: : :

Psykansvarskommittén (Ju 1999:08)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Psykansvarskommittén (Ju 1999:08) [ Avslutad 2002 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Dir. 1999:39
Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 2002:3 Psykisk störning, brott och ansvar [ pdf |Paragraftecken ]
Medverkande i utredningen ( 31 st. ♀ 14 ♂ 17 ) :

Sten Heckscher  []  ( Ordförande )
Christel Anderberg  []  ( Ledamot )
Katrine Arvidsson  []  ( Ledamot )
Lena Isaksson  []  ( Ledamot )
Göran Norlander  []  ( Ledamot )
Catherine Persson  []  ( Ledamot )
Claes Stockhaus  []  ( Ledamot )
Per Svensson  []  ( Ledamot )
Helen Uliczka  []  ( Ledamot )
Gunnel Wallin  []  ( Ledamot )
Ingemar Vänerlöv  []  ( Ledamot )
Helena Zakariasén  []  ( Ledamot )
Per Ole Träskman  []  ( Sakkunnig )
Dag Victor  []  ( Sakkunnig )
Henrik Belfrage  []  ( Expert )
Agneta Bäcklund  []  ( Expert )
Gunnar Engström  []  ( Expert )
Anders Forsman  []  ( Expert )
Frances Hagelbäck Hansson  []  ( Expert )
Lars Hedengran  []  ( Expert )
Gunnar Holmberg  []  ( Expert )
Annalena Holmgren  []  ( Sekreterare )
Agneta Isborn Lind  []  ( Expert )
Charlotte Lenman  []  ( Expert )
Claes Lindgren  []  ( Expert )
Anders Perklev  []  ( Expert )
Anders Printz  []  ( Expert )
Nina Rehnqvist-Ahlberg  []  ( Expert )
Stefan Reimer  []  ( Sekreterare )
Per-Erik Rinsell  []  ( Expert )
Katarina Adolfson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Psykansvarskommittén (Ju 1999:08)


Beteckning : Ju 1999:08
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2003-02-21
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-05-20
Direktiv för utredningen, se dir. 1999:39
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Heckscher, Sten, fr.o.m. 1999-05-20 t.o.m. 2002-01-31
Ledamot : Anderberg, Christel, fr.o.m. 1999-06-08 t.o.m. 2002-01-31
Ledamot : Arvidsson, Katrine, fr.o.m. 1999-06-08 t.o.m. 2000-10-08
Ledamot : Isaksson, Lena, fr.o.m. 1999-06-08 t.o.m. 2002-01-31
Ledamot : Norlander, Göran, fr.o.m. 1999-06-08 t.o.m. 2002-01-31
Ledamot : Persson, Catherine, fr.o.m. 1999-06-08 t.o.m. 2002-01-31
Ledamot : Stockhaus, Claes, fr.o.m. 1999-06-08 t.o.m. 2002-01-31
Ledamot : Svensson, Per, fr.o.m. 1999-06-08 t.o.m. 2002-01-31
Ledamot : Uliczka, Helen, fr.o.m. 2000-10-09 t.o.m. 2002-01-31
Ledamot : Wallin, Gunnel, fr.o.m. 1999-06-08 t.o.m. 2002-01-31
Ledamot : Vänerlöv, Ingemar, fr.o.m. 1999-06-08 t.o.m. 2002-01-31
Ledamot : Zakariasen, Helena, fr.o.m. 1999-06-08 t.o.m. 2002-01-31
Sakkunnig : Träskman, Per Ole, fr.o.m. 1999-05-20 t.o.m. 2002-01-31
Sakkunnig : Victor, Dag, fr.o.m. 1999-05-20 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Belfrage, Henrik, fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Bäcklund, Agneta, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2001-02-25
Expert : Engström, Gunnar, fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Forsman, Anders, fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Hagelbäck Hansson, Frances, fr.o.m. 1999-10-15 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Hedengran, Lars, fr.o.m. 2000-03-14 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Holmberg, Gunnar, fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Holmgren, Annalena, fr.o.m. 2000-12-01 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Isborn Lind, Agneta, fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Lenman, Charlotte, fr.o.m. 2000-02-07 t.o.m. 2000-03-13
Expert : Lindgren, Claes, fr.o.m. 2001-03-29 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Perklev, Anders, fr.o.m. 2001-02-12 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Printz, Anders, fr.o.m. 1999-10-15 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Rehnqvist-Ahlberg, Nina, fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Reimer, Stefan, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Rinsell, Per-Erik, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2000-02-06
Sekreterare : Adolfson, Katarina, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-01-31
Sekreterare : Holmgren, Annalena, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Sekreterare : Reimer, Stefan, fr.o.m. 1999-11-01 t.o.m. 2002-01-31

Rapporter

SOU 2002:3Psykisk störning, brott och ansvar
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-07-24 av Sören Öman