Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Bengt Kindbom På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Bengt Kindbom på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Bengt Kindbom

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Bengt Kindbom medverkat i ( 3 st. ):

Kyrkoutjämningsutredningen (C 1994:02) [ Avslutad 1995 ] [ Ledamot ]

Kyrkoutjämningsutredningen (C 1994:02)


Beteckning : C 1994:02
Departement : Civildepartementet
Senast ändrad : 1996-03-20
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1994:52.
Lokal : Fredsgatan 8. Postadress: Civildepartementet, 103 33 Stockholm, tel. 405 4328 (Nordling).
0

Sammansättning


Nordling, Carl-Einar
Ledamot : Bergström, Levi
Ledamot : von, Carl Gustaf
Ledamot : Gibson, Urban
Ledamot : Kindbom, Bengt
Ledamot : Nilsson, Karl-Johan
Ledamot : Rydje, Lars
Ledamot : Svärd, Anders
Ledamot : Ågren, Jan Erik
Sakkunnig : Blomqwist, Ingvar
Sakkunnig : Johansson, Dan
Sakkunnig : Lindén, Lars
Sakkunnig : Sköld, Lars
Sakkunnig : Zygmunt, Torbjörn
Sakkunnig : Åberg, Bo
Expert : Hanaeus, Carl-Gunnar
Sekreterare : Runqvist, Lars, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1996-01-31

Rapporter

SOU 1995:144Utjämning av intäkter och kostnader
inom Svenska kyrkan.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1995:144 Utjämning av intäkter och kostnader inom Svenska kyrkan [ pdf |Paragraftecken ]
Kyrkoberedningen (C 1992:02) [ Avslutad 1994 ] [ Ledamot ]

Kyrkoberedningen (C 1992:02)


Beteckning : C 1992:02
Departement : Civildepartementet
Senast ändrad : 1995-01-29
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1992:45.
Lokal :

Sammansättning


Ordförande : Petri, Carl Axel
Ledamot : Colliander, Harriet
Ledamot : von, Carl Gustaf
Ledamot : Hansson, Bertil
Ledamot : Kindbom, Bengt
Ledamot : Larsson, Torgny
Ledamot : Lundberg, Inger
Ledamot : Lundgren, Carl-Eric
Ledamot : Zetterberg, Eva
Ledamot : Ågren, Jan Erik
Ledamot : Åstrand, Göran
Sakkunnig : Ahrén, Per-Olov
Sakkunnig : Arnström, Sven
Sakkunnig : Ekström, Sören
Sakkunnig : Paulsson, Ingvar
Sakkunnig : Persson, Walter
Sakkunnig : Wijkander, Keith
Expert : Hinn, Eskil
Sekreterare : Friedner, Lars

Rapporter

Skrivelse (1993-03-01) om Svenska kyrkans finansför-
mögenhet
SOU 1993:46Vissa kyrkofrågor
Skrivelse (1993-09-14) med utvärdering av systemet
med tjänstebostäder för präster
SOU 1994:42Staten och trossamfunden.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1992:45 En kyrkoberedning

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1993:46 Vissa kyrkofrågor [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1994:42 Staten och trossamfunden [ pdf |Paragraftecken ]
Datalagsutredningen (Ju 1989:02) [ Avslutad 1993 ] [ Ledamot ]

Datalagsutredningen (Ju 1989:02) Tillkallade för att göra en saklig och lagteknisk översyn av datalagen enligt


Beteckning : Ju 1989:02
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1994-05-05
Status : Avslutad 1993
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1989:26 och dir. 1991:18.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Västergatan 47, Box 187, 201 21 Malmö, tel. växel 040/35 58 55, direktval, 040/35 57 81 (Wendel)
01234567891011121314151617181920212223

Sammansättning


Ordförande : Arrfelt, Ulf t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Hagberg, Helge t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Heister, Chris t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Johansson, Eva t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Johansson, Kurt Ove t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Kindbom, Bengt t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Landergren, Ulrika t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Mellqvist, Arne t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Mårtensson, Ingela t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : René, Inger t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Sandström, Stig t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Sjögren, Jerker t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Ulfvengren, Richard t.o.m. 1993-02-28
Expert : Alpsten, Börje t.o.m. 1993-02-28
Expert : Evers, Jan t.o.m. 1993-02-28
Expert : Färm, Håkan t.o.m. 1993-02-28
Expert : Gustafsson, Stig t.o.m. 1993-02-28
Expert : Göransson, Erik t.o.m. 1993-02-28
Expert : Heuman, Sigurd t.o.m. 1993-02-28
Expert : Persson, Bertil t.o.m. 1993-02-28
Expert : Persson, Gert t.o.m. 1993-02-28
Expert : Rosén, Björn t.o.m. 1993-02-28
Expert : Wahlqvist, Sten t.o.m. 1993-02-28
Sekreterare : Wendel, Eva t.o.m. 1993-03-31

Rapporter

SOU 1990:61Skärpt tillsyn – huvuddrag i en
reformerad datalag
SOU 1991:21Personregistrering inom arbetslivs-,
forsknings- och massmedieområdena, m.m.
SOU 1991:62Vissa särskilda frågor beträffande
integritetsskyddet på ADB-området.
SOU 1993:10En ny datalag.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman