Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 1998:88 Domaren och beredningsorganisationen – utbildning och arbetsfördelning

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 1998:88 Domaren och beredningsorganisationen – utbildning och arbetsfördelning ( 268 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

1995 års domstolskommitté (Ju 1995:05) [ Avslutad 1998 ]

1995 års domstolskommitté (Ju 1995:05)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1998
Direktiv för se dir. 1995:102, dir. 1997:50. och dir. 1998:22
Utredningen har avgett :
SOU 1998:88 Domaren och Beredningsorganisationen - utbildning och arbetsfördelning. Kommittén beräknas avsluta sitt arbete den 29 juni 1998.
Medverkande :
Ordförande : Bertil Hübinette, generaldirektör, fr.o.m. 1995-10-27 t.o.m. 1998-11-30
Ledamot : Kia Andreasson, led. av riksdagen /mp, fr.o.m. 1995-11-24 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Claes Beyer, advokat /f, fr.o.m. 1995-11-24 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Ann-Marie Fagerström, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 1995-11-24 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Per Erik Granström, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 1995-11-24 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Jan Hellman, pol. sekreterare /s, fr.o.m. 1995-11-24 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Ulla-Britt Johansson, kommunalråd /s, fr.o.m. 1995-11-24 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Aina Jonsson, socionom, fr.o.m. 1995-11-24 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Veronica Jonsson, kamrer /c, fr.o.m. 1995-11-24 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Göran Magnusson, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 1995-11-24 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Helena Streiffert, jur.kand. /kds, fr.o.m. 1995-11-24 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Ove Svensson, rådman /v, fr.o.m. 1995-11-24 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Krister Thelin, hovrättsråd /m, fr.o.m. 1995-11-24 t.o.m. 1998-06-30
Sakkunnig : Bo Broomé, hovrättspresident, fr.o.m. 1995-11-01 t.o.m. 1998-06-30
Sakkunnig : Hans-Erik Jonasson, lagman, fr.o.m. 1995-11-01 t.o.m. 1998-06-30
Sakkunnig : Björn Orrhede, kammarrättspresident, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1998-06-30
Sakkunnig : Kjell Persson, lagman, fr.o.m. 1995-11-29 t.o.m. 1998-06-30
Sakkunnig : Carina Stävberg, departementsråd, fr.o.m. 1995-11-01 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Susanne Billum, chefsjurist, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1996-08-31
Expert : Göran Björlin, advokat, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Maria Bredberg, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-04-22 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Meijt Cederdahl, byråsekreterare, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Sigurd Heuman, lagman, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Janåke Kvennberg, lagman, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Anna-Karin Lundin, hovrättspresident, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Bertil Nordblom, budgetchef, fr.o.m. 1995-11-01 t.o.m. 1998-11-25
Expert : Solveig Riberdahl, bitr. riksåklagare, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Stefan Rubenson, departementsråd, fr.o.m. 1996-02-06 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Katarina Wingqvist, rådman, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Eva Årestad-Rosberg, polisintendent, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Helén Ängmo, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-02-06 t.o.m. 1997-04-21
Sekreterare : Susanne Bagge, jur.kand., fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1996-12-31
Sekreterare : Birgitta Holmgren, hovrättsråd, fr.o.m. 1995-11-01 t.o.m. 1998-12-31
Sekreterare : Staffan Lind, hovrättsassessor, fr.o.m. 1995-08-14 t.o.m. 1995-12-31
Sekreterare : Torbjörn Nordenson, hovrättsråd, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1998-10-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 35 st. ♀ 17 ♂ 18 )

Bertil Hübinette  [] ( Ordförande )
Kia Andreasson  [] ( Ledamot )
Claes Beyer  [] ( Ledamot )
Ann-Marie Fagerström  [] ( Ledamot )
Per Erik Granström  [] ( Ledamot )
Jan Hellman  [] ( Ledamot )
Ulla-Britt Johansson  [] ( Ledamot )
Aina Jonsson  [] ( Ledamot )
Veronica Jonsson  [] ( Ledamot )
Göran Magnusson  [] ( Ledamot )
Helena Streiffert  [] ( Ledamot )
Ove Svensson  [] ( Ledamot )
Krister Thelin  [] ( Ledamot )
Bo Broomé  [] ( Sakkunnig )
Hans-Erik Jonasson  [] ( Sakkunnig )
Björn Orrhede  [] ( Sakkunnig )
Kjell Persson  [] ( Sakkunnig )
Carina Stävberg  [] ( Sakkunnig )
Susanne Billum  [] ( Expert )
Göran Björlin  [] ( Expert )
Maria Bredberg  [] ( Expert )
Meijt Cederdahl  [] ( Expert )
Sigurd Heuman  [] ( Expert )
Janåke Kvennberg  [] ( Expert )
Anna-Karin Lundin  [] ( Expert )
Bertil Nordblom  [] ( Expert )
Solveig Riberdahl  [] ( Expert )
Stefan Rubenson  [] ( Expert )
Katarina Wingqvist  [] ( Expert )
Eva Årestad-Rosberg  [] ( Expert )
Helén Ängmo  [] ( Expert )
Susanne Bagge  [] ( Sekreterare )
Birgitta Holmgren  [] ( Sekreterare )
Staffan Lind  [] ( Sekreterare )
Torbjörn Nordenson  [] ( Sekreterare )
Omslaget till SOU 1998:88

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 1998:88 Domaren och beredningsorganisationen – utbildning och arbetsfördelning

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 1998:88?

1995 års domstolskommitté (Ju 1995:05) lämnade betänkandet SOU 1998:88.

Vilka medverkade till SOU 1998:88?

Bertil Hübinette, Kia Andreasson, Claes Beyer, Ann-Marie Fagerström, Per Erik Granström, Jan Hellman, Ulla-Britt Johansson, Aina Jonsson, Veronica Jonsson, Göran Magnusson, Helena Streiffert, Ove Svensson, Krister Thelin, Bo Broomé, Hans-Erik Jonasson, Björn Orrhede, Kjell Persson, Carina Stävberg, Susanne Billum, Göran Björlin, Maria Bredberg, Meijt Cederdahl, Sigurd Heuman, Janåke Kvennberg, Anna-Karin Lundin, Bertil Nordblom, Solveig Riberdahl, Stefan Rubenson, Katarina Wingqvist, Eva Årestad-Rosberg, Helén Ängmo, Susanne Bagge, Birgitta Holmgren, Staffan Lind och Torbjörn Nordenson var med när betänkandet SOU 1998:88 skrevs.

Hur många sidor har betänkandet SOU 1998:88?

Betänkandet SOU 1998:88 är på 268 sidor.

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman