Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Krister Thelin På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Krister Thelin på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Krister Thelin

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Krister Thelin medverkat i ( 8 st. ):

Utredningen om internationellt polisiärt samarbete (Ju 2009:06) [ Avslutad 2011 ] [ Särskild utredare ]
Utredningen om internationellt polisiärt samarbete (Ju 2009:06)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2011
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2009-04-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2009:36 och dir. 2010:52
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2011:25 Utökat polissamarbete i Norden och EU
Medverkande :
Särskild utredare : Gudrun Antemar, generaldirektör, fr.o.m. 2009-04-29 t.o.m. 2010-04-07
Särskild utredare : Krister Thelin, hovrättslagman, fr.o.m. 2010-04-08 t.o.m. 2011-04-06
Expert : Kristina Falk Strand, brottsbekämpningschef, fr.o.m. 2010-05-03 t.o.m. 2011-04-06
Expert : Tommy Hydfors, bitr. rikskriminalchef, fr.o.m. 2009-06-08 t.o.m. 2011-04-06
Expert : Sofie Lindblom, rättssakkunnig, fr.o.m. 2009-06-08 t.o.m. 2011-04-06
Expert : Johan Lundmark, kansliråd, fr.o.m. 2009-06-08 t.o.m. 2011-04-06
Expert : Kenneth Neijnes, regionchef, fr.o.m. 2009-06-08 t.o.m. 2010-05-02
Expert : Vilhelm Persson, juris doktor och vik. universitetslektor, fr.o.m. 2009-06-08 t.o.m. 2011-04-06
Expert : Magnus Ramebäck, kammaråklagare, fr.o.m. 2009-06-08 t.o.m. 2011-04-06
Expert : Lena Tysk, bitr. avdelningschef, fr.o.m. 2009-06-08 t.o.m. 2011-04-06
Expert : Solveig Wollstad, chefsåklagare, fr.o.m. 2009-06-08 t.o.m. 2011-04-06
Expert : Gunilla Zika-Ahlberg, sektionschef, fr.o.m. 2009-06-08 t.o.m. 2011-04-06
Sekreterare : Fredrik Landgren, hovrättsassessor, fr.o.m. 2010-03-01 t.o.m. 2011-04-30
Sekreterare : Li Wallén, hovrättsassessor, fr.o.m. 2009-05-01 t.o.m. 2010-03-29
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2011:25 Utökat polissamarbete i Norden och EU [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utlämningsutredningen (Ju 2009:16) [ Avslutad 2011 ] [ Särskild utredare ]
Utlämningsutredningen (Ju 2009:16)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2011
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2009-10-15
Direktiv för utredningen, se dir. 2009:88
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2011:71 Utlämning - Del I + II
Medverkande :
Särskild utredare : Krister Thelin, hovrättslagman, fr.o.m. 2009-10-15 t.o.m. 2011-11-30
Sakkunnig : Karin Påle-Bartes, rådman, fr.o.m. 2009-11-06 t.o.m. 2011-11-15
Expert : Ola Löfgren, byråchef, fr.o.m. 2009-12-03 t.o.m. 2011-11-15
Expert : Thomas Olsson, advokat, fr.o.m. 2009-12-03 t.o.m. 2011-11-15
Expert : Per Ole Träskman, professor, fr.o.m. 2009-12-03 t.o.m. 2011-11-15
Expert : Karin Walberg, rättssakkunnig, fr.o.m. 2009-12-03 t.o.m. 2011-11-15
Sekreterare : Anna Graninger, hovrättsassessor, fr.o.m. 2009-10-22 t.o.m. 2011-11-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2009:88 Översyn av utlämningslagen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2011:71 Utlämning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om säkerhet i domstol (Ju 2008:15) [ Avslutad 2009 ] [ Särskild utredare ]
Utredningen om säkerhet i domstol (Ju 2008:15)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2008-10-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:127
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2009:78 Ökad säkerhet i domstol
Medverkande :
Särskild utredare : Krister Thelin, hovrättslagman, fr.o.m. 2008-10-21 t.o.m. 2009-09-30
Expert : Bengt-Åke Engström, lagman, fr.o.m. 2009-01-08 t.o.m. 2009-09-30
Expert : Mikael Hiljegren, kommissarie, fr.o.m. 2009-01-08 t.o.m. 2009-09-30
Expert : Anders Hübinette, rättssakkunnig, fr.o.m. 2009-01-08 t.o.m. 3009-09-30
Expert : Carina Maxson, chefsåklagare, fr.o.m. 2009-01-08 t.o.m. 2009-09-30
Expert : Johan Sangborn, tf. chefsjurist, fr.o.m. 2009-01-08 t.o.m. 2009-09-30
Expert : Elisabet Åbjörnsson Hollmark, kriminalvårdschef, fr.o.m. 2009-01-08 t.o.m. 2009-09-30
Sekreterare : Per Olsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2008-11-01 t.o.m. 2009-10-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2008:127 Säkerhetskontroll i domstol [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2009:78 Ökad säkerhet i domstol [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om svenskt rättsväsende i internationella uppdrag (Ju 2008:17) [ Avslutad 2009 ] [ Särskild utredare ]
Utredningen om svenskt rättsväsende i internationellauppdrag (Ju 2008:17)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2008-12-18
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:155
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2009:76 Svenskt rättsväsende i internationella uppdrag, m.m.
Medverkande :
Särskild utredare : Krister Thelin, hovrättslagman, fr.o.m. 2008-12-18 t.o.m. 2009-09-30
Expert : Ylva Eriksson, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-12-18 t.o.m. 2009-09-30
Expert : Jörgen Holmlund, polisöverintendent, fr.o.m. 2008-12-18 t.o.m. 2009-09-30
Expert : Annika Sehlstedt, expert, fr.o.m. 2009-01-09 t.o.m. 2009-09-30
Expert : Anette von Sydow, chefsåklagare, fr.o.m. 2009-01-12 t.o.m. 2009-09-30
Expert : Erik Wennerström, ämnesråd, fr.o.m. 2008-12-18 t.o.m. 2009-09-30
Sekreterare : Karin Kjellgren, hovättsassessor, fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2009-10-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2009:76 Svenskt rättsväsende i internationella uppdrag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Gränskontrollutredningen (Ju 2003:07) [ Avslutad 2004 ] [ Särskild utredare ]
Gränskontrollutredningen (Ju 2003:07)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2003-06-18
Direktiv för utredningen, se dir. 2003:83 och dir. 2004:89
Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Särskild utredare : Krister Thelin, hovrättslagman, fr.o.m. 2003-06-18 t.o.m. 2004-12-31
Expert : Per Almqvist, departementsråd, fr.o.m. 2003-12-01 t.o.m. 2004-05-01
Expert : Carin Bratt, kansliråd, fr.o.m. 2004-05-01 t.o.m. 2004-12-09
Expert : Sören Clerton, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2003-06-24 t.o.m. 2004-12-09
Expert : Patrik Engström, kriminalinspektör, fr.o.m. 2003-06-24 t.o.m. 2004-12-09
Expert : Anna Eriksson, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2003-06-24 t.o.m. 2004-12-09
