Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Mottagandeutredningen (A 2015:02)

Offentlig utredning under Arbetsmarknadsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Mottagandeutredningen (A 2015:02) [ Avslutad 2018 ]

Offentlig utredning under Arbetsmarknadsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 28 st. ♀ 13 ♂ 15 ) :

Lars Bäckström  []  ( Särskild utredare )
Martin Olauzon  []  ( Särskild utredare | Huvudsekreterare )
Maria Antonsson  []  ( Sakkunnig )
Christopher Carlson  []  ( Sakkunnig )
Lars Davidsson  []  ( Sakkunnig )
Milot Dragusha  []  ( Sakkunnig )
Karin Frank  []  ( Sakkunnig )
Matilda Hultgren  []  ( Sakkunnig )
Ulrika Johansson Jordan  []  ( Sakkunnig )
Anna Kessling  []  ( Sakkunnig )
Fredrik Lund  []  ( Sakkunnig )
Anna Malmström  []  ( Sakkunnig )
Emil Plisch  []  ( Sakkunnig )
Olle Rosén  []  ( Sakkunnig )
Sami Soliman  []  ( Sakkunnig )
Karin Stillerud  []  ( Sakkunnig )
Hanna Zeland  []  ( Sakkunnig )
Lars-Göran Brandt  []  ( Expert )
Per Ibertsson  []  ( Expert )
Christine Johansson  []  ( Expert )
Karin Perols  []  ( Expert )
Jan-Olov Wallin  []  ( Expert )
Martin Johansson  []  ( Sekreterare )
Malin Gedda  []  ( Sekreterare )
Maria Nordin Skult  []  ( Sekreterare )
Anton Ringström  []  ( Sekreterare )
Jonas Widell  []  ( Sekreterare )
Thérèse Pelow  []  ( Sakkunnig )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Mottagandeutredningen (A 2015:02)


Beteckning : A 2015:02
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 2019-01-08
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-11-05
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:107, dir. 2016:112, dir. 2017:48 och dir. 2017:101
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Bäckström, Lars, fr.o.m. 2015-11-05 t.o.m. 2017-06-30
Särskild utredare : Olauzon, Martin, fr.o.m. 2017-07-01 t.o.m. 2018-03-31
Sakkunnig : Antonsson, Maria, fr.o.m. 2016-05-18 t.o.m. 2018-03-31
Sakkunnig : Carlson, Christopher, fr.o.m. 2016-12-05 t.o.m. 2018-03-31
Sakkunnig : Davidsson, Lars, fr.o.m. 2016-10-28 t.o.m. 2018-03-31
Sakkunnig : Dragusha, Milot, fr.o.m. 2017-02-13 t.o.m. 2018-03-31
Sakkunnig : Frank, Karin, fr.o.m. 2016-04-18 t.o.m. 2018-03-31
Sakkunnig : Hultgren, Matilda, fr.o.m. 2016-04-18 t.o.m. 2017-02-12
Sakkunnig : Johansson Jordan, Ulrika, fr.o.m. 2016-04-18 t.o.m. 2016-10-27
Sakkunnig : Kessling, Anna, fr.o.m. 2016-04-18 t.o.m. 2016-10-27
Sakkunnig : Lund, Fredrik, fr.o.m. 2016-10-28 t.o.m. 2018-03-31
Sakkunnig : Malmström, Anna, fr.o.m. 2016-10-28 t.o.m. 2018-03-31
Sakkunnig : Pelow, Therese, fr.o.m. 2016-04-18 t.o.m. 2016-10-27
Sakkunnig : Plisch, Emil, fr.o.m. 2016-04-18 t.o.m. 2018-03-31
Sakkunnig : Rosén, Olle, fr.o.m. 2016-04-18 t.o.m. 2018-03-31
Sakkunnig : Soliman, Sami, fr.o.m. 2016-10-28 t.o.m. 2018-03-31
Sakkunnig : Stillerud, Karin, fr.o.m. 2016-04-18 t.o.m. 2016-12-04
Sakkunnig : Zeland, Hanna, fr.o.m. 2016-04-18 t.o.m. 2016-10-27
Expert : Brandt, Lars-Göran, fr.o.m. 2016-04-18 t.o.m. 2018-03-31
Expert : Ibertsson, Per, fr.o.m. 2017-05-15 t.o.m. 2018-03-31
Expert : Johansson, Christine, fr.o.m. 2016-04-18 t.o.m. 2017-05-14
Expert : Perols, Karin, fr.o.m. 2016-04-18 t.o.m. 2018-03-31
Expert : Wallin, Jan-Olov, fr.o.m. 2016-04-18 t.o.m. 2018-03-31
Huvudsekreterare : Johansson, Martin, fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2018-03-31
Huvudsekreterare : Olauzon, Martin, fr.o.m. 2016-02-01 t.o.m. 2017-06-30
Sekreterare : Gedda, Malin, fr.o.m. 2016-01-25 t.o.m. 2018-03-31
Sekreterare : Johansson, Martin, fr.o.m. 2016-04-11 t.o.m. 2017-10-31
Sekreterare : Nordin Skult, Maria, fr.o.m. 2016-01-18 t.o.m. 2018-03-19
Sekreterare : Ringström, Anton, fr.o.m. 2017-05-15 t.o.m. 2018-03-31
Sekreterare : Widell, Jonas, fr.o.m. 2017-03-01 t.o.m. 2018-03-31

Rapporter

SOU 2018:22Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman