Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 1990:61 Skärpt tillsyn – huvuddrag i en reformerad datalag

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 1990:61 Skärpt tillsyn – huvuddrag i en reformerad datalag ( 238 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Datalagsutredningen (Ju 1989:02) [ Avslutad 1993 ]

Datalagsutredningen (Ju 1989:02) Tillkallade för att göra en saklig och lagteknisk översyn av datalagen enligt


Beteckning : Ju 1989:02
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1994-05-05
Status : Avslutad 1993
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1989:26 och dir. 1991:18.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Västergatan 47, Box 187, 201 21 Malmö, tel. växel 040/35 58 55, direktval, 040/35 57 81 (Wendel)
01234567891011121314151617181920212223

Sammansättning


Ordförande : Arrfelt, Ulf t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Hagberg, Helge t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Heister, Chris t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Johansson, Eva t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Johansson, Kurt Ove t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Kindbom, Bengt t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Landergren, Ulrika t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Mellqvist, Arne t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Mårtensson, Ingela t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : René, Inger t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Sandström, Stig t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Sjögren, Jerker t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Ulfvengren, Richard t.o.m. 1993-02-28
Expert : Alpsten, Börje t.o.m. 1993-02-28
Expert : Evers, Jan t.o.m. 1993-02-28
Expert : Färm, Håkan t.o.m. 1993-02-28
Expert : Gustafsson, Stig t.o.m. 1993-02-28
Expert : Göransson, Erik t.o.m. 1993-02-28
Expert : Heuman, Sigurd t.o.m. 1993-02-28
Expert : Persson, Bertil t.o.m. 1993-02-28
Expert : Persson, Gert t.o.m. 1993-02-28
Expert : Rosén, Björn t.o.m. 1993-02-28
Expert : Wahlqvist, Sten t.o.m. 1993-02-28
Sekreterare : Wendel, Eva t.o.m. 1993-03-31

Rapporter

SOU 1990:61Skärpt tillsyn – huvuddrag i en
reformerad datalag
SOU 1991:21Personregistrering inom arbetslivs-,
forsknings- och massmedieområdena, m.m.
SOU 1991:62Vissa särskilda frågor beträffande
integritetsskyddet på ADB-området.
SOU 1993:10En ny datalag.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 24 st. ♀ 6 ♂ 18 )

Ulf Arrfelt  [] ( Ordförande )
Helge Hagberg  [] ( Ledamot )
Chris Heister  [] ( Ledamot )
Eva Johansson  [] ( Ledamot )
Kurt Ove Johansson  [] ( Ledamot )
Bengt Kindbom  [] ( Ledamot )
Ulrika Landergren  [] ( Ledamot )
Arne Mellqvist  [] ( Ledamot )
Ingela Mårtensson  [] ( Ledamot )
Inger René  [] ( Ledamot )
Stig Sandström  [] ( Ledamot )
Jerker Sjögren  [] ( Ledamot )
Richard Ulfvengren  [] ( Ledamot )
Börje Alpsten  [] ( Expert )
Jan Evers  [] ( Expert )
Håkan Färm  [] ( Expert )
Stig Gustafsson  [] ( Expert )
Erik Göransson  [] ( Expert )
Sigurd Heuman  [] ( Expert )
Bertil Persson  [] ( Expert )
Gert Persson  [] ( Expert )
Björn Rosén  [] ( Expert )
Sten Wahlqvist  [] ( Expert )
Eva Wendel  [] ( Sekreterare )
Omslaget till SOU 1990:61

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman