Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Ungdomsbrottskommittén (Ju 1990:07)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Ungdomsbrottskommittén (Ju 1990:07) [ Avslutad 1993 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 1993:35 Reaktion mot ungdomsbrott – Del A och B [ pdf |Paragraftecken ]
Medverkande i utredningen ( 23 st. ♀ 11 ♂ 12 ) :

Erland Aspelin  []  ( Ordförande )
Britt Louise Agrell  []  ( Ledamot )
Kent Carlsson  []  ( Ledamot )
Ingrid Hemmingsson  []  ( Ledamot )
Ingbritt Irhammar  []  ( Ledamot )
Lars-Erik Lövdén  []  ( Ledamot )
Jerry Martinger  []  ( Ledamot )
Liisa Rulander  []  ( Ledamot )
Karin Wegestål  []  ( Ledamot )
Karl-Axel Johansson  []  ( Sakkunnig )
Hanna Ahlstrand  []  ( Expert )
Martin Borgeke  []  ( Expert )
Lars Bryntesson  []  ( Expert )
Agneta Bygdell  []  ( Expert )
Christina Gynnå  []  ( Expert )
Lena Holmqvist  []  ( Expert )
Monika Olsson  []  ( Expert )
Jerzy Sarnecki  []  ( Expert )
Erik Sternbeck  []  ( Expert )
Mats Vangstad  []  ( Expert )
Dag Victor  []  ( Expert )
Agneta Lindelöf  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Ungdomsbrottskommittén (Ju 1990:07)


Beteckning : Ju 1990:07
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1994-05-05
Status : Avslutad 1993
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1990:53.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Västergatan 47, Box 187, 201 21 Malmö, tel. växel 040/35 58 55, direktval 040/35 58 46 (Lindelöf), 040/35 58 77 (Henriksson)
01234567

Sammansättning


Ordförande : Aspelin, Erland t.o.m. 1993-06-30
Ledamot : Agrell, Britt Louise t.o.m. 1993-06-30
Ledamot : Carlsson, Kent t.o.m. 1993-06-30
Ledamot : Hemmingsson, Ingrid t.o.m. 1993-06-30
Ledamot : Irhammar, Ing-Britt t.o.m. 1993-06-30
Ledamot : Lövdén, Lars-Erik t.o.m. 1993-06-30
Ledamot : Martinger, Jerry t.o.m. 1993-06-30
Ledamot : Rulander, Liisa t.o.m. 1993-06-30
Ledamot : Wegestål, Karin t.o.m. 1993-06-30
Sakkunnig : Johansson, Karl-Axel t.o.m. 1993-06-30
Expert : Ahlstrand, Hanna t.o.m. 1993-06-30
Expert : Borgeke, Martin t.o.m. 1993-06-30
Expert : Bryntesson, Lars t.o.m. 1993-06-30
Expert : Bygdell, Agneta t.o.m. 1993-06-30
Expert : Gynnå, Christina t.o.m. 1993-06-30
Expert : Holmqvist, Lena t.o.m. 1993-06-30
Expert : Olsson, Monika t.o.m. 1993-06-30
Expert : Sarnecki, Jerzy t.o.m. 1993-06-30
Expert : Sternbeck, Erik t.o.m. 1993-06-30
Expert : Vangstad, Mats t.o.m. 1993-06-30
Expert : Victor, Dag t.o.m. 1993-06-30
Sekreterare : Lindelöf, Agneta t.o.m. 1993-09-05
Henriksson, Lars t.o.m. 1993-06-30

Rapporter

SOU 1993:35Reaktion mot ungdomsbrott.
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman