Hem: Betänkanden med Sören Öman:

Årsarkiv:

Betänkanden med Sören Öman 2002

( 2 betänkanden med Sören Öman, listas nedan » Gå direkt till listan )

» Alla Arbetsdomstolens domar 2002 ( 57 st. )

Arbetsrättslig litteratur 2002 ( 128 st. )

Anders Sandgren, Den svenska modellens uppgång och fall i Lag & Avtal 2002 nr 5 s. 34

Anmälan av :
Svante Nycander; Makten över arbetsmarknaden, 2002.

Sanna Wolk, Kommentar till AD 2002 nr 87 i Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) 2002 s. 597–598

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2002 nr 87.

Henning Jakhelln, Åremålsansettelse av forskere – et uheldig og slett forbredt høringsutkast i Lov og Rett 2002 s. 65–66

Roine Johansson, TU hoppas på avtal i Lag & Avtal 2002 nr 10 s. 4

Lotta Vahlne Westerhäll, Den starka statens fall? – En rättsvetenskaplig studie av social trygghet, 2002

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anmäld av :
Jonas Malmberg i EU & Arbetsrätt 2003 nr 1 s. 8.

Michael Whincup, Anmälan av Reinhold Fahlbeck, Nothing Succeeds Like Success – Trade Unionism in Sweden, 1999 i TfR 2002 s. 789–791

Anmälan av :
Reinhold Fahlbeck; Nothing Succeeds Like Success – Trade Unionism in Sweden, 1999.

Eva Edwardsson, Spännande om krockande rättsområden i Lag & Avtal 2002 nr 1 s. 34

Anmälan av :
Niklas Bruun & Jari Hellsten (red.); Collective Agreement and Competition in the EU – The Report of the COLCOM-project, 2001.

Lucy Vickers, Freedom of Speech and Employment, 2002

Förlag : Oxford University Press, Oxford.

Anmäld av :
Davis Lewis i Industrial Law Journal 2003 s. 72–74.

Jens Kristiansen, Arbejsdretlig lærebog, andra upplagan 2002

Förlag : Thomson/GadJura, København.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i UfR B 2000 s. 391–392 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1999.
Ny titel: Grundlæggende arbejdsret.

Caroline Heide-Jørgensen, Negativ foreningsfrihed og de liberale erhverv – Igen i UfR B 2002 s. 160–165

Anteckningar :
Jämför Caroline Heide-Jørgensen i UFR B 2001 s. 266–274 och Jonas Christoffersen i UFR B 2001 s. 446–453 och UFR B 2002 s. 276–280.

Anders Sandgren, Reformera arbetsdomstolen i Lag & Avtal 2002 nr 1 s. 7

Ole Hasselbalch, The Roots – the History of Nordic Labour Law i Stability and Change in Nordic Labour Law – Legal Abbreviations [ Scandinavian Studies in Law Vol. 43 ] (red. Peter Wahlgren), 2002, s. 11–35

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Gabriella Sebardt, Lär av omställningsavtalen i Lag & Avtal 2002 nr 10 s. 7

Lára V. Júlíusdóttir, Icelandic Labour Law i Stability and Change in Nordic Labour Law – Legal Abbreviations [ Scandinavian Studies in Law Vol. 43 ] (red. Peter Wahlgren), 2002, s. 357–374

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Sanna Wolk, Rättsfallsreferat, Anställdas närstående rättigheter, AD 2002 nr 87 i Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) 2002 s. 593–596

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2002 nr 87.

Lene Court-Payen och Lise Bardenfleth, De nye regler om barsel i UfR B 2002 s. 324–330

Kent Källström, Kontrollbehov ställt mot god sed i Lag & Avtal 2002 nr 10 s. 33

Anmälan av :
Annamaria Westregård; Integritetsfrågor i arbetslivet, 2002.

Kent Källström, Flygförares fria rörlighet i Lag & Avtal 2002 nr 4 s. 6

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2002 nr 15.

Ole Hasselbalch, Ansættelsesretten, tredje upplagan 2002

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Arne Fanebust i TfR 1986 s. 700 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1985.

Kent Källström, Employment Agreements and Contract Work in the Nordic Countries i Stability and Change in Nordic Labour Law – Legal Abbreviations [ Scandinavian Studies in Law Vol. 43 ] (red. Peter Wahlgren), 2002, s. 77–86

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Antti Suviranta, Impact of Electronics on Labor Law in Finland i Comparative Labor Law & Policy Journal 2002 s. 93–115

Roine Johansson, SJF kan stoppa utlasning i Lag & Avtal 2002 nr 8 s. 4

Kent Källström, Nationella regler om konkurrensklausuler förenliga med den fria rörligheten i EU & arbetsrätt 2002 nr 2 s. 3

Peter Hanau, Heinz-Dietrich Steinmeyer och Rolf Wank, Handbuch des Europäischen Arbeits- und Sozialrechts, 2002

Förlag : Verlag C.H. Beck.

Anmäld av :
Tore Sigeman i EU & Arbetsrätt 2003 nr 1 s. 6.

Jens Karlsson och Karl-Johan Bergström, Sätt sjuklön efter företagsstorlek i Lag & Avtal 2002 nr 7 s. 6

Tamara K. Hervey, EC Law on Justifications for Sex Discrimination in Working Life i Labour Law Congress 2002, 2002

Henrik Matz, Arbetsdomstolen undanröjer tingsrätts beslut om förhandsavgörande – några EG-processrättsliga synpunkter i Europarättslig tidskrift 2002 s. 313–320

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2001 nr 67.

Sven-Hugo Ryman, En väg öppen för Persson i Lag & Avtal 2002 nr 10 s. 8

Ronnie Eklund, Anmärkningsvärd mångfald i Lag & Avtal 2002 nr 8 s. 8

Wiweka Warnling-Nerep, ”Påtvingat kroppsligt ingrepp” (RF 2:6) och JO:s rättsvägledande funktion i FT 2002 s. 19–42

Rasmus Skovsgaard Haugaard, Erstatning, godtgørelse og kompensation i offentligretlige afskedigelsessager i Juristen 2002 s. 163–174

Ola Wiklund och Alexander Gottsén, När juridik blir politik i Lag & Avtal 2002 nr 2 s. 5

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2001 nr 76.

Torgeir Aarvaag Stokke, Mediation in Collective Interest Disputes i Stability and Change in Nordic Labour Law – Legal Abbreviations [ Scandinavian Studies in Law Vol. 43 ] (red. Peter Wahlgren), 2002, s. 135–158

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Jeff Kenner, EU Employment Law – Frome Rome to Amsterdam and Beyond, 2002

Förlag : Hart, Oxford.

Anmäld av :
Pernilla Lundblad i EU & arbetsrätt 2003 nr 2 s. 8.
Ronnie Eklund i Europarättslig tidskrift 2004 s. 327–336.
Ruth Nielsen i Modern Law Review 2004 s. 346–348.

Annamaria Westregård, Integritetsfrågor i arbetslivet [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund Vol. 144 ], 2002

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Anmäld av :
Kent Källström i Lag & Avtal 2002 nr 10 s. 33.
Sören Öman i EU & Arbetsrätt 2003 nr 1 s. 7–8.
Dennis Töllborg i FJFT 2003 s. 567–584.
Sören Öman i SvJT 2003 s. 1149–1153.

Peter Vibe Jespersen, Udelukker et ansættelsesforhold med en førud aftalt fratrædelsedag en funktionær fra fratrædelsegodtgørelse i henhold til funktionærlovens § 2 a? i UfR B 2002 s. 253–254

Ole Hasselbalch, Deltid, 2002

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Lisbeth Lindorff Riis, Foreningers retsstilling – Forligkompetence i sager vedrørende løn- og arbejdsvilkår, 2002

Förlag : Handelshøjskolen i Århus.

Anne Rutberg och Rolf Skog, Användning av optioner för belöning av anställda – privat- och skatterättsliga frågor i Förhandlingarna vid det 36 nordiska juristmötet i Helsingfors 15–17 augusti 2002. Del 1, 2002, s. 481–503

Anders von Koskull, Employment Privacy Protection – Nordic Comparative Perspectives i Stability and Change in Nordic Labour Law – Legal Abbreviations [ Scandinavian Studies in Law Vol. 43 ] (red. Peter Wahlgren), 2002, s. 335–356

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Jonas Christoffersen, Mere om negativ foreningsfrihed, duplik i UfR B 2002 s. 276–280

Anteckningar :
Jämför Caroline Heide-Jørgensen i UFR B 2001 s. 266–274 och UFR B 2002 s. 160–165 och Jonas Christoffersen i UFR B 2001 s. 446–453.

Sten Edlund, En splittrad utredning i Lag & Avtal 2002 nr 6 s. 32

Anteckningar :
Kommentar till Svante Nycander, Makten över arbetsmarknaden.

Mia Rönnmar, Kräv sakliga skäl för arbetsledning i Lag & Avtal 2002 nr 9 s. 33

Anmälan av :
Tamara K. Hervey; EC Law on Justifications for Sex Discrimination in Working Life.
Marie-Ange Moreau; Justifications of Discrimination i Labour Law Congress 2002 – Reports, 2002.

Kurt Junesjö, Distansarbete, datorer, integritet – Handbok för anställda, andra upplagan 2002

Förlag : LO, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2000.

Atle Sønsteli Johansen, Betydningen av om ansatte følger med for spørsmålet om det foreligger overdragelse ette rådsdirektiv 77/187 EØF, jfr. arbeidsmiljøloven kpt. XII A. i Lov og Rett 2002 s. 447–453

Anteckningar :
Jämför Einar Østerdahl Poulsson i Lov og Rett 2003 s. 57–58.

Tore Sigeman, Employment Protection in Scandinavian Law i Stability and Change in Nordic Labour Law – Legal Abbreviations [ Scandinavian Studies in Law Vol. 43 ] (red. Peter Wahlgren), 2002, s. 257–275

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Hans Sundberg, Lönegarantidirektivets tillämpning i Sverige i Europarättslig tidskrift 2002 s. 113–123

Ronnie Eklund, Anmälan av Niklas Bruun & Jari Hellsten, Collective Agreements and Competition Law in the EU i Europarättslig tidskrift 2002 s. 380–384

Anmälan av :
Niklas Bruun & Jari Hellsten; Collective Agreements and Competition Law in the EU.

Marie-Ange Moreau, Justifications of Discrimination i Labour Law Congress 2002, 2002

Jørgen Boe, Direktørens modelkontrakt – med variationer, 2002

Förlag : Thomson.

Anmäld av :
Mads Bryde Andersen i UfR B 2003 s. 107.

Ruth Nielsen, Rätt att inte fråga EG i Lag & Avtal 2002 nr 1

Ruth Nielsen, Anmälan av Mats Glavå, Arbetsbrist och kravet på saklig grund – En alternativrättslig studie, 1999 i TfR 2002 s. 791–793

Anmälan av :
Mats Glavå; Arbetsbrist och kravet på saklig grund – En alternativrättslig studie, 1999.

Susanne Fransson, Direkt och indirekt diskriminering i Lag & Avtal 2002 nr 2 s. 6

Ruth Nielsen, Avhandling om gränsdragningen mellan arbetsrätt och konkurrensrätt i EU & arbetsrätt 2002 nr 2 s. 8

Anmälan av :
Per Norberg; Arbetsrätt och konkurrensrätt – En normativ studie av motsättningen mellan markandsrättsliga värden och sociala värden, 2002.

Ruth Nielsen, Skæringsfeltet mellem kollektive overenskomster og konkurrenceretten: Arbejdsretlige perspektiver i Skæringsfeltet mellem kollektive overenskomster og konkurrenceretten (red. Jens Fejø och Ruth Nielsen), 2002, s. 11–18

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Byrial Rastad Bjørst, Ligeløn og procesmidlerne – Lov contra aftaler i Retskulturer [ Årsskrift for Retsvidenskabeligt Institut ] (red. Agnete Weis Bentzon, Byrial Rastad Bjørst och Henning Koch), 2002, s. 105–121

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Peter Arnt Nielsen, Anmälan av Einar Mo & Geir Lolleng, Internasjonale arbeidsforhold, 2001 i TfR 2002 s. 830–835

Anmälan av :
Einar Mo & Geir Lolleng; Internasjonale arbeidsforhold, 2001.

Henrik Karl Nielsen, Lønmodtagerens fravær på grund af force majeure i UfR B 2002 s. 501–507

Henrik Karl Nielsen, Lønmodtagerens fravær på grund af force majeure i UfR B 2002 s. 501–507

Peter Blume och Jens Kristiansen, Databeskyttelse på arbejdsmarkedet, 2002

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i UfR B 2003 s. 108–109.
Sören Öman i EU & Arbetsrätt 2003 nr 1 s. 7–8.
Sören Öman i SvJT 2003 s. 1149–1153.

Ulla B. Neergaard, Kollektiv arbejdsret og den europæiske state action doktrin i Skæringsfeltet mellem kollektive overenskomster og konkurrenceretten (red. Jens Fejø och Ruth Nielsen), 2002, s. 63–74

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Per Norberg, Arbetsrätt och konkurrensrätt – En normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och sociala värden [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund Vol. 143 ], 2002

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i EU & arbetsrätt 2002 nr 2 s. 8.
Birgitta Nyström i Lag & Avtal 2002 nr 8 s. 35.
Ruth Nielsen i UfR B 2003 s. 104–106.
Nils Wahl i SvJT 2003 s. 394–401.
Ruth Nielsen i TfR 2004 s. 636–638.

Niklas Bruun, The Future of Nordic Labour Law i Stability and Change in Nordic Labour Law – Legal Abbreviations [ Scandinavian Studies in Law Vol. 43 ] (red. Peter Wahlgren), 2002, s. 375–385

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Ruth Nielsen, Nordic and EU Labour Law (Europeanization of Nordic Labour Law) i Stability and Change in Nordic Labour Law – Legal Abbreviations [ Scandinavian Studies in Law Vol. 43 ] (red. Peter Wahlgren), 2002, s. 37–75

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Niklas Bruun, The Autonomy of Collective Agreement i Labour Law Congress 2002, 2002

Claes Borgström, Takhöjden är oväntat låg i Lag & Avtal 2002 nr 2 s. 4

Juan Antonio Sagardoy, Analysis of Cases of Application of Community Regulations to Non-Community Workers i Labour Law Congress 2002, 2002

Guiseppe Casale, Collective Bargaining and the Law in Central and Eastern Europe – Recent Trends and Issues i Labour Law Congress 2002, 2002

Heike Milling och Rasmus Skovsgaard Haugaard, Opsigelse af kollektive overenskomster ved virksomhedsoverdragelse i UfR B 2002 s. 41–47

Örjan Edström, Co-Determination in Private Enterprises in Four Nordic Countries i Stability and Change in Nordic Labour Law – Legal Abbreviations [ Scandinavian Studies in Law Vol. 43 ] (red. Peter Wahlgren), 2002, s. 159–188

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Vicki Paschalia, Användbara slutsatser om fri rörlighet i Lag & Avtal 2002 nr 10 s. 32

Anmälan av :
Ann Numhauser-Henning; ”Freedom of Movement and Transfer of Social Rights” i Labour Law Congress 2002.
Juan Antonio Sagardoy; ”Analysis of Cases of Application of Community Regulations to Non-Community Workers” i Labour Law Congress 2002.

Carina Gråbacke, Möten med marknaden – Tre svenska fackförbunds agerande under perioden 1945–1976 [ Meddelanden från Ekonomisk-historiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Vol. 85 ], 2002

Förlag : Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet, Göteborg.

Jonas Malmberg, Anmälan av Lotta Lerwall, Könsdiskriminering – En analys av nationell och internationell rätt i SvJT 2002 s. 204–211

Anmälan av :
Lotta Lerwall; Könsdiskriminering – En analys av nationell och internationell rätt.

Ruth Nielsen, Implementation of EC Directives in Denmark i The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2002 s. 459–478

Lynn M. Roseberry, Equal Rights and Discrimination Law in Scandinavia i Stability and Change in Nordic Labour Law – Legal Abbreviations [ Scandinavian Studies in Law Vol. 43 ] (red. Peter Wahlgren), 2002, s. 215–256

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Sanna Wolk, Kerli Tults, Hanna Seppänen, Silvina Peñaloza, Ulrika Nyh och Christine Kirchberger, Ownership of the copyright in works and the patent right in inventions created by employees – in Finland, Sweden, Germany, Austria, the United Kingdom, Estonia and Argentina [ Skrifter utgivna av institutet för immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms universitet Vol. 120 ], 2002

Förlag : Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt (IFIM), Stockholm.

Anteckningar :
Skrifter utgivna av institutet för immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms universitet, nr. 120.

Síofra O’Leary, Employment Law at the European Court of Justice – Judicial Structures, Policies and Processes, 2002

Förlag : Hart, Oxford.

Anmäld av :
Niklas Bruun i EU & arbetsrätt 2003 nr 2 s. 7.
Ronnie Eklund i Europarättslig tidskrift 2004 s. 327–336.

Hazel D. Oliver, Email and Internet Monitoring in the Workplace – Information Privacy and Contracting-Out i Industrial Law Journal 2002 s. 321–352

Sören Öman, Intressant om samspelet mellan EG-domstolen och de nationella domstolarna i EU & arbetsrätt 2002 nr 1 s. 8

Anmälan av :
Silvana Sciarra (red.); Labour Law in the Courts – National Judges and the European Court of Justice, 2001.

Reinhold Fahlbeck, Electronic Technology and Work – A Swedish Perspective i Comparative Labor Law & Policy Journal 2002 s. 257–280

Reinhold Fahlbeck, Ora et labora – Bed och arbeta – Om religionsfrihet i arbetslivet i TfR 2002 s. 467–549

Anteckningar :
Publicerad på engelska (”Ora et Labora – On Freedom of Religion at the Work Place: A Stakeholder cum Balancing Factors Mode”) i International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2004 s. 27–64.

Sören Öman, Integritetsskydd för arbetstagare – Replik till Catharina Calleman i SvJT 2002 s. 740–745

Anteckningar :
Jämför Catharina Calleman i SvJT 2002 s. 472–482.

Toivo Öhman, Fotbollens kollektivavtal och anställningsvillkor – ett udda regelsystem i Idrottsjuridisk skriftserie 2002 s. 337–347

Birgitta Nyström, Intressant om gränsdragningsproblem i Lag & Avtal 2002 nr 8 s. 35

Anmälan av :
Per Norberg; Arbetsrätt och konkurrensrätt – En normativ studie av motsättningen mellan markandsrättsliga värden och sociala värden, 2002.

Birgitta Nyström, Allsidig belysning av kvalifikationskrav i Lag & Avtal 2002 nr 6 s. 33

Anmälan av :
Örjan Edström; Anställningsskydd och förändrade kvalifikationskrav i kunskapssamhället, 2001.

Birgitta Nyström, Sverige måste avskaffa krav på kollektivavtal för rätt till information och förhandling i EU & arbetsrätt 2002 nr 1 s. 5

Torbjörn Andersson, Om hanteringen av förbudet mot konkurrensbegränsande avtal i arbetstvister och tillika kollektivavtal i konkurrensförfarandet i Skæringsfeltet mellem kollektive overenskomster og konkurrenceretten (red. Jens Fejø och Ruth Nielsen), 2002, s. 247 ff.

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Christian Ardhe, EG-direktiv hotar kollektivavtal i Lag & Avtal 2002 nr 9 s. 5

Jan Fougner och Johan Kr. Øydegard, Styringsretten som grunnlag for å endre arbeidets innhold i TfR 2002 s. 550–584

Bruno Veneziani, Samma diagnos, annan behandling i EU & arbetsrätt 2002 nr 4 s. 7–8

Anmälan av :
Jonas