Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (N 2002:04) Översyn av Samhall AB

Offentlig utredning under Näringsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (N 2002:04) Översyn av Samhall AB [ Avslutad 2003 ]

Offentlig utredning under Näringsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 2003:56 Inte bara Samhall [ pdf |Paragraftecken ]
Medverkande i utredningen ( 24 st. ♀ 11 ♂ 13 ) :

Jan Rydh  []  ( Särskild utredare )
Luis Barturén  []  ( Sakkunnig )
Jonas Iversen  []  ( Sakkunnig )
Kerstin Jansson  []  ( Sakkunnig )
Thord Redman  []  ( Sakkunnig )
Dag Sparr  []  ( Sakkunnig )
Johnny Ahlqvist  []  ( Expert )
Kristina Bilius  []  ( Expert )
Owe Danemar  []  ( Expert )
Christina Ebbeskog  []  ( Expert )
Leif Israelsson  []  ( Expert )
Bo Jangenäs  []  ( Huvudsekreterare )
Per Johansson  []  ( Expert )
Vivi Libietis  []  ( Expert )
Anita Odefalk  []  ( Expert )
Levi Svenningsson  []  ( Expert )
Ossian Wennström  []  ( Expert )
Karin Westlund  []  ( Expert )
Lena Wirkkala  []  ( Expert )
Carina Wång  []  ( Expert )
Mikael Halapi  []  ( Huvudsekreterare )
Helena Asp  []  ( Sekreterare )
Mona Henriksson  []  ( Sekreterare )
Barbro Gren  []  ( Bitr. sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (N 2002:04) Översyn av Samhall AB


Beteckning : N 2002:04
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2004-03-10
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-03-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:34 och dir. 2003:4
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Rydh, Jan, fr.o.m. 2002-03-07 t.o.m. 2003-06-04
Sakkunnig : Barturén, Luis, fr.o.m. 2002-05-27 t.o.m. 2003-05-31
Sakkunnig : Iversen, Jonas, fr.o.m. 2002-05-27 t.o.m. 2003-05-31
Sakkunnig : Jansson, Kerstin, fr.o.m. 2003-04-22 t.o.m. 2003-05-31
Sakkunnig : Redman, Thord, fr.o.m. 2002-05-27 t.o.m. 2003-04-21
Sakkunnig : Sparr, Dag, fr.o.m. 2002-05-27 t.o.m. 2003-05-31
Expert : Ahlqvist, Johnny, fr.o.m. 2002-05-27 t.o.m. 2003-05-31
Expert : Bilius, Kristina, fr.o.m. 2002-05-27 t.o.m. 2003-05-31
Expert : Danemar, Owe, fr.o.m. 2002-05-27 t.o.m. 2003-02-23
Expert : Ebbeskog, Christina, fr.o.m. 2002-05-27 t.o.m. 2003-03-23
Expert : Israelsson, Leif, fr.o.m. 2002-05-27 t.o.m. 2003-05-31
Expert : Jangenäs, Bo, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2003-05-31
Expert : Johansson, Per, fr.o.m. 2002-05-27 t.o.m. 2003-05-31
Expert : Libietis, Vivi, fr.o.m. 2002-05-27 t.o.m. 2003-05-31
Expert : Odefalk, Anita, fr.o.m. 2003-02-24 t.o.m. 2003-05-31
Expert : Svenningsson, Levi, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2003-05-31
Expert : Wennström, Ossian, fr.o.m. 2002-05-27 t.o.m. 2003-05-31
Expert : Westlund, Karin, fr.o.m. 2002-05-27 t.o.m. 2003-05-31
Expert : Wirkkala, Lena, fr.o.m. 2003-03-24 t.o.m. 2003-05-31
Expert : Wång, Carina, fr.o.m. 2002-05-27 t.o.m. 2003-05-31
Huvudsekreterare : Halapi, Mikael, fr.o.m. 2002-09-30 t.o.m. 2003-06-20
Huvudsekreterare : Jangenäs, Bo, fr.o.m. 2002-03-12 t.o.m. 2002-08-28
Sekreterare : Asp, Helena, fr.o.m. 2002-09-30 t.o.m. 2003-06-11
Sekreterare : Henriksson, Mona, fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2002-08-31
Bitr. sekreterare : Gren, Barbro, fr.o.m. 2002-05-01 t.o.m. 2002-11-30

Rapporter

SOU 2003:56Inte bara samhall

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman