Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Catharina Wettergren

Sök kontaktuppgifter till Catharina Wettergren på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Catharina Wettergren

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Catharina Wettergren medverkat i ( 12 st. ):

Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering (Ju 2004:04) [ Avslutad 2006 ] [ Expert ]

Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering (Ju 2004:04)


Beteckning : Ju 2004:04
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2007-03-01
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-04-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:54
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Kamali, Masoud, fr.o.m. 2004-04-22 t.o.m. 2006-08-31
Expert : Egeryd, Anders, fr.o.m. 2005-02-01 t.o.m. 2005-10-02
Expert : Finnström, Åsa, fr.o.m. 2005-02-01 t.o.m. 2005-11-02
Expert : Gustavsson, Carl-Axel, fr.o.m. 2005-11-03 t.o.m. 2006-08-31
Expert : Hallgren, Niclas, fr.o.m. 2006-02-20 t.o.m. 2006-08-31
Expert : Härneskog, Örjan, fr.o.m. 2005-02-01 t.o.m. 2006-08-31
Expert : Lindblom, Anna-Karin, fr.o.m. 2005-02-01 t.o.m. 2006-08-31
Expert : Lindqvist, Göran, fr.o.m. 2005-02-01 t.o.m. 2006-08-31
Expert : Lundahl, Jessica, fr.o.m. 2005-02-01 t.o.m. 2006-08-31
Expert : Raber, Jonas, fr.o.m. 2005-10-03 t.o.m. 2006-02-19
Expert : Wettergren, Catharina, fr.o.m. 2005-02-01 t.o.m. 2006-08-31
Sekreterare : Andersson, Simon, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2006-08-31
Sekreterare : Brodin, Göran, fr.o.m. 2004-10-18 t.o.m. 2005-04-30
Sekreterare : Groglopo, Adrián, fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2006-09-30
Sekreterare : Lundgren, Marcus, fr.o.m. 2005-12-01 t.o.m. 2006-09-30
Sekreterare : Roth, Hans Ingvar, fr.o.m. 2004-06-01 t.o.m. 2004-09-09

Rapporter

SOU 2005:41Bortom Vi och Dom – Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering
SOU 2005:69Sverige inifrån – Röster om etnisk diskriminering
SOU 2005:112Demokrati på svenska? Om strukturell diskriminering och politiskt deltagande
SOU 2006:21Mediernas vi och dom – Mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen
SOU 2006:30Är rättvisan rättvis? Tio perspektiv på diskriminering av etniska och religiösa minoriteter som rättssystemet
SOU 2006:37Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet
SOU 2006:40Utbildningens dilemma – demokratiska ideal och andrafierande praxis
SOU 2006:52Diskrimineringens retorik – En studie av svenska valrörelser 1988-2002
SOU 2006:53Partierna nominerar – Exkluderingens mekanismer – etnicitet och representation
SOU 2006:59Arbetslivets (o)synliga murar
SOU 2006:60På tröskeln till lönearbete
SOU 2006:73Den segregerade integrationen
SOU 2006:78Hälsa, vård och strukturell diskriminering
SOU 2006:79Integrationens svarta bok. Agenda för jämlikhet och social sammanhållning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 14 st. SOU ) :

Utredningen om översyn av teckenspråkets ställning (S 2003:12) [ Avslutad 2006 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen om översyn av teckenspråkets ställning (S 2003:12)


Beteckning : S 2003:12
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2007-03-08
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2003-12-18
Direktiv för utredningen se, dir. 2003:169, dir. 2005:40 och dir. 2005:100
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Danielsson, Torgny, fr.o.m. 2004-01-19
Sakkunnig : Barturén, Luis, fr.o.m. 2004-05-24
Sakkunnig : Grundberg, Klara, fr.o.m. 2005-03-23
Sakkunnig : Höög, Katarina, fr.o.m. 2005-09-13
Sakkunnig : Jansson, Kerstin, fr.o.m. 2006-02-01
Sakkunnig : Lindberg, Lars, fr.o.m. 2005-08-29 t.o.m. 2006-01-31
Sakkunnig : Randler, Rebecka, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2005-09-12
Sakkunnig : Wettergren, Catharina, fr.o.m. 2004-09-21
Sakkunnig : Westerholm, Anna, fr.o.m. 2004-05-24 t.o.m. 2004-09-20
Sakkunnig : Åberg, Carin, fr.o.m. 2004-05-24 t.o.m. 2004-10-31
Expert : Andrée-Heissenberger, Karin, fr.o.m. 2004-05-24
Expert : Broberg, Mona-Britt, fr.o.m. 2004-05-24
Expert : Bååth, Greger, fr.o.m. 2004-05-24
Expert : Herder, Christina, fr.o.m. 2004-05-24
Expert : Jannerlid, Eva, fr.o.m. 2005-11-28
Expert : Josephson, Olle, fr.o.m. 2004-05-24
Expert : Larsson, Birgitta, fr.o.m. 2004-05-24
Expert : Larsson, Tomas, fr.o.m. 2004-05-24 t.o.m. 2005-11-28
Expert : Wikström, Lars-Åke, fr.o.m. 2004-05-24
Expert : Wintzer, Stig, fr.o.m. 2004-05-24
Huvudsekreterare : Degsell, Christer, fr.o.m. 2004-03-01 t.o.m. 2006-06-30
Sekreterare : Allardt Ljuggren, Barbro, fr.o.m. 2004-06-01 t.o.m. 2005-06-30
Sekreterare : Quensel, Anna-Sofia, fr.o.m. 2005-10-10 t.o.m. 2006-05-15

Rapporter

SOU 2006:29Teckenspråk och teckenspråkiga. Kunskaps- och forskningsöversikt
SOU 2006:54Teckenspråk och teckenspråkiga. Översyn av teckenspråkets ställning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen för översyn av Svenska unescorådet, dess verksamhet och arbetsformer (U 2002:02) [ Avslutad 2002 ] [ Sekreterare ]

Utredningen för översyn av Svenska unescorådet, dess verksamhet och arbetsformer (U 2002:02)


Beteckning : U 2002:02
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2003-03-04
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-12-13
Direktiv för utredningen, se dir. 2001:115
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Thoursie, Kerstin, fr.o.m. 2002-01-15 t.o.m. 2002-10-31
Expert : Brunnberg, Charlotte, fr.o.m. 2002-02-25 t.o.m. 2002-10-31
Expert : Falk, Anders, fr.o.m. 2002-02-25 t.o.m. 2002-10-31
Expert : Lilja, Hampus, fr.o.m. 2002-05-02 t.o.m. 2002-10-31
Expert : Lindell, Johan, fr.o.m. 2002-02-25 t.o.m. 2002-10-31
Sekreterare : Wettergren, Catharina, fr.o.m. 2002-02-01 t.o.m. 2002-10-31

Rapporter

SOU 2002:79Svenska unescorådet i framtiden – en översyn
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2002:79 Utredning om Svenska Unescorådet [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (N 2001:11) om mottagande av och introduktion för flyktningar [ Avslutad 2003 ] [ Expert ]

Utredningen (N 2001:11) om mottagande av och introduktion förflyktningar


Beteckning : N 2001:11
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2004-02-27
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2001-11-01
Direktiv för utredningen, se dir. 2001:87 och dir. 2003:9
Lokal : Regeringsgatan 30-32, 103 33 STOCKHOLM
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Rådh, Lars, fr.o.m. 2001-12-20 t.o.m. 2003-09-30
Expert : Arnberg, Mårten, fr.o.m. 2002-05-27 t.o.m. 2003-02-13
Expert : Erlandersson, Jan, fr.o.m. 2002-01-15 t.o.m. 2003-09-30
Expert : Gralberg, Anna, fr.o.m. 2002-01-15 t.o.m. 2003-09-30
Expert : Johansson, Karl-Axel, fr.o.m. 2002-01-15 t.o.m. 2003-01-14
Expert : Kattilakoski, Stig, fr.o.m. 2002-01-15 t.o.m. 2003-09-30
Expert : Kroes, Evert, fr.o.m. 2003-02-14 t.o.m. 2003-09-30
Expert : Laudon, Inger, fr.o.m. 2002-01-15 t.o.m. 2002-05-26
Expert : Lidström, Ewa, fr.o.m. 2002-01-15 t.o.m. 2003-09-30
Expert : Mahmood, Qaisar, fr.o.m. 2003-01-15 t.o.m. 2003-09-30
Expert : Molander, Kerstin, fr.o.m. 2002-01-30 t.o.m. 2003-09-30
Expert : Sallstedt, Gunnar, fr.o.m. 2002-01-15 t.o.m. 2003-09-30
Expert : Santesson, Anna, fr.o.m. 2002-01-15 t.o.m. 2003-09-30
Expert : Wettergren, Catharina, fr.o.m. 2002-01-15 t.o.m. 2002-01-29
Sekreterare : Ornbrant, Birgitta, fr.o.m. 2002-01-15 t.o.m. 2003-11-30
Sekreterare : Samuelsson, Wiwi, fr.o.m. 2002-03-18 t.o.m. 2003-10-15

Rapporter

SOU 2003:75Etablering i Sverige. Möjligheter och ansvar för individ och samhälle
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Nationalkommittén för det Europeiska året för språk (U 2000:03) [ Avslutad 2002 ] [ Ledamot ]
Nationalkommittén för det Europeiska året för språk (U 2000:03)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2000-05-25
Direktiv för nationalkommittén, se dir. 2000:23
Lokal : Internationella Programkontoret för utbildningsområdet, Box 22007, 104 22 STOCKHOLM
Nationalkommittén har den 4 mars 2002 avgett en rapport, dnr U2002/1169/IS.Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Sven Strömqvist, professor, fr.o.m. 2000-05-25 t.o.m. 2002-02-28
Ledamot : Margareta Blondell, utredare, fr.o.m. 2000-08-01 t.o.m. 2002-02-28
Ledamot : Bertil Bucht, enhetschef, fr.o.m. 2000-05-25 t.o.m. 2002-02-28
Ledamot : Anders Falk, kansliråd, fr.o.m. 2000-05-25 t.o.m. 2002-02-28
Ledamot : Anna Lundh, handläggare, fr.o.m. 2000-05-25 t.o.m. 2000-07-31
Ledamot : Ingela Nyman, undervisningsråd, fr.o.m. 2000-05-25 t.o.m. 2002-02-28
Ledamot : Viveka Wetterberg, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2000-05-25 t.o.m. 2002-02-28
Ledamot : Catharina Wettergren, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-05-25 t.o.m. 2002-02-28
Ledamot : Monika Wirkkala, handläggare, fr.o.m. 2000-05-25 t.o.m. 2002-02-28
Sekreterare : Eva Ehdwall, fr.o.m. 2000-06-01 t.o.m. 2002-03-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2000:23 Det europeiska året för språk

Arbetsgrupp med uppgift att utreda frågor kring asylsökande barns rätt till skolgång m.m. (U 1999:F) [ Avslutad 2000 ] [ Ordförande ]

Arbetsgrupp med uppgift att utreda frågor kring asylsökande barns rätt till skolgång m.m. (U 1999:F)


Beteckning : U 1999:F
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2001-09-06
Status : Avslutad 2000 B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-11-04
Direktiv för
Lokal : Drottninggatan 16, 103 33 STOCKHOLM
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Wettergren, Catharina, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-03
Ledamot : Ekberg, Kenneth, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-03
Ledamot : Lindeblad, Eva, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-03
Ledamot : Martin Korpi, Barbara, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-03
Ledamot : Röyter, Eva, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-03
Ledamot : Åkerlind, Annika, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-03

Rapporter

Ds 2000:26Förskola, skola och skolbarnomsorg för asylsökande barn
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Omslaget till betänkandet
Ds 2000:26 Förskola, skola och skolbarnomsorg för asylsökande barn [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Romska arbetsgruppen (In 1997:E) [ Avslutad 2001 ] [ Ledamot ]
Romska arbetsgruppen (In 1997:E)
Departement : Näringsdepartementet
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1997-12-112000-03-16
Lokal : Drottninggatan 16, 103 33 STOCKHOLM, tel. växel 08-405 10 00,direktval 08-405 11 96 (C. Storck)
Medverkande :
Ordförande : Lars G. Johansson, departementsråd, fr.o.m. 2000-03-16 t.o.m. 2001-04-30
Ledamot : Josefin Brattberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-03-16 t.o.m. 2001-04-30
Ledamot : Lars Demetri, pastor, fr.o.m. 2000-03-16 t.o.m. 2001-04-30
Ledamot : Baki Hasan, kulturarbetare, fr.o.m. 2000-03-16 t.o.m. 2001-04-30
Ledamot : Karl-Axel Johansson, sekreterare, fr.o.m. 2000-03-16 t.o.m. 2001-04-30
Ledamot : Sören Kindlund, kansliråd, fr.o.m. 2000-03-16 t.o.m. 2001-04-30
Ledamot : Stefano Kuzhicov, konsulent, fr.o.m. 2000-03-16 t.o.m. 2001-04-30
Ledamot : Diana Nyman, fru, fr.o.m. 2000-03-16 t.o.m. 2001-04-30
Ledamot : Raouf Ressaissi, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2000-03-16 t.o.m. 2001-04-30
Ledamot : Pontus Ringborg, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-03-16 t.o.m. 2001-04-30
Ledamot : Birger Rosengren, herr, fr.o.m. 2000-03-16 t.o.m. 2001-04-30
Ledamot : Ingrid Schiöler, kassör, fr.o.m. 2000-03-16 t.o.m. 2001-04-30
Ledamot : Aleka Stobin, herr, fr.o.m. 2000-03-16 t.o.m. 2001-04-30
Ledamot : Senia Tan-Mercowich, fru, fr.o.m. 2000-03-16 t.o.m. 2001-04-30
Ledamot : Catharina Wettergren, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-03-16 t.o.m. 2001-04-30
Sekreterare : Cissi N. Storck, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-03-16 t.o.m. 2001-04-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Arbetsgruppen för samverkan kring arbetet med skolans värdegrund (U 1996:H) [ Avslutad 1997 ] [ Ledamot ]

Arbetsgruppen för samverkan kring arbetet med skolans värdegrund (U 1996:H)


Beteckning : U 1996:H
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2001-08-08
Status : Avslutad 1997 B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för
Lokal :
01

Sammansättning


Ordförande : Johansson, Eva, fr.o.m. 1996-11-12 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Alexandersson, Lars, fr.o.m. 1996-11-12 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Björklund, Agneta, fr.o.m. 1996-11-12 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Bäcklund, Agneta, fr.o.m. 1996-11-12 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Harju, Bengt, fr.o.m. 1996-11-12 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Ingestad, Lisa, fr.o.m. 1996-11-12 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Israelsson, Anna-Märta, fr.o.m. 1996-11-12 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Jonstrand, Anita, fr.o.m. 1996-11-12 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Karlsson, Eva, fr.o.m. 1996-11-12 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Norgren, Olle, fr.o.m. 1996-11-12 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Pentinsaari, Helena, fr.o.m. 1996-11-12 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Wettergren, Catharina, fr.o.m. 1996-11-12 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Wollbrand, Sigbrit, fr.o.m. 1996-11-12 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Öqvist, Dick, fr.o.m. 1996-11-12 t.o.m. 1997-06-30
Sekreterare : Evertsson, John, fr.o.m. 1997-11-12 t.o.m. 1997-06-30

Rapporter

Ds 1997:57En värdegrundad skola
- idéer om samverkan och möjligheter.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Omslaget till betänkandet
Ds 1997:57 En värdegrundad skola – idéer om samverkan och möjligheter [ pdf |Paragraftecken ]
Arbetsgruppen (In 1996:E) för att förbättra romernas situation [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 1997 ] [ Ledamot ]
Arbetsgruppen (In 1996:E) för att förbättra romernas situation Organ inom Regeringskansliet
Departement : Inrikesdepartementet
Status : Avslutad 1997
Medverkande :
Ordförande : Lars G. Johansson, departementsråd, fr.o.m. 1996-11-14 t.o.m. 1997-05-31
Ledamot : Lars Demetri, pastor, fr.o.m. 1996-11-14 t.o.m. 1997-05-31
Ledamot : Helena Hagelroth, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-11-14 t.o.m. 1997-05-31
Ledamot : Hedi Bel Habib, expert, fr.o.m. 1996-11-14 t.o.m. 1997-05-31
Ledamot : Karl-Axel Johansson, sekreterare, fr.o.m. 1996-11-14 t.o.m. 1997-05-31
Ledamot : Sören Kindlund, kansliråd, fr.o.m. 1996-11-14 t.o.m. 1997-05-31
Ledamot : Stefano Kuzhicov, konsulent, fr.o.m. 1996-11-14 t.o.m. 1997-05-31
Ledamot : Ylva Nordling-Kroon, verksamhetsansvarig, fr.o.m. 1996-11-14 t.o.m. 1997-05-31
Ledamot : Refik Sener, pressekreterare, fr.o.m. 1996-11-14 t.o.m. 1997-05-31
Ledamot : Aleka Stobin, herr, fr.o.m. 1996-11-14 t.o.m. 1997-05-31
Ledamot : Ingrid Schiöler, kassör, fr.o.m. 1996-11-14 t.o.m. 1997-05-31
Ledamot : Göran Ternbo, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-11-14 t.o.m. 1997-05-31
Ledamot : Catharina Wettergren, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-11-14 t.o.m. 1997-05-31
Sekreterare : Cissi N. Storck, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-11-14 t.o.m. 1997-05-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Omslaget till betänkandet
Ds 1997:49 Romer i Sverige – tillsammans i förändring [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Kommittén för att förebygga läs- och skrivsvårigheter (U 1996:03) [ Avslutad 1997 ] [ Sakkunnig ]

Kommittén för att förebygga läs- och skrivsvårigheter (U 1996:03)


Beteckning : U 1996:03
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-06
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1996:60.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Bergöö, Kerstin, fr.o.m. 1996-08-14 t.o.m. 1997-09-23
Ledamot : Ekström, Magnus, fr.o.m. 1997-03-01 t.o.m. 1997-09-23
Ledamot : Forsell, Anna, fr.o.m. 1996-09-01 t.o.m. 1997-09-23
Ledamot : Lundberg, Ingvar, fr.o.m. 1996-09-01 t.o.m. 1997-02-28
Ledamot : Pramling, Ingrid, fr.o.m. 1996-09-01 t.o.m. 1997-09-23
Sakkunnig : Lansfjord, Mona, fr.o.m. 1996-09-01 t.o.m. 1997-09-23
Sakkunnig : Norborg, Anne Charlotte, fr.o.m. 1996-09-01 t.o.m. 1997-09-23
Sakkunnig : Wettergren, Catharina, fr.o.m. 1997-05-01 t.o.m. 1997-09-23
Expert : Lundberg, Ingvar, fr.o.m. 1997-03-01 t.o.m. 1997-09-23
Expert : Myrberg, Mats, fr.o.m. 1997-04-19 t.o.m. 1997-09-23
Sekreterare : Ewald, Annette, fr.o.m. 1996-08-13 t.o.m. 1997-10-12

Rapporter

SOU 1997:108Att lämna skolan med rak rygg
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Storstadskommittén (S 1995:01) [ Avslutad 1998 ] [ Expert ]

Storstadskommittén (S 1995:01)


Beteckning : S 1995:01
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:35 och 1995:108.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Alnebratt, Kerstin, fr.o.m. 1996-02-01
Ordförande : Thorwaldsson, Karl-Petter, fr.o.m. 1995-03-23 t.o.m. 1996-01-31
Ledamot : Axelsson, Christine, fr.o.m. 1995-03-23
Ledamot : Larsson, Dag, fr.o.m. 1995-03-23
Ledamot : Nilsson, Vivi-Ann, fr.o.m. 1995-03-23
Ledamot : Ollén, Joakim, fr.o.m. 1995-03-23 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Persson, Bertil, fr.o.m. 1997-07-01
Ledamot : Pilsäter, Karin, fr.o.m. 1995-03-23
Ledamot : Thorén, Rune, fr.o.m. 1995-03-23
Sakkunnig : Andersson, Sven-Olov regiondirektör, fr.o.m. 1995-04-10
Sakkunnig : Begler, Ann-Mari, fr.o.m. 1995-04-10
Sakkunnig : Birgersson, Tommy, fr.o.m. 1995-04-10
Sakkunnig : Eklund, Ylva, fr.o.m. 1995-04-10
Sakkunnig : Kindlund, Sören, fr.o.m. 1997-07-01
Sakkunnig : Malmborg, Gunilla, fr.o.m. 1996-06-03
Sakkunnig : Martin, Barbara, fr.o.m. 1995-04-10
Sakkunnig : Stjernborg, Siv, fr.o.m. 1997-01-01
Sakkunnig : Wadman, Mats, fr.o.m. 1995-04-10 t.o.m. 1996-12-31
Sakkunnig : Wigzell, Kerstin, fr.o.m. 1995-04-10 t.o.m. 1996-01-31
Expert : Gustafsson, Mattias, fr.o.m. 1997-09-18
Expert : Hedler, Karl-Olof, fr.o.m. 1997-02-14
Expert : Hultinger, Eva-Stina t.o.m. 1996-05-09
Expert : Ivarsson, Kent t.o.m. 1996-11-19
Expert : Ornbrant, Birgitta, fr.o.m. 1995-06-15
Expert : Riihonen, Tommi, fr.o.m. 1995-06-15
Expert : Wettergren, Katarina, fr.o.m. 1996-05-10
Sekreterare : Eklund, Lars t.o.m. 1996-08-18
Sekreterare : Eldh, Christina, fr.o.m. 1995-06-15 t.o.m. 1998-03-10
Sekreterare : Svärdman, Håkan, fr.o.m. 1995-04-03 t.o.m. 1998-03-01
Sekreterare : Öresland, Stina, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1997-12-31

Rapporter

SOU 1995:142Att röja hinder för samverkan -
Egenmakt – Arbetslinjen
SOU 1996:54Kooperativa möjligheter i
Storstadsområden – exempel, erfarenheter och
förslag till åtgärder
SOU 1996:146Att återerövra vardagen
SOU 1996:151Bidrag genom arbete – En
antologi
SOU 1996:177Egenmakt
SOU 1997:24Välfärd i verkligheten – pengar
räcker inte
SOU 1997:61Att växa bland betong och bojor.
- Delbetänkande
SOU 1997:62Rosor av betong. En antologi
SOU 1997:118Delade städer
- Underlagsrapport.
SOU 1998:25Tre städer. En storstadspolitik
för hela landet + 4 bilagor.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om fristående skolor på grundskolenivå (U 1995:02) [ Avslutad 1995 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen om fristående skolor på grundskolenivå (U 1995:02)


Beteckning : U 1995:02
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 1996-03-19
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:16.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Ölvebro, Ulla, fr.o.m. 1995-02-21 t.o.m. 1995-11-15
Ledamot : Andersson, Erika, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1995-11-15
Ledamot : Arvidsson, Catrine, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1995-11-15
Ledamot : Björklund, Jan, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1995-11-15
Ledamot : Davidsson, Inger, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1995-11-15
Ledamot : Fält, Anna, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1995-11-15
Ledamot : Melin, Ulf, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1995-11-15
Ledamot : Mellqvist, Arne, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1995-11-15
Ledamot : Norberg, Kjell, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1995-11-15
Ledamot : Tyrberg, Conny, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1995-11-15
Ledamot : Wärnersson, Ingegerd, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1995-11-15
Sakkunnig : Hilborn, Ingegärd, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1995-11-15
Sakkunnig : Rönn-Diczfalusy, Agneta, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1995-11-15
Sakkunnig : Wettergren, Catharina, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1995-11-15
Expert : Borg, Lars, fr.o.m. 1995-03-27 t.o.m. 1995-11-15
Sekreterare : Ljungdahl, Sten, fr.o.m. 1995-02-21 t.o.m. 1995-12-01

Rapporter

SOU 1995:109Likvärdig utbildning på lika
villkor.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1995:109 Likvärdig utbildning på lika villkor [ pdf |Paragraftecken ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman