Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Ingbritt Irhammar På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Ingbritt Irhammar på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Ingbritt Irhammar

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Ingbritt Irhammar medverkat i ( 5 st. ):

EU-gränskontrollutredningen (Ju 1994:01) [ Avslutad 1994 ] [ Ledamot ]

EU-gränskontrollutredningen (Ju 1994:01)


Beteckning : Ju 1994:01
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1995-01-23
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Västergatan 47, Box 187, 201 21 MALMÖ, tel. växel 040-35 58 55, direktval 040-35 58 72 (Henriksson) Direktiv för utredningen, se dir. 1993:131. Utredningen har avgett (SOU 1994:131) Skyddet vid den inre gränsen. Uppdraget är därmed slutfört.
0

Sammansättning


Ordförande : Arrfelt, Ulf, fr.o.m. 1994-01-04 t.o.m. 1994-10-14
Ledamot : Gardestedt, Kaeth, fr.o.m. 1994-02-21 t.o.m. 1994-09-30
Ledamot : Graf, Carl-Fredrik, fr.o.m. 1994-02-21 t.o.m. 1994-09-30
Ledamot : Irhammar, Ingbritt, fr.o.m. 1994-02-21 t.o.m. 1994-09-30
Ledamot : Karlsson, Kenth, fr.o.m. 1994-02-21 t.o.m. 1994-09-30
Ledamot : Rizell, Fanny, fr.o.m. 1994-02-21 t.o.m. 1994-09-30
Ledamot : Sjödin, Karl Gustaf, fr.o.m. 1994-02-21 t.o.m. 1994-09-30
Ledamot : Svensson, Nils T., fr.o.m. 1994-02-21 t.o.m. 1994-09-30
Ledamot : Sörestedt, Birthe, fr.o.m. 1994-02-21 t.o.m. 1994-09-30
Expert : Heuman, Sigurd, fr.o.m. 1994-01-17 t.o.m. 1994-09-30
Expert : Jacobsson, Jörn, fr.o.m. 1994-03-14 t.o.m. 1994-09-30
Expert : Larsson, Ulf, fr.o.m. 1994-01-17 t.o.m. 1994-09-30
Expert : Lindberg, Gunnel, fr.o.m. 1994-01-17 t.o.m. 1994-09-30
Expert : Malmström, Kurt, fr.o.m. 1994-01-17 t.o.m. 1994-09-30
Expert : Månsson, Bengt, fr.o.m. 1994-09-12 t.o.m. 1994-09-30
Expert : Pålsson, Sten, fr.o.m. 1994-02-14 t.o.m. 1994-09-30
Expert : Stahl, Ted, fr.o.m. 1994-02-04 t.o.m. 1994-09-30
Expert : Åberg, Kazimir, fr.o.m. 1994-01-17 t.o.m. 1994-09-30
Sekreterare : Henriksson, Lars, fr.o.m. 1994-09-12 t.o.m. 1994-10-31
Sekreterare : Månsson, Bengt, fr.o.m. 1994-01-10 t.o.m. 1994-09-11
Henriksson, Lars, fr.o.m. 1994-04-01 t.o.m. 1994-09-11

Rapporter

SOU 1994:131Skyddet vid den inre gränsen.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:131 Skyddet vid den inre gränsen [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen (S 1994:05) om dopning [ Avslutad 1996 ] [ Ledamot ]

Utredningen (S 1994:05) om dopning


Beteckning : S 1994:05
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-11
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1994:78.
Lokal :
01

Sammansättning


Ordförande : Billum, Susanne
Ledamot : Bertilsson, Stig, fr.o.m. 1994-12-15 t.o.m. 1995-12-14
Ledamot : Bjälkebring, Charlotta, fr.o.m. 1995-01-18
Ledamot : Irhammar, Ingbritt, fr.o.m. 1994-12-15
Ledamot : Johansson, Eva, fr.o.m. 1994-12-15
Ledamot : Svensson, Sten, fr.o.m. 1994-12-15
Sakkunnig : Bratthall, Bigitta, fr.o.m. 1994-12-15
Sakkunnig : Engholm, Kristina, fr.o.m. 1994-12-15
Sakkunnig : Eriksson, Bengt, fr.o.m. 1994-12-15
Sakkunnig : Håkansson, Ingela, fr.o.m. 1994-12-15 t.o.m. 1995-03-26
Sakkunnig : Pettersson, Bertil, fr.o.m. 1994-12-15
Sakkunnig : Öhlund, Thomas, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1996-08-23
Expert : Alvner, Johan, fr.o.m. 1996-02-14
Expert : Bergman, Ulf, fr.o.m. 1994-12-15
Expert : Klingsjö, Leif, fr.o.m. 1995-12-15
Expert : Olinder, Kristina, fr.o.m. 1995-12-15
Sekreterare : Persson, Gun-Marie t.o.m. 1996-10-31

Rapporter

SOU 1996:126Doping i folkhälsoperspektiv.
Del A och Del B.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1994:78 Dopning

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:126 Doping i folkhälsoperspektiv – Del A och B [ pdf |Paragraftecken ]
Trygghetsutredningen (Ju 1993:05) [ Avslutad 1996 ] [ Ledamot ]

Trygghetsutredningen (Ju 1993:05)


Beteckning : Ju 1993:05
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1997-03-10
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1993:37.
Lokal : Rosenbad 4. Postadress: Justitiedepar- tementet, 103 33 Stockholm, tel. växel 08-405 1000 direktval 08-405 4800.
01

Sammansättning


Ordförande : Martinger, Jerry t.o.m. 1995-01-11
Ordförande : Munck, Johan, fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m. 1996-02-15
Ledamot : Eldensjö, Kjell t.o.m. 1996-01-31
Ledamot : Eriksson, Alf t.o.m. 1996-01-31
Ledamot : Irhammar, Ingbritt t.o.m. 1996-01-31
Ledamot : Karlsson, Ingegerd t.o.m. 1996-01-31
Ledamot : Martinger, Jerry, fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m. 1996-02-15
Ledamot : Nilsson, Gunnar t.o.m. 1996-01-31
Ledamot : Persson, Siw t.o.m. 1996-01-31
Sakkunnig : Frih, Bengt t.o.m. 1996-01-31
Expert : Bjergestam, Lars t.o.m. 1996-01-31
Expert : Engström, Lars t.o.m. 1996-01-31
Expert : Håkansson, Marianne t.o.m. 1996-01-31
Expert : Kring, Claes t.o.m. 1996-01-31
Expert : Lindberg, Göran t.o.m. 1996-01-31
Expert : Nordling, Lotty t.o.m. 1995-03-21
Expert : Rosenwärd, Barbro, fr.o.m. 1995-03-22 t.o.m. 1996-01-31
Expert : Sundin, Anita t.o.m. 1994-08-18
Expert : Söderström, Jan, fr.o.m. 1994-08-19 t.o.m. 1996-01-31
Expert : Wermdalen, Hans t.o.m. 1996-01-31
Expert : Åberg, Kazimir t.o.m. 1996-01-31
Expert : Öhrström, Mats t.o.m. 1995-08-06
Sekreterare : Alpsten, Börje t.o.m. 1996-06-30

Rapporter

SOU 1994:122Trygghet mot brott i lokalsamhället.
Kartläggning, principiella synpunkter och förslag
(delbetänkande)
SOU 1995:146Trygghet mot brott – Rollfördelning
och samverkan.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1993:37 Trygghet i samhället

Straffsystemkommittén (Ju 1992:07) [ Avslutad 1995 ] [ Ledamot ]

Straffsystemkommittén (Ju 1992:07)


Beteckning : Ju 1992:07
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1996-03-13
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1992:47.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Västergatan 47, Box 187, 201 21 MALMÖ, tel. växel 040-35 58 55, direktval 040-35 58 74 (Borgeke), direktval 040-35 58 73 (Loberg), direktval 040-35 58 76 (Nilsson Hjorth).
0

Sammansättning


Ordförande : Aspelin, Erland t.o.m. 1995-10-31
Ledamot : Andreasson, Kia, fr.o.m. 1994-11-14 t.o.m. 1995-10-31
Ledamot : Bjelle, Britta t.o.m. 1995-10-31
Ledamot : Bolkéus, Sigrid t.o.m. 1995-10-31
Ledamot : Eldensjö, Kjell t.o.m. 1995-10-31
Ledamot : Hellsvik, Gun, fr.o.m. 1994-10-24 t.o.m. 1995-10-31
Ledamot : Irhammar, Ingbritt t.o.m. 1995-10-31
Ledamot : Magnusson, Göran t.o.m. 1995-10-31
Ledamot : Martinger, Jerry t.o.m. 1994-10-23
Ledamot : Rasmussen, Birgitta t.o.m. 1995-10-31
Ledamot : Sjödin, Karl Gustaf t.o.m. 1994-11-13
Sakkunnig : Andersson, Jan t.o.m. 1995-10-31
Sakkunnig : Borgeke, Martin, fr.o.m. 1994-06-01 t.o.m. 1995-10-31
Sakkunnig : Engström, Gunnar t.o.m. 1995-10-31
Sakkunnig : Heuman, Sigurd t.o.m. 1995-10-31
Sakkunnig : Leijonhufvud, Madeleine t.o.m. 1995-10-31
Sakkunnig : Levén, Staffan t.o.m. 1995-10-31
Sakkunnig : Ruijsenaars, Gerardus (Jerry) t.o.m. 1995-10-31
Sakkunnig : Strandmark, Ulf t.o.m. 1995-10-31
Sakkunnig : Wersäll, Fredrik t.o.m. 1995-10-31
Sekreterare : Borgeke, Martin t.o.m. 1994-05-31
Sekreterare : Loberg, Mats, fr.o.m. 1994-06-01 t.o.m. 1995-11-30
Loberg, Mats t.o.m. 1994-05-31
Nilsson, Bob, fr.o.m. 1994-06-15 t.o.m. 1995-10-31

Rapporter

SOU 1995:91Ett reformerat straffsystem
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1995:91 Ett reformerat straffsystem – Del 1-III [ pdf |Paragraftecken ]
Ungdomsbrottskommittén (Ju 1990:07) [ Avslutad 1993 ] [ Ledamot ]

Ungdomsbrottskommittén (Ju 1990:07)


Beteckning : Ju 1990:07
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1994-05-05
Status : Avslutad 1993
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1990:53.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Västergatan 47, Box 187, 201 21 Malmö, tel. växel 040/35 58 55, direktval 040/35 58 46 (Lindelöf), 040/35 58 77 (Henriksson)
01234567

Sammansättning


Ordförande : Aspelin, Erland t.o.m. 1993-06-30
Ledamot : Agrell, Britt Louise t.o.m. 1993-06-30
Ledamot : Carlsson, Kent t.o.m. 1993-06-30
Ledamot : Hemmingsson, Ingrid t.o.m. 1993-06-30
Ledamot : Irhammar, Ing-Britt t.o.m. 1993-06-30
Ledamot : Lövdén, Lars-Erik t.o.m. 1993-06-30
Ledamot : Martinger, Jerry t.o.m. 1993-06-30
Ledamot : Rulander, Liisa t.o.m. 1993-06-30
Ledamot : Wegestål, Karin t.o.m. 1993-06-30
Sakkunnig : Johansson, Karl-Axel t.o.m. 1993-06-30
Expert : Ahlstrand, Hanna t.o.m. 1993-06-30
Expert : Borgeke, Martin t.o.m. 1993-06-30
Expert : Bryntesson, Lars t.o.m. 1993-06-30
Expert : Bygdell, Agneta t.o.m. 1993-06-30
Expert : Gynnå, Christina t.o.m. 1993-06-30
Expert : Holmqvist, Lena t.o.m. 1993-06-30
Expert : Olsson, Monika t.o.m. 1993-06-30
Expert : Sarnecki, Jerzy t.o.m. 1993-06-30
Expert : Sternbeck, Erik t.o.m. 1993-06-30
Expert : Vangstad, Mats t.o.m. 1993-06-30
Expert : Victor, Dag t.o.m. 1993-06-30
Sekreterare : Lindelöf, Agneta t.o.m. 1993-09-05
Henriksson, Lars t.o.m. 1993-06-30

Rapporter

SOU 1993:35Reaktion mot ungdomsbrott.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1993:35 Reaktion mot ungdomsbrott – Del A och B [ pdf |Paragraftecken ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman