Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Riksintresseutredningen (M 2014:01)

Offentlig utredning under Miljö- och energidepartementet (tillsatt av Miljödepartementet)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Riksintresseutredningen (M 2014:01) [ Avslutad 2015 ]

Offentlig utredning under Miljö- och energidepartementet (tillsatt av Miljödepartementet)

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2013:126 Hushållning med mark och vatten – områden av riksintresse [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 43 st. ♀ 27 ♂ 16 ) :

Elisabet Falemo  []  ( Särskild utredare )
Camilla Adolfsson  []  ( Expert )
Oscar Alarik  []  ( Expert )
Robert Andrén  []  ( Expert )
Peter Benson  []  ( Expert )
Eva Bergdahl  []  ( Expert )
Karin Bergdahl  []  ( Expert )
Karin Bergenås  []  ( Expert )
Ylva Birkne  []  ( Expert )
Elisabet Bodin  []  ( Expert )
Folke Borgh  []  ( Expert )
Magdalena Bosson  []  ( Expert )
Anki Bystedt  []  ( Expert )
Anna M. Carlsson  []  ( Expert )
Caroline Dickson  []  ( Expert )
Lena Eriksson Bram  []  ( Expert )
Daniel Fahlander  []  ( Expert )
Karin Hebert  []  ( Expert )
Eva Hägglund  []  ( Expert )
Ulf Johansson  []  ( Expert )
Gunilla Kock Hansson  []  ( Expert )
Lars Marcus Kuhmunen  []  ( Expert )
Bengt Larsén  []  ( Expert )
Ulf Lindberg  []  ( Expert )
Fredrik Linder  []  ( Expert )
Eidar Lindgren  []  ( Expert )
Margareta Lindquist  []  ( Expert )
Jerker Moström  []  ( Expert )
Anna Nordlander  []  ( Expert )
Sylvia Nylin  []  ( Expert )
Anton Persson  []  ( Expert )
Ulrika Rinman  []  ( Expert )
Eva Rosenhall  []  ( Expert )
Linnea Rosenlöf  []  ( Expert )
Matilda Schön  []  ( Expert )
Anna Wahlström  []  ( Expert )
Johan Wallander  []  ( Expert )
Anna Åberg  []  ( Expert )
Kristina Åkesson  []  ( Expert )
Bengt Arwidsson  []  ( Huvudsekreterare )
Sara Bergdahl  []  ( Sekreterare )
Jonas Ledelius  []  ( Sekreterare )
Lotta Lewin Pihlblad  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Riksintresseutredningen (M 2014:01)


Beteckning : M 2014:01
Departement : Miljö- och energidepartementet
Senast ändrad : 2016-11-03
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-12-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:126
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Falemo, Elisabeth, fr.o.m. 2014-01-07 t.o.m. 2015-12-03
Expert : Adolfsson, Camilla, fr.o.m. 2014-03-14 t.o.m. 2015-12-03
Expert : Alarik, Oscar, fr.o.m. 2015-05-11 t.o.m. 2015-12-03
Expert : Andrén, Robert, fr.o.m. 2014-04-08 t.o.m. 2015-07-30
Expert : Benson, Peter, fr.o.m. 2014-04-08 t.o.m. 2015-12-03
Expert : Bergdahl, Eva, fr.o.m. 2014-12-01 t.o.m. 2015-12-03
Expert : Bergdahl, Karin, fr.o.m. 2014-04-08 t.o.m. 2015-12-03
Expert : Bergenås, Karin, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2015-12-03
Expert : Birkne, Ylva, fr.o.m. 2014-04-08 t.o.m. 2014-05-07
Expert : Bodin, Elisabet, fr.o.m. 2014-03-14 t.o.m. 2015-12-03
Expert : Borgh, Folke, fr.o.m. 2014-04-08 t.o.m. 2015-12-03
Expert : Bosson, Magdalena, fr.o.m. 2015-08-01 t.o.m. 2015-12-03
Expert : Bystedt, Anki, fr.o.m. 2014-04-08 t.o.m. 2014-11-30
Expert : Carlsson, Anna M, fr.o.m. 2014-03-14 t.o.m. 2015-12-03
Expert : Dickson, Caroline, fr.o.m. 2015-10-12 t.o.m. 2015-12-15
Expert : Eriksson Bram, Lena, fr.o.m. 2014-04-08 t.o.m. 2015-12-03
Expert : Fahlander, Daniel, fr.o.m. 2014-04-08 t.o.m. 2015-12-03
Expert : Hebert, Karin, fr.o.m. 2014-03-14 t.o.m. 2015-12-03
Expert : Hägglund, Eva, fr.o.m. 2014-04-08 t.o.m. 2015-12-03
Expert : Johansson, Ulf, fr.o.m. 2014-04-08 t.o.m. 2015-12-03
Expert : Kock Hansson, Gunilla, fr.o.m. 2014-05-08 t.o.m. 2015-12-03
Expert : Kuhmunen, Lars Marcus, fr.o.m. 2014-03-14 t.o.m. 2015-12-03
Expert : Larsén, Bengt, fr.o.m. 2014-04-08 t.o.m. 2015-12-03
Expert : Lewin Philblad, Lotta, fr.o.m. 2014-03-14 t.o.m. 2015-12-03
Expert : Lindberg, Ulf, fr.o.m. 2014-04-08 t.o.m. 2015-12-03
Expert : Linder, Fredrik, fr.o.m. 2014-03-14 t.o.m. 2015-12-03
Expert : Lindgren, Eidar, fr.o.m. 2014-04-08 t.o.m. 2015-12-03
Expert : Lindquist, Margareta, fr.o.m. 2014-04-08 t.o.m. 2015-12-03
Expert : Moström, Jerker, fr.o.m. 2014-04-08 t.o.m. 2015-12-03
Expert : Nordlander, Anna, fr.o.m. 2014-04-08 t.o.m. 2015-12-03
Expert : Nylin, Sylvia, fr.o.m. 2015-05-11 t.o.m. 2015-12-03
Expert : Persson, Anton, fr.o.m. 2014-04-08 t.o.m. 2014-08-31
Expert : Rinman, Ulrika, fr.o.m. 2014-03-14 t.o.m. 2015-12-03
Expert : Rosenhall, Eva, fr.o.m. 2014-04-08 t.o.m. 2015-12-03
Expert : Rosenlöf, Linnea, fr.o.m. 2014-03-14 t.o.m. 2015-10-11
Expert : Schön, Matilda, fr.o.m. 2014-04-08 t.o.m. 2015-12-03
Expert : Wahlström, Anna, fr.o.m. 2014-04-08 t.o.m. 2015-12-03
Expert : Wallander, Johan, fr.o.m. 2014-04-08 t.o.m. 2015-12-03
Expert : Åberg, Anna, fr.o.m. 2014-04-08 t.o.m. 2015-12-03
Expert : Åkesson, Kristina, fr.o.m. 2014-03-14 t.o.m. 2015-12-03
Huvudsekreterare : Arwidsson, Bengt, fr.o.m. 2014-02-21 t.o.m. 2015-12-15
Sekreterare : Bergdahl, Sara, fr.o.m. 2014-02-01 t.o.m. 2015-08-15
Sekreterare : Ledelius, Jonas, fr.o.m. 2015-08-10 t.o.m. 2015-12-01

Rapporter

SOU 2014:59Bostadsförsörjning och riksintressen
SOU 2015:99Planering och beslut för hållbar utveckling. Miljöbalkens hushållsbestämmelser

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman