Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Digitaliseringskommissionen (N 2012:04)

Offentlig utredning under Näringsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) [ Avslutad 2016 ]

Offentlig utredning under Näringsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 35 st. ♀ 20 ♂ 15 ) :

Jan Gulliksen  []  ( Särskild utredare )
Johanna Berg  []  ( Expert )
Jenny Birkestad  []  ( Expert )
Karin Bradley  []  ( Expert )
Maja Brisvall  []  ( Expert )
Niklas Derouche  []  ( Expert )
Anna Felländer  []  ( Expert )
Daniel Forslund  []  ( Expert )
Mikael Hansson  []  ( Expert )
Stefan Henningsson  []  ( Expert )
Jan Hylén  []  ( Expert )
Shahyan Khan  []  ( Expert )
Kerstin Lindvall  []  ( Expert )
Cecilia Marlow  []  ( Expert )
Paulina Modlitba Söderlund  []  ( Expert )
Per Mosseby  []  ( Expert )
Karl Palmås  []  ( Expert )
Rene Summer  []  ( Expert )
Sofia Svantesson  []  ( Expert )
Fredrik Söderqvist  []  ( Expert )
Daniel Westman  []  ( Expert )
Åsa Zetterberg  []  ( Expert )
Erik Borälv  []  ( Sekreterare )
Lena Carlsson  []  ( Huvudsekreterare )
Loth Hammar  []  ( Huvudsekreterare )
AnnSofi Persson-Stenborg  []  ( Sekreterare )
Anna Backlund  []  ( Sekreterare )
Susanne Bergman  []  ( Sekreterare )
Janne Elvelid  []  ( Sekreterare )
Isobel Hadley-Kamptz  []  ( Sekreterare )
Jeanette Krusell  []  ( Sekreterare )
Nicklas Liss Larsson  []  ( Sekreterare )
Andreas Richter  []  ( Sekreterare )
Kristina Alexanderson  []  ( Expert )
Anne-Marie Eklund Löwinder  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Digitaliseringskommissionen (N 2012:04)


Beteckning : N 2012:04
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2017-04-03
Status : Avslutad 2016 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-06-07
Direktiv för kommissionen, se dir. 2012:61, dir. 2012:122, dir. 2013:108, dir. 2015:18 och dir. 2015:123
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Gulliksen, Jan, fr.o.m. 2012-06-07 t.o.m. 2016-12-31
Expert : Alexandersson, Kristina, fr.o.m. 2013-01-30 t.o.m. 2015-03-24
Expert : Berg, Johanna, fr.o.m. 2013-01-30 t.o.m. 2015-03-24
Expert : Birkestad, Jenny, fr.o.m. 2013-01-30 t.o.m. 2015-03-24
Expert : Bradley, Karin, fr.o.m. 2015-03-25
Expert : Brisvall, Maja, fr.o.m. 2015-03-25
Expert : Derouche, Niklas, fr.o.m. 2013-01-30 t.o.m. 2015-03-24
Expert : Eklund-Löwinder, Anne-Marie, fr.o.m. 2013-01-30 t.o.m. 2015-03-24
Expert : Felländer, Anna, fr.o.m. 2015-03-25
Expert : Forslund, Daniel, fr.o.m. 2013-01-30 t.o.m. 2015-03-24
Expert : Hansson, Mikael, fr.o.m. 2013-01-30 t.o.m. 2015-03-24
Expert : Henningsson, Stefan, fr.o.m. 2015-03-25
Expert : Hylén, Jan, fr.o.m. 2013-01-30 t.o.m. 2015-03-24
Expert : Khan, Shahyan, fr.o.m. 2015-03-25
Expert : Lindvall, Kerstin, fr.o.m. 2015-03-25 t.o.m. 2015-12-30
Expert : Marlow, Cecilia, fr.o.m. 2013-01-30 t.o.m. 2015-03-24
Expert : Modlitba Söderlund, Paulina, fr.o.m. 2015-03-25
Expert : Mosseby, Per, fr.o.m. 2013-01-30 t.o.m. 2015-03-24
Expert : Palmås, Karl, fr.o.m. 2016-02-09
Expert : Summer, Rene, fr.o.m. 2015-03-25
Expert : Svantesson, Sofia, fr.o.m. 2013-01-30 t.o.m. 2015-03-24
Expert : Söderqvist, Fredrik, fr.o.m. 2015-03-25
Expert : Westman, Daniel, fr.o.m. 2013-01-30 t.o.m. 2015-03-24
Expert : Zetterberg, Åsa, fr.o.m. 2015-03-25
Tf. huvudsekreterare : Borälv, Erik, fr.o.m. 2014-01-22 t.o.m. 2015-12-31
Huvudsekreterare : Carlsson, Lena, fr.o.m. 2014-05-08 t.o.m. 2016-03-20
Huvudsekreterare : Hammar, Loth, fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2014-04-30
Huvudsekreterare : Persson-Stenborg, AnnSofi, fr.o.m. 2016-03-21 t.o.m. 2017-01-20
Sekreterare : Backlund, Anna, fr.o.m. 2015-05-04 t.o.m. 2015-09-30
Sekreterare : Backlund, Anna, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2016-12-31
Sekreterare : Bergman, Susanne, fr.o.m. 2014-05-05 t.o.m. 2015-11-03
Sekreterare : Borälv, Erik, fr.o.m. 2012-07-02 t.o.m. 2014-01-21
Sekreterare : Borälv, Erik, fr.o.m. 2014-05-08 t.o.m. 2015-12-31
Sekreterare : Elvelid, Janne, fr.o.m. 2012-12-01 t.o.m. 2014-02-28
Sekreterare : Hadley-Kamptz, Isobel, fr.o.m. 2012-11-19 t.o.m. 2015-12-31
Sekreterare : Krusell, Jeanette, fr.o.m. 2012-12-03 t.o.m. 2015-12-31
Sekreterare : Liss Larsson, Nicklas, fr.o.m. 2012-10-03 t.o.m. 2014-02-28
Sekreterare : Persson-Stenborg, AnnSofi, fr.o.m. 2014-04-28 t.o.m. 2016-03-20
Sekreterare : Richter, Andreas, fr.o.m. 2014-05-02 t.o.m. 2015-12-31

Rapporter

SOU 2013:31En digital agenda i människans tjänst – Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter
SOU 2014:13En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår
SOU 2015:28Gör Sverige i framtiden – digital kompetens
SOU 2015:65Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter
SOU 2015:91Digitaliseringens tranformerande kraft – vägval för framtiden
Temarapport Digitalisering för ett hållbart klimat
2016:3
SOU 2016:85Digitaliseringens effekter på individ och samhälla – fyra temarapporter
SOU 2016:89För digitalisering i tiden
Temarapport 2016:01Det datadrivna samhället
Temarapport 2016:02Det sociala kontraktet i en digitaltid
Temarapport 2016:04Den högre utbildningens roll i en digitaltid

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman