Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 2003:80 EFUD – en del i omställningen av energisystemet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 2003:80 EFUD – en del i omställningen av energisystemet ( 390 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

LångEn-utredningen (N 2002:07) [ Avslutad 2003 ]

LångEn-utredningen (N 2002:07)
Departement : Näringsdepartementet
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2001-12-06
Direktiv för utredningen, se dir. 2001:122, dir. 2002:169 och dir. 2003:64
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2003:80 EFUO - en del i omsättningen av energisystemet
Medverkande :
Särskild utredare : Peter Nygårds, fr.o.m. 2002-04-29 t.o.m. 2003-09-03
Expert : Josephine Bahr, avdelningschef, fr.o.m. 2003-02-17 t.o.m. 2003-09-02
Expert : Eva Bergius, miljöchef, fr.o.m. 2003-02-17 t.o.m. 2003-09-02
Expert : Lars Bergman, professor, fr.o.m. 2003-02-17 t.o.m. 2003-09-02
Expert : Karima Björk, regionchef, fr.o.m. 2003-02-17 t.o.m. 2003-09-02
Expert : Birgit Bodlund, professor, fr.o.m. 2003-02-17 t.o.m. 2003-09-02
Expert : Gullvi Borgström, verkst. direktör, fr.o.m. 2003-02-17 t.o.m. 2003-09-02
Expert : Gunnel Dreborg, vice avdelningschef, fr.o.m. 2003-02-17 t.o.m. 2003-09-02
Expert : Harry Frank, verkst. direktör, fr.o.m. 2003-02-17 t.o.m. 2003-09-02
Expert : Hedvig Froste, vdelningschef, fr.o.m. 2003-02-17 t.o.m. 2003-09-02
Expert : Lars Guldbrand, kansliråd, fr.o.m. 2003-02-17 t.o.m. 2003-09-02
Expert : Harald Haegermark, direktör, fr.o.m. 2003-02-17 t.o.m. 2003-09-02
Expert : Conny Hägg, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-02-17 t.o.m. 2003-09-02
Expert : Mats Johnsson, ämnesråd, fr.o.m. 2003-02-17 t.o.m. 2003-09-02
Expert : Arne Kaijser, professor, fr.o.m. 2003-02-17 t.o.m. 2003-09-02
Expert : Bengt Kasemo, professor, fr.o.m. 2003-02-17 t.o.m. 2003-09-02
Expert : Irene Kolare, kanslichef, fr.o.m. 2003-02-17 t.o.m. 2003-09-02
Expert : Birgitta Lindblad, forskningschef, fr.o.m. 2003-02-17 t.o.m. 2003-09-02
Expert : Lotta Medelius-Bredhe, kansliråd, fr.o.m. 2003-02-17 t.o.m. 2003-09-02
Expert : Christopher Onajin, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-02-17 t.o.m. 2003-09-02
Expert : Mikael Rantil, forskningssekreterare, fr.o.m. 2003-02-17 t.o.m. 2003-09-02
Expert : Jane Summerton, docent, fr.o.m. 2003-02-17 t.o.m. 2003-09-02
Expert : Lars Tegnér, utvecklingsdirektör, fr.o.m. 2003-02-17 t.o.m. 2003-09-02
Expert : Elisabeth Tehler, förste forskningsadministratör, fr.o.m. 2003-02-17 t.o.m. 2003-09-02
Expert : Stephen Wallman, tekn. lic., Advisor Bil Sweden, fr.o.m. 2003-02-17 t.o.m. 2003-09-02
Sekreterare : Anna Bergek, fr.o.m. 2002-07-09 t.o.m. 2003-09-01
Sekreterare : Svante Eriksson, fr.o.m. 2002-08-01 t.o.m. 2003-09-12
Sekreterare : Annica Lindahl, fr.o.m. 2002-07-08 t.o.m. 2003-05-31
Sekreterare : Paul Westin, fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2003-09-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 29 st. ♀ 14 ♂ 15 )

Peter Nygårds  [] ( Särskild utredare )
Josephine Bahr  [] ( Expert )
Eva Bergius  [] ( Expert )
Lars Bergman  [] ( Expert )
Karima Björk  [] ( Expert )
Birgit Bodlund  [] ( Expert )
Gullvi Borgström  [] ( Expert )
Gunnel Dreborg  [] ( Expert )
Harry Frank  [] ( Expert )
Hedvig Froste  [] ( Expert )
Lars Guldbrand  [] ( Expert )
Harald Haegermark  [] ( Expert )
Conny Hägg  [] ( Expert )
Mats Johnsson  [] ( Expert )
Arne Kaijser  [] ( Expert )
Bengt Kasemo  [] ( Expert )
Irene Kolare  [] ( Expert )
Birgitta Lindblad  [] ( Expert )
Lotta Medelius-Bredhe  [] ( Expert )
Christopher Onajin  [] ( Expert )
Jane Summerton  [] ( Expert )
Lars Tegnér  [] ( Expert )
Elisabeth Tehler  [] ( Expert )
Stephen Wallman  [] ( Expert )
Anna Bergek  [] ( Sekreterare )
Svante Eriksson  [] ( Sekreterare )
Annica Lindahl  [] ( Sekreterare )
Paul Westin  [] ( Sekreterare )
Michael Rantil  [] ( Expert )

Betänkandet är uppdelat på flera filer. Ladda hem alla filer om du vill läsa hela betänkandet.

Omslaget till SOU 2003:80

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 2003:80 EFUD – en del i omställningen av energisystemet

Vad ledde betänkandet SOU 2003:80 till?

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 2003:80?

LångEn-utredningen (N 2002:07) lämnade betänkandet SOU 2003:80.

Vilka medverkade till SOU 2003:80?

Peter Nygårds, Josephine Bahr, Eva Bergius, Lars Bergman, Karima Björk, Birgit Bodlund, Gullvi Borgström, Gunnel Dreborg, Harry Frank, Hedvig Froste, Lars Guldbrand, Harald Haegermark, Conny Hägg, Mats Johnsson, Arne Kaijser, Bengt Kasemo, Irene Kolare, Birgitta Lindblad, Lotta Medelius-Bredhe, Christopher Onajin, Jane Summerton, Lars Tegnér, Elisabeth Tehler, Stephen Wallman, Anna Bergek, Svante Eriksson, Annica Lindahl, Paul Westin och Michael Rantil var med när betänkandet SOU 2003:80 skrevs.

Hur många sidor har betänkandet SOU 2003:80?

Betänkandet SOU 2003:80 är på 144 sidor.

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman