: : :

Medverkande i utredning : Ulrika Landergren På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Ulrika Landergren

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.

Utredningar som Ulrika Landergren medverkat i ( 2 st. ):

Datalagskommittén (Ju 1995:08) – Utredning med Sören Öman [ Avslutad 1997 ] [ Ledamot ]

Datalagskommittén (Ju 1995:08)


Beteckning : Ju 1995:08
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1998-03-02
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:91.
Lokal : Justitiedepartementet, Drottninggatan 2, 103 33 STOCKHOLM, tel. direktval 08-405 46 31 (Öman), direktval 036-15 69 30 (Brokelind)
0

Sammansättning


Ordförande : Vängby, Staffan, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1997-04-10
Ledamot : Christner, Anders, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1997-04-02
Ledamot : Edvardsson, Bo, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1997-04-02
Ledamot : Eneroth, Tomas, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1997-04-02
Ledamot : Frisk, Helena, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1997-04-02
Ledamot : Hambraeus, Birgitta, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1997-04-02
Ledamot : Hietala, Barbro, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1997-04-02
Ledamot : Landergren, Ulrika, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1996-11-11
Ledamot : Ohlin, Tomas, fr.o.m. 1996-11-12 t.o.m. 1997-04-02
Ledamot : René, Inger, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1997-04-02
Ledamot : Rosengren, Per, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1997-04-02
Ledamot : Westerlund, Majléne, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1997-04-02
Ledamot : Österberg, Sven-Erik, fr.o.m. 1995-12-20 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Arvsten, Christer, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Ekelund, Tom, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Ewers, Jan, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Freese, Jan, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Fischerström, Barbro, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Furberg, Per, fr.o.m. 1996-07-01 t.o.m. 1996-08-31
Expert : Forsberg, Anders, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Furberg, Per, fr.o.m. 1996-09-01 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Gränström, Claes, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Hallstedt, Håkan, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1996-03-15
Expert : Holmgren, Martin, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Nygren, Rolf, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Osterman, Kerstin, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Pehrsson, Björn, fr.o.m. 1996-04-17 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Rolén, Thomas, fr.o.m. 1996-12-16 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Samuelson, Per, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Seipel, Peter, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Expert : Åberg, Margareta, fr.o.m. 1996-03-15 t.o.m. 1997-04-02
Sekreterare : Brokelind, Charlotte, fr.o.m. 1996-01-15 t.o.m. 1997-04-30
Sekreterare : Öman, Sören, fr.o.m. 1996-01-08 t.o.m. 1997-05-31

Rapporter

SOU 1997:39Integritet. Offentlighet.
Informationsteknik
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser
Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:91
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:39 Integritet – Offentlighet – Informationsteknik [ pdf |Paragraftecken ]
Datalagsutredningen (Ju 1989:02) [ Avslutad 1993 ] [ Ledamot ]

Datalagsutredningen (Ju 1989:02) Tillkallade för att göra en saklig och lagteknisk översyn av datalagen enligt


Beteckning : Ju 1989:02
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1994-05-05
Status : Avslutad 1993
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1989:26 och dir. 1991:18.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Västergatan 47, Box 187, 201 21 Malmö, tel. växel 040/35 58 55, direktval, 040/35 57 81 (Wendel)
01234567891011121314151617181920212223

Sammansättning


Ordförande : Arrfelt, Ulf t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Hagberg, Helge t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Heister, Chris t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Johansson, Eva t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Johansson, Kurt Ove t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Kindbom, Bengt t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Landergren, Ulrika t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Mellqvist, Arne t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Mårtensson, Ingela t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : René, Inger t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Sandström, Stig t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Sjögren, Jerker t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Ulfvengren, Richard t.o.m. 1993-02-28
Expert : Alpsten, Börje t.o.m. 1993-02-28
Expert : Evers, Jan t.o.m. 1993-02-28
Expert : Färm, Håkan t.o.m. 1993-02-28
Expert : Gustafsson, Stig t.o.m. 1993-02-28
Expert : Göransson, Erik t.o.m. 1993-02-28
Expert : Heuman, Sigurd t.o.m. 1993-02-28
Expert : Persson, Bertil t.o.m. 1993-02-28
Expert : Persson, Gert t.o.m. 1993-02-28
Expert : Rosén, Björn t.o.m. 1993-02-28
Expert : Wahlqvist, Sten t.o.m. 1993-02-28
Sekreterare : Wendel, Eva t.o.m. 1993-03-31

Rapporter

SOU 1990:61Skärpt tillsyn – huvuddrag i en
reformerad datalag
SOU 1991:21Personregistrering inom arbetslivs-,
forsknings- och massmedieområdena, m.m.
SOU 1991:62Vissa särskilda frågor beträffande
integritetsskyddet på ADB-området.
SOU 1993:10En ny datalag.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 1989:26
Dir. 1991:18

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman