: : :

Medverkande i utredning : Dag Victor På Wikipedia

Sök kontaktuppgifter till Dag Victor på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Dag Victor

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Dag Victor medverkat i ( 6 st. ):

Folkrättskommittén (Fö 2007:06) [ Avslutad 2010 ] [ Ordförande ]

Folkrättskommittén (Fö 2007:06)


Beteckning : Fö 2007:06
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 2011-03-01
Status : Avslutad 2010 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-09-19
Direktiv för kommittén, se dir. 2007:134, dir. 2008:154 och dir. 2010:19
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Victor, Dag, fr.o.m. 2007-11-30
Ledamot : Hedström, Key, fr.o.m. 2007-11-30
Ledamot : Johansson, Maj, fr.o.m. 2007-11-30
Ledamot : Ryding-Berg, Stefan, fr.o.m. 2007-11-30
Ledamot : Österdahl, Inger, fr.o.m. 2007-11-30
Sakkunnig : Bring, Ove, fr.o.m. 2008-03-07
Sakkunnig : Sandbu, Magnus D., fr.o.m. 2008-03-07
Expert : Andersson, Mikael, fr.o.m. 2008-03-07
Expert : Engdahl, Ola, fr.o.m. 2008-03-07
Expert : Greenhill, Malin, fr.o.m. 2008-03-07 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Lennerbrant, Per, fr.o.m. 2008-03-07
Expert : Lindfors, Erik, fr.o.m. 2010-02-01
Expert : Skoglund, Anneli, fr.o.m. 2010-02-01
Expert : Ulfsparre, Christina, fr.o.m. 2008-03-07
Expert : Viksten, Runar, fr.o.m. 2008-03-07
Sekreterare : Lindvall, Kristina, fr.o.m. 2008-01-01
Sekreterare : Tengroth (f.d. Hellman), Cecilia, fr.o.m. 2007-12-01
Biträdande sekreterare : Appelgren, Jessika, fr.o.m. 2008-06-01 t.o.m. 2008-12-31

Rapporter

SOU 2010:22Krigets lagar – centrala dokument om folkrätten under väpnad konflikt, neutralitet, ockupation och fredsinsatser
SOU 2010:72Folkrätten i väpnad konflikt – svensk tolkning & tillämpning + Bilaga 7
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Internationella straffrättsutredningen (Ju 2000:07) [ Avslutad 2002 ] [ Särskild utredare ]

Internationella straffrättsutredningen (Ju 2000:07)


Beteckning : Ju 2000:07
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2003-02-21
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2000-10-12
Direktiv för utredningen, se dir. 2000:76
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning, Västergatan 47, Box 187,201 21 MALMÖ, tel. växel 040-35 58 55, direktval 040-35 57 98 (sekr.)
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Victor, Dag, fr.o.m. 2000-10-23 t.o.m. 2002-11-30
Expert : Bring, Ove, fr.o.m. 2000-11-13 t.o.m. 2002-11-11
Expert : Finné, Eva, fr.o.m. 2000-11-13 t.o.m. 2002-11-11
Expert : Jacobsson, Marie, fr.o.m. 2000-11-13 t.o.m. 2002-11-11
Expert : Kelt, Maria, fr.o.m. 2000-11-13 t.o.m. 2002-11-11
Expert : Träskman, Per Ole, fr.o.m. 2001-02-26 t.o.m. 2002-11-11
Sekreterare : Ekdahl, Nils Petter, fr.o.m. 2000-11-13 t.o.m. 2002-11-11

Rapporter

SOU 2002:98Internationella brott och svensk jurisdiktion
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2000:76
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2002:98 Internationella brott och svensk jurisdiktion [ pdf |Paragraftecken ]
Psykansvarskommittén (Ju 1999:08) [ Avslutad 2002 ] [ Sakkunnig ]

Psykansvarskommittén (Ju 1999:08)


Beteckning : Ju 1999:08
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2003-02-21
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-05-20
Direktiv för utredningen, se dir. 1999:39
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Heckscher, Sten, fr.o.m. 1999-05-20 t.o.m. 2002-01-31
Ledamot : Anderberg, Christel, fr.o.m. 1999-06-08 t.o.m. 2002-01-31
Ledamot : Arvidsson, Katrine, fr.o.m. 1999-06-08 t.o.m. 2000-10-08
Ledamot : Isaksson, Lena, fr.o.m. 1999-06-08 t.o.m. 2002-01-31
Ledamot : Norlander, Göran, fr.o.m. 1999-06-08 t.o.m. 2002-01-31
Ledamot : Persson, Catherine, fr.o.m. 1999-06-08 t.o.m. 2002-01-31
Ledamot : Stockhaus, Claes, fr.o.m. 1999-06-08 t.o.m. 2002-01-31
Ledamot : Svensson, Per, fr.o.m. 1999-06-08 t.o.m. 2002-01-31
Ledamot : Uliczka, Helen, fr.o.m. 2000-10-09 t.o.m. 2002-01-31
Ledamot : Wallin, Gunnel, fr.o.m. 1999-06-08 t.o.m. 2002-01-31
Ledamot : Vänerlöv, Ingemar, fr.o.m. 1999-06-08 t.o.m. 2002-01-31
Ledamot : Zakariasen, Helena, fr.o.m. 1999-06-08 t.o.m. 2002-01-31
Sakkunnig : Träskman, Per Ole, fr.o.m. 1999-05-20 t.o.m. 2002-01-31
Sakkunnig : Victor, Dag, fr.o.m. 1999-05-20 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Belfrage, Henrik, fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Bäcklund, Agneta, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2001-02-25
Expert : Engström, Gunnar, fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Forsman, Anders, fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Hagelbäck Hansson, Frances, fr.o.m. 1999-10-15 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Hedengran, Lars, fr.o.m. 2000-03-14 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Holmberg, Gunnar, fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Holmgren, Annalena, fr.o.m. 2000-12-01 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Isborn Lind, Agneta, fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Lenman, Charlotte, fr.o.m. 2000-02-07 t.o.m. 2000-03-13
Expert : Lindgren, Claes, fr.o.m. 2001-03-29 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Perklev, Anders, fr.o.m. 2001-02-12 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Printz, Anders, fr.o.m. 1999-10-15 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Rehnqvist-Ahlberg, Nina, fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Reimer, Stefan, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Rinsell, Per-Erik, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2000-02-06
Sekreterare : Adolfson, Katarina, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-01-31
Sekreterare : Holmgren, Annalena, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2000-11-30
Sekreterare : Reimer, Stefan, fr.o.m. 1999-11-01 t.o.m. 2002-01-31

Rapporter

SOU 2002:3Psykisk störning, brott och ansvar
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1999:39
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2002:3 Psykisk störning, brott och ansvar [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen om företagsbot (Ju 1995:06) [ Avslutad 1997 ]

Utredningen om företagsbot (Ju 1995:06)


Beteckning : Ju 1995:06
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1998-03-02
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:95.
Lokal : Justitiedepartementet, 103 33 STOCKHOLM, Regeringsgatan 30-32, tel. växel 08-405 10 00 direktval 08-405 47 04 (sekreteraren)
0

Sammansättning


Victor, Dag, fr.o.m. 1995-09-01 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Axberger, Hans-Gunnar, fr.o.m. 1995-11-15 t.o.m. 1996-05-09
Expert : Grafström, Nils, fr.o.m. 1995-11-15 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Holke, Dan, fr.o.m. 1995-11-15 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Stetler, Gunnar, fr.o.m. 1995-11-15 t.o.m. 1997-10-31
Expert : Wennberg, Suzanne, fr.o.m. 1996-05-10 t.o.m. 1997-10-31
Sekreterare : Weihe, Anders, fr.o.m. 1995-10-16 t.o.m. 1997-10-31

Rapporter

SOU 1997:127Straffansvar för juridiska
personer
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:95
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:127 Straffansvar för juridiska personer [ pdf |Paragraftecken ]
Arbetsgruppen (Ju 1991:C) med uppgift att främja det brottsförebyggande arbetet m.m. [ Avslutad 1992 ] [ Ledamot ]
Arbetsgruppen (Ju_1991:C) med uppgift att främja det brottsförebyggande arbetet m.m.
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1992
Lokal : Rosenbad 4. Postadress: Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm, tel. växel 763 10 00, direktval 763 4625 (Bergquist Levin), 763 4617 (Mansnerus) Arbetsgruppen har avgett (Ds 1992:93) Lokalt brottsförebyggande arbete m.m. Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Ds 1992:93 Lokalt brottsförebyggande arbete m.m. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Sten Heckscher, f.d. statssekreterar, t.o.m. 1991-10-06
Ordförande : Krister Thelin, statssekreterare, t.o.m. 1992-09-10
Ledamot : Olof Egerstedt, expeditionschef, t.o.m. 1992-09-10
Ledamot : Olof Ehrenkrona, politisk planeringschef, fr.o.m. 1991-12-10 t.o.m. 1992-09-10
Ledamot : Bengt Frih, bitr. rikspolischef, t.o.m. 1992-09-10
Ledamot : Ragnar Götestam, direktör, t.o.m. 1992-09-10
Ledamot : Marianne Håkansson, överdirektör, t.o.m. 1992-09-10
Ledamot : Claes Kring, departementsråd, fr.o.m. 1991-12-01 t.o.m. 1992-09-10
Ledamot : Jacob Lindberg, departementsråd, t.o.m. 1992-09-10
Ledamot : Thomas Lyrevik, departementssekreterare, t.o.m. 1991-10-06
Ledamot : Dag Victor, departementsråd, t.o.m. 1992-09-10
Sekreterare : Catharina Bergquist, hovrättsassessor, t.o.m. 1992-09-10
Sekreterare : Annika Mansnerus, frivårdschef
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Ds 1992:93
Ungdomsbrottskommittén (Ju 1990:07) [ Avslutad 1993 ] [ Expert ]

Ungdomsbrottskommittén (Ju 1990:07)


Beteckning : Ju 1990:07
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1994-05-05
Status : Avslutad 1993
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1990:53.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Västergatan 47, Box 187, 201 21 Malmö, tel. växel 040/35 58 55, direktval 040/35 58 46 (Lindelöf), 040/35 58 77 (Henriksson)
01234567

Sammansättning


Ordförande : Aspelin, Erland t.o.m. 1993-06-30
Ledamot : Agrell, Britt Louise t.o.m. 1993-06-30
Ledamot : Carlsson, Kent t.o.m. 1993-06-30
Ledamot : Hemmingsson, Ingrid t.o.m. 1993-06-30
Ledamot : Irhammar, Ing-Britt t.o.m. 1993-06-30
Ledamot : Lövdén, Lars-Erik t.o.m. 1993-06-30
Ledamot : Martinger, Jerry t.o.m. 1993-06-30
Ledamot : Rulander, Liisa t.o.m. 1993-06-30
Ledamot : Wegestål, Karin t.o.m. 1993-06-30
Sakkunnig : Johansson, Karl-Axel t.o.m. 1993-06-30
Expert : Ahlstrand, Hanna t.o.m. 1993-06-30
Expert : Borgeke, Martin t.o.m. 1993-06-30
Expert : Bryntesson, Lars t.o.m. 1993-06-30
Expert : Bygdell, Agneta t.o.m. 1993-06-30
Expert : Gynnå, Christina t.o.m. 1993-06-30
Expert : Holmqvist, Lena t.o.m. 1993-06-30
Expert : Olsson, Monika t.o.m. 1993-06-30
Expert : Sarnecki, Jerzy t.o.m. 1993-06-30
Expert : Sternbeck, Erik t.o.m. 1993-06-30
Expert : Vangstad, Mats t.o.m. 1993-06-30
Expert : Victor, Dag t.o.m. 1993-06-30
Sekreterare : Lindelöf, Agneta t.o.m. 1993-09-05
Henriksson, Lars t.o.m. 1993-06-30

Rapporter

SOU 1993:35Reaktion mot ungdomsbrott.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1990:53
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1993:35 Reaktion mot ungdomsbrott – Del A och B [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2019-07-24 av Sören Öman