Expert : Eva-Lotta Hedin, avdelningschef, fr.o.m. 2003-06-24 t.o.m. 2004-12-09
Expert : Anders Hermansson, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-06-24 t.o.m. 2004-12-09
Expert : Magnus Holmén, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2003-06-24 t.o.m. 2003-12-01
Expert : Hans Pont, kriminalkommissarie, fr.o.m. 2003-06-24 t.o.m. 2004-12-09
Expert : Beata Wiberg, kansliråd, fr.o.m. 2003-06-24 t.o.m. 2004-12-09
Expert : Annika Wikingsson, jurist, fr.o.m. 2003-06-24 t.o.m. 2004-12-09
Sekreterare : Kristina Andersson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2003-06-18 t.o.m. 2004-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2004:110 Gränskontrollag – effektivare gränskontroll [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Kommittén om domstolschefens roll och utnämningen av högre domare (Ju 1998:08) [ Avslutad 2000 ] [ Ledamot ]
Kommittén om domstolschefens roll och utnämningen av högre domare (Ju 1998:08)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1998-10-01
Direktiv för kommittén, se dir. 1998:84
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2000:99 Domarutnämningar och domstolsledning - Frågor om utnämning av högre domare (del A+B)
Medverkande :
Ordförande : Johan Hirschfeldt, hovrättspresident, fr.o.m. 1998-12-14 t.o.m. 2000-12-31
Ledamot : Anton Abrahamsson, samhällskunskapslärare /mp, fr.o.m. 1998-12-14 t.o.m. 2000-12-05
Ledamot : Peter Althin, advokat, fr.o.m. 2000-06-21 t.o.m. 2000-12-10
Ledamot : Helena Bargholtz, led. av riksdagen /fp, fr.o.m. 1998-12-14 t.o.m. 2000-12-05
Ledamot : Anders Berglöv, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 1998-12-14 t.o.m. 2000-12-05
Ledamot : Ann-Marie Fagerström, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 1998-12-14 t.o.m. 2000-12-05
Ledamot : Lotta Insulander-Lindh, advokat, fr.o.m. 1999-01-15 t.o.m. 2000-06-20
Ledamot : Lotti Welander-Ryberg, fil.dr. /v, fr.o.m. 1998-12-14 t.o.m. 2000-12-05
Ledamot : Krister Thelin, hovrättslagman /m, fr.o.m. 1998-12-14 t.o.m. 2000-12-05
Ledamot : Gunnel Wallin, led. av riksdagen /c, fr.o.m. 1998-12-14 t.o.m. 2000-12-05
Sakkunnig : Marianne Eliason, regeringsråd, fr.o.m. 1998-12-14 t.o.m. 2000-12-05
Sakkunnig : Göran Regner, justitieråd, fr.o.m. 1998-12-14 t.o.m. 2000-12-05
Sakkunnig : Stefan Strömberg, generaldirektör, fr.o.m. 1998-12-14 t.o.m. 2000-12-05
Expert : Kavita Bäck Mirchandani, rådman, fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 2000-12-05
Expert : Jan Carrick, hovrättslagman, fr.o.m. 1998-12-14 t.o.m. 2000-12-05
Expert : Meijt Cederdahl, fr.o.m. 1998-12-14 t.o.m. 2000-12-05
Expert : Gunilla Hedesten Nordin, länsrättslagman, fr.o.m. 1998-12-14 t.o.m. 2000-12-05
Expert : Thomas Rolén, departementsråd, fr.o.m. 1999-01-14 t.o.m. 2000-12-05
Expert : Gerd Strömberg, rådman, fr.o.m. 1998-12-14 t.o.m. 2000-12-05
Sekreterare : Kavita Bäck Mirchandani, rådman, fr.o.m. 1999-01-11 t.o.m. 1999-07-31
Sekreterare : Camilla Olsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1999-03-01 t.o.m. 2000-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Ärvdabalksutredningen (Ju 1996:03) [ Avslutad 1998 ]
Ärvdabalksutredningen (Ju 1996:03)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1998
Direktiv för se dir. 1996:18.
Utredningen har avgett :
SOU 1996:160 Bouppteckningar och arvsskatt - delbetänkande
SOU 1998:110 Makes arvsrätt, dödsboförvaltare och dödförklaring. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Krister Thelin, hovrättsråd, fr.o.m. 1996-04-01 t.o.m. 1998-08-31
Sakkunnig : Anders Eka, administrativ direktör, fr.o.m. 1996-04-22 t.o.m. 1998-08-31
Sakkunnig : Per Sjöblom, departementsråd, fr.o.m. 1996-04-22 t.o.m. 1998-08-31
Expert : Catharina Bergquist, chefsrådman, fr.o.m. 1996-11-15 t.o.m. 1998-08-31
Expert : Thomas Boström, bankjurist, fr.o.m. 1996-04-22 t.o.m. 1998-08-31
Expert : Ingrid Engqvist, administrativ direktör, fr.o.m. 1996-04-22 t.o.m. 1996-11-14
Expert : Inger Persson, advokat, fr.o.m. 1996-04-22 t.o.m. 1998-08-31
Expert : Ingrid Svedberg, skattedirektör, fr.o.m. 1996-04-22 t.o.m. 1998-08-31
Sekreterare : Katarina Adolfsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1996-06-18 t.o.m. 1998-08-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1996:18 Ärvdabalken

1995 års domstolskommitté (Ju 1995:05) [ Avslutad 1998 ] [ Ledamot ]
1995 års domstolskommitté (Ju 1995:05)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1998
Direktiv för se dir. 1995:102, dir. 1997:50. och dir. 1998:22
Utredningen har avgett :
SOU 1998:88 Domaren och Beredningsorganisationen - utbildning och arbetsfördelning. Kommittén beräknas avsluta sitt arbete den 29 juni 1998.
Medverkande :
Ordförande : Bertil Hübinette, generaldirektör, fr.o.m. 1995-10-27 t.o.m. 1998-11-30
Ledamot : Kia Andreasson, led. av riksdagen /mp, fr.o.m. 1995-11-24 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Claes Beyer, advokat /f, fr.o.m. 1995-11-24 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Ann-Marie Fagerström, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 1995-11-24 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Per Erik Granström, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 1995-11-24 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Jan Hellman, pol. sekreterare /s, fr.o.m. 1995-11-24 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Ulla-Britt Johansson, kommunalråd /s, fr.o.m. 1995-11-24 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Aina Jonsson, socionom, fr.o.m. 1995-11-24 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Veronica Jonsson, kamrer /c, fr.o.m. 1995-11-24 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Göran Magnusson, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 1995-11-24 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Helena Streiffert, jur.kand. /kds, fr.o.m. 1995-11-24 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Ove Svensson, rådman /v, fr.o.m. 1995-11-24 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Krister Thelin, hovrättsråd /m, fr.o.m. 1995-11-24 t.o.m. 1998-06-30
Sakkunnig : Bo Broomé, hovrättspresident, fr.o.m. 1995-11-01 t.o.m. 1998-06-30
Sakkunnig : Hans-Erik Jonasson, lagman, fr.o.m. 1995-11-01 t.o.m. 1998-06-30
Sakkunnig : Björn Orrhede, kammarrättspresident, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1998-06-30
Sakkunnig : Kjell Persson, lagman, fr.o.m. 1995-11-29 t.o.m. 1998-06-30
Sakkunnig : Carina Stävberg, departementsråd, fr.o.m. 1995-11-01 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Susanne Billum, chefsjurist, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1996-08-31
Expert : Göran Björlin, advokat, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Maria Bredberg, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-04-22 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Meijt Cederdahl, byråsekreterare, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Sigurd Heuman, lagman, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Janåke Kvennberg, lagman, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Anna-Karin Lundin, hovrättspresident, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Bertil Nordblom, budgetchef, fr.o.m. 1995-11-01 t.o.m. 1998-11-25
Expert : Solveig Riberdahl, bitr. riksåklagare, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Stefan Rubenson, departementsråd, fr.o.m. 1996-02-06 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Katarina Wingqvist, rådman, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Eva Årestad-Rosberg, polisintendent, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Helén Ängmo, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-02-06 t.o.m. 1997-04-21
Sekreterare : Susanne Bagge, jur.kand., fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1996-12-31
Sekreterare : Birgitta Holmgren, hovrättsråd, fr.o.m. 1995-11-01 t.o.m. 1998-12-31
Sekreterare : Staffan Lind, hovrättsassessor, fr.o.m. 1995-08-14 t.o.m. 1995-12-31
Sekreterare : Torbjörn Nordenson, hovrättsråd, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1998-10-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman