Emma, fr.o.m. 2016-02-08 t.o.m. 2018-02-28
Sekreterare : Svensson, Oscar, fr.o.m. 2016-02-01 t.o.m. 2018-02-28

Rapporter

SOU 2017:9Det handlar om oss – unga som varken arbetar eller studerar
SOU 2018:11Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman