Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Björn Rosén På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Björn Rosén på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Björn Rosén

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Björn Rosén medverkat i ( 7 st. ):

Utredningen om digitala TV-sändningar (Ku 1997:01) [ Avslutad 1998 ] [ Expert ]
Utredningen om digitala TV-sändningar (Ku 1997:01)
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 1998
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1997-01-16
Direktiv för se dir. 1997:19.
Utredningen har avgett :
SOU 1997:60 Betal-TV inom Sveriges Television - delbetänkande
SOU 1998:17 Samordning av digital marksänd TV - slutbetänkande Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Gunnel Färm, generaldirektör, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1998-01-20
Expert : Curt Andersson, direktör, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1998-01-20
Expert : Monica Bengtsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1998-01-20
Expert : Lars Marén, kansliråd, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1998-01-20
Expert : Louise Roos, överdirektör, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Björn Rosén, överdirektör, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1998-01-20
Sekreterare : Ulf Törnblom, hovrättsassessor, fr.o.m. 1997-04-01 t.o.m. 1998-02-15
Marie Lindström, fr.o.m. 1997-01-31 t.o.m. 1997-04-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1997:19 Digitala TV-sändningar

Utredningen (Ku 1995:03) om en Strategi för kulturinstitutionernas användning av informationsteknik [ Avslutad 1997 ] [ Expert ]
Utredningen (Ku 1995:03) om en Strategi för kulturinstitutionernas användning av informations- teknik
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 1997
Direktiv för se dir. 1995:129.
Utredningen har avgett :
SOU 1996:110 Inför ett svensk kulturnär - IT och framtiden inom kulturområdet - delbetänkande
SOU 1997:14 IT i kulturens tjänst - slutbetänkande Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Bi Puranen, fil. dr., fr.o.m. 1995-10-26 t.o.m. 1997-01-31
Ledamot : Ulf Erik Hagberg, docent, fr.o.m. 1998-07-01
Ledamot : Staffan Helmfrid, professor emeritus, fr.o.m. 1998-06-30
Expert : Karl-Mårten Karlsson, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-12-18 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Thomas Ohlin, konsult, fr.o.m. 1996-10-09 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Björn Rosén, kansliråd, fr.o.m. 1995-12-18 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Hans Wallberg, datachef, fr.o.m. 1996-04-10 t.o.m. 1997-01-31
Sekreterare : Cissi Billgren, radioproducent, fr.o.m. 1997-04-01 t.o.m. 1997-04-30
Sekreterare : Rebecka Svensén, journalist, fr.o.m. 1997-04-01 t.o.m. 1997-04-30
Lotta Biörnstad, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1996-07-15
Malin Edmar, fr.o.m. 1996-09-04 t.o.m. 1997-01-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

IT-utredningen (Ju 1994:05) [ Avslutad 1996 ] [ Expert ]
IT-utredningen (Ju 1994:05)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1996
Lokal : PL 9205, 444 97 Svenshögen, tel. 0303-775554. Direktiv för utredningen, se dir. 1994:42. Utredningen har avgett (SOU 1996:40) Elektronisk dokumenthantering. Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1996:40 Elektronisk dokumenthantering. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Hans Jacobson, generaldirektör, fr.o.m. 1994-06-17 t.o.m. 1996-03-31
Expert : Göran Axelsson, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1995-04-20 t.o.m. 1996-03-31
Expert : Simon Corell, jur.kand., fr.o.m. 1995-04-20 t.o.m. 1996-03-31
Expert : Jan Evers, univeristetslektor, fr.o.m. 1995-04-20 t.o.m. 1996-03-31
Expert : Viiveke Fåk, teknologie dr, fr.o.m. 1995-04-20 t.o.m. 1996-03-31
Expert : Karin Göransson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1995-05-17 t.o.m. 1996-03-31
Expert : Ingela Halvorsen, dataråd, fr.o.m. 1995-04-20 t.o.m. 1996-03-31
Expert : Martin Holmgren, hovrättsassessor, fr.o.m. 1995-04-20 t.o.m. 1996-03-31
Expert : Björn Rosén, kansliråd, fr.o.m. 1995-04-20 t.o.m. 1996-03-31
Expert : Catharina Staaf, kansliråd, fr.o.m. 1995-04-21 t.o.m. 1996-03-31
Expert : Christer Ström, distriktsåklagare, fr.o.m. 1995-04-20 t.o.m. 1996-03-31
Expert : Anne Wigart, förbundsjurist, fr.o.m. 1995-04-20 t.o.m. 1996-03-31
Expert : Britt-Marie Östholm, förste arkivarie, fr.o.m. 1995-04-20 t.o.m. 1996-03-31
Sekreterare : Per Furberg, hovrättsassessor, fr.o.m. 1994-09-01 t.o.m. 1996-05-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:40 Elektronisk dokumenthantering [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Marknadsföringsutredningen (C 1991:10) [ Avslutad 1993 ] [ Expert ]
Marknadsföringsutredningen (C 1991:10)
Departement : Civildepartementet
Status : Avslutad 1993
Direktiv för se dir. 1991:70.
Utredningen har avgett :
SOU 1992:49 EES-anpassning av marknadsföringslagstiftningen
SOU 1993:59 Ny marknadsföringslag. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ulf Bernitz, professor, t.o.m. 1993-07-09
Sakkunnig : Per Eklund, ställföreträdande KO, t.o.m. 1993-07-09
Sakkunnig : Margaretha Granborg, departementssekreterare, t.o.m. 1993-07-09
Sakkunnig : Robert Schött, hovrättsassessor, t.o.m. 1993-07-09
Sakkunnig : Anders Stenlund, direktör, t.o.m. 1993-07-09
Expert : Gunnar Gladh, tf. revisionssekreterare, t.o.m. 1992-12-31
Expert : Marianne Levin, t.f. professor, t.o.m. 1992-12-31
Expert : Björn Rosén, kansliråd, fr.o.m. 1992-11-06 t.o.m. 1993-07-09
Expert : Sten Tengelin, jur.dr, t.o.m. 1993-07-09
Expert : Eva Tunhammar-Hahn, konsumentsekreterare, t.o.m. 1993-07-09
Sekreterare : Tor Bergman, hovrättsassessor, t.o.m. 1993-04-30
Sekreterare : Ingalill Lindblom, hovrättsassessor, t.o.m. 1993-06-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1992:49 EES-anpassning av marknadsföringslagstiftningen [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1993:59 Ny marknadsföringslag [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen (S 1990:05) om socialförsäkringsregisterlag (SFRL-utredningen) [ Avslutad 1993 ] [ Sakkunnig ]
Utredningen (S 1990:05) om socialförsäkringsregisterlag (SFRL-utredningen)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 1993
Direktiv för se dir. 1990:59.
Utredningen har avgett :
SOU 1991:9 Lokala sjukförsäkringsregister. Utredningen har avgett
SOU 1993:11 Socialförsäkringsregister. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Inga-Britt Törnell, justitieråd
Sakkunnig : Nils Elmhammer, statistikchef
Sakkunnig : Eva Forsberg, departementssekreterare
Sakkunnig : Inger Krook, departementssekreterare
Sakkunnig : Karin Laan, departementsråd
Sakkunnig : Leif Lindgren, bitr. verksjurist
Sakkunnig : Hans Malker, avdelningsdirektör
Sakkunnig : Jan Nordlund, avdelningschef
Sakkunnig : Björn Rosén, hovrättsassessor
Sakkunnig : Inger Rydén, departementsråd, t.o.m. 1993-03-31
Sakkunnig : Hans Svensson, förbundsdirektör
Sakkunnig : Gunnar Wennström, avdelningschef
Sekreterare : Olof Eklund, kammarrättsassessor, t.o.m. 1993-03-31
Sekreterare : Lia von, kammarrättsassessor, t.o.m. 1993-03-31
Sekreterare : Ingvar Åkesson, hovrättsassessor, t.o.m. 1993-03-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1991:9 Lokala sjukförsäkringsregister [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1993:11 Socialförsäkringsregister [ pdf |Paragraftecken ]
Datalagsutredningen (Ju 1989:02) [ Avslutad 1993 ] [ Expert ]
Datalagsutredningen (Ju 1989:02) Tillkallade för att göra en saklig och lagteknisk översyn av datalagen enligt
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1993
Direktiv för se dir. 1989:26 och dir. 1991:18.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Västergatan 47, Box 187, 201 21 Malmö, tel. växel 040/35 58 55, direktval, 040/35 57 81 (Wendel)
Utredningen har avgett :
SOU 1990:61 Skärpt tillsyn - huvuddrag i en reformerad datalag
SOU 1991:21 Personregistrering inom arbetslivs-, forsknings- och massmedieområdena, m.m.
SOU 1991:62 Vissa särskilda frågor beträffande integritetsskyddet på ADB-området.
SOU 1993:10 En ny datalag. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Ulf Arrfelt, lagman, t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Helge Hagberg, f.d. led av riksdagen, t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Chris Heister, led. av riksdagen /m, t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Eva Johansson, led. av riksdagen/s, t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Kurt Ove Johansson, led. av riksdagen/s, t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Bengt Kindbom, led. av riksdagen /c, t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Ulrika Landergren, systemvetare, t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Arne Mellqvist, f.d. led. av riksdagen /s, t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Ingela Mårtensson, led. av riksdagen/fpl, t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Inger René, led. av riksdagen, t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Stig Sandström, ombudsman, t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Jerker Sjögren, civilekonom, t.o.m. 1993-02-28
Ledamot : Richard Ulfvengren, led. av riksdagen /nyd, t.o.m. 1993-02-28
Expert : Börje Alpsten, departementsråd, t.o.m. 1993-02-28
Expert : Jan Evers, universitetslektor, t.o.m. 1993-02-28
Expert : Håkan Färm, avdelningschef, t.o.m. 1993-02-28
Expert : Stig Gustafsson, jurist, t.o.m. 1993-02-28
Expert : Erik Göransson, kansliråd, t.o.m. 1993-02-28
Expert : Sigurd Heuman, lagman, t.o.m. 1993-02-28
Expert : Bertil Persson, bolagsjurist, t.o.m. 1993-02-28
Expert : Gert Persson, direktör, t.o.m. 1993-02-28
Expert : Björn Rosén, kansliråd, t.o.m. 1993-02-28
Expert : Sten Wahlqvist, verksjurist, t.o.m. 1993-02-28
Sekreterare : Eva Wendel, hovrättsassessor, t.o.m. 1993-03-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Radiolagsutredningen (U 1985:05) [ Avslutad 1994 ] [ Expert ]
Radiolagsutredningen (U 1985:05)
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 1994
Direktiv för se dir. 1985:21, dir. 1986:3, dir. 1987:22 och dir. 1989:21.
Lokal : Fredsgatan 2. Postadress: Kulturdepar- tementet, 103 33 Stockholm. tel. växel 763 10 00, direktval 763 1745 (Monica Bengtsson)
Utredningen har avgett :
Ds U 1985:12 Kabelsändningarna och videocensuren
Ds U 1987:2 Försöksverksamhet med nordisk TV från rymden, rättsliga frågor
SOU 1987:63 Vidaresändning av satellitprogram i kabelnät
SOU 1989:7 Vidgad etableringsfrihet för nya medier
SOU 1990:7 Lagstiftning för reklam i svensk TV
SOU 1992:31 Lagstiftning av satellitsändingar av TV-program
SOU 1994:105 Ny lagstiftning om Radio och TV Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Jan Pennlöv, justitieombudsman
Expert : Britt-Marie Blanck, kanslichef
Expert : Karin Englund, departementssekreterare
Expert : Håkan Fahlberg, kanslichef
Expert : Rolf Jaensson, avdelningsdirektör
Expert : Christina Lindberg, hovrättsassessor, fr.o.m. 1993-11-16
Expert : Greger Lindberg, hovrättsassessor
Expert : Lars Marén, kansliråd
Expert : Tomas Ohlin, fil. lic.
Expert : Björn Rosén, hovrättsassessor
Expert : Wolfgang Rüdel, direktör
Expert : Lars Schuer, hovrättsassessor
Expert : Per Swahn, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1993-11-16
Expert : Bertil Wennberg, byråchef
Sekreterare : Monica Bengtsson, hovrättsassessor
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 4 st. ) :

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman