Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 2006:40 Utbildningens dilemma – Demokratiska ideal och andrafierande praxis

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 2006:40 Utbildningens dilemma – Demokratiska ideal och andrafierande praxis ( 469 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering (Ju 2004:04) [ Avslutad 2006 ]

Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering (Ju 2004:04)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2004-04-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:54
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2005:41 Bortom Vi och Dom - Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering
SOU 2005:69 Sverige inifrån - Röster om etnisk diskriminering
SOU 2005:112 Demokrati på svenska? Om strukturell diskriminering och politiskt deltagande
SOU 2006:21 Mediernas vi och dom - Mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen
SOU 2006:30 Är rättvisan rättvis? Tio perspektiv på diskriminering av etniska och religiösa minoriteter som rättssystemet
SOU 2006:37 Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet
SOU 2006:40 Utbildningens dilemma - demokratiska ideal och andrafierande praxis
SOU 2006:52 Diskrimineringens retorik - En studie av svenska valrörelser 1988-2002
SOU 2006:53 Partierna nominerar - Exkluderingens mekanismer - etnicitet och representation
SOU 2006:59 Arbetslivets (o)synliga murar
SOU 2006:60 På tröskeln till lönearbete
SOU 2006:73 Den segregerade integrationen
SOU 2006:78 Hälsa, vård och strukturell diskriminering
SOU 2006:79 Integrationens svarta bok. Agenda för jämlikhet och social sammanhållning
Medverkande :
Särskild utredare : Masoud Kamali, professor, fr.o.m. 2004-04-22 t.o.m. 2006-08-31
Expert : Anders Egeryd, departementssekreterare, fr.o.m. 2005-02-01 t.o.m. 2005-10-02
Expert : Åsa Finnström, kansliråd, fr.o.m. 2005-02-01 t.o.m. 2005-11-02
Expert : Carl-Axel Gustavsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2005-11-03 t.o.m. 2006-08-31
Expert : Niclas Hallgren, polisintendent, fr.o.m. 2006-02-20 t.o.m. 2006-08-31
Expert : Örjan Härneskog, kansliråd, fr.o.m. 2005-02-01 t.o.m. 2006-08-31
Expert : Anna-Karin Lindblom, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2005-02-01 t.o.m. 2006-08-31
Expert : Göran Lindqvist, kansliråd, fr.o.m. 2005-02-01 t.o.m. 2006-08-31
Expert : Jessica Lundahl, kansliråd, fr.o.m. 2005-02-01 t.o.m. 2006-08-31
Expert : Jonas Raber, departementssekreterare, fr.o.m. 2005-10-03 t.o.m. 2006-02-19
Expert : Catharina Wettergren, kansliråd, fr.o.m. 2005-02-01 t.o.m. 2006-08-31
Sekreterare : Simon Andersson, jur.kand., fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2006-08-31
Sekreterare : Göran Brodin, fil.lic., fr.o.m. 2004-10-18 t.o.m. 2005-04-30
Sekreterare : Adrián Groglopo, fil.mag., fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2006-09-30
Sekreterare : Marcus Lundgren, statsvetare, fr.o.m. 2005-12-01 t.o.m. 2006-09-30
Sekreterare : Hans Ingvar Roth, teol.dr., fr.o.m. 2004-06-01 t.o.m. 2004-09-09
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 16 st. ♀ 4 ♂ 12 )

Masoud Kamali  [] ( Särskild utredare )
Åsa Finnström  [] ( Expert )
Carl-Axel Gustavsson  [] ( Expert )
Niclas Hallgren  [] ( Expert )
Örjan Härneskog  [] ( Expert )
Anna-Karin Lindblom  [] ( Expert )
Göran Lindqvist  [] ( Expert )
Jessica Lundahl  [] ( Expert )
Jonas Raber  [] ( Expert )
Catharina Wettergren  [] ( Expert )
Simon Andersson  [] ( Sekreterare )
Göran Brodin  [] ( Sekreterare )
Adrián Groglopo  [] ( Sekreterare )
Marcus Lundgren  [] ( Sekreterare )
Hans Ingvar Roth  [] ( Sekreterare )
Andreas Egeryd  [] ( Expert )

Andra betänkanden av utredningen ( 13 st. SOU ) :

Omslaget till SOU 2006:40

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 2006:40 Utbildningens dilemma – Demokratiska ideal och andrafierande praxis

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 2006:40?

Vilka medverkade till SOU 2006:40?

Masoud Kamali, Åsa Finnström, Carl-Axel Gustavsson, Niclas Hallgren, Örjan Härneskog, Anna-Karin Lindblom, Göran Lindqvist, Jessica Lundahl, Jonas Raber, Catharina Wettergren, Simon Andersson, Göran Brodin, Adrián Groglopo, Marcus Lundgren, Hans Ingvar Roth och Andreas Egeryd var med när betänkandet SOU 2006:40 skrevs.

Vilka direktiv hade utredningen som skrev betänkandet SOU 2006:40?

Hur många sidor har betänkandet SOU 2006:40?

Betänkandet SOU 2006:40 är på 469 sidor.

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman