Hem: Teman: Offentliga utredningar: Betänkanden med Sören Öman: Utredningar:

Arbetsgivarpolitikutredningen

( 1 betänkande med Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till betänkandet )

Betänkanden av Arbetsgivarpolitikutredningen med Sören Öman ( 1 st. )

2002 ( 1 st. )

Den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten – en samlad utvärdering ( SOU 2002:32 )

Arbetsmarknadsrätt ]

Omslaget till betänkandet Den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten – en samlad utvärdering

ISBN : 91-38-21657-4

Antal sidor : 366 sid.

Departement : Justitiedepartementet

Utredning : Arbetsgivarpolitikutredningen ( Ju 2001:02 )
» Utredningens sida

Ordförande / Utredare : Gunnar Holmgren

Sören Ömans roll i utredningen : Expert

 Läs : » Den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten – en samlad utvärdering (SOU 2002:32)

I föreliggande betänkande lägger utredningen i enlighet med sina direktiv fram en samlad utvärdering av den arbetsgivarpolitiska reform, som genomfördes den 1 juli 1994. Läs mer

Dela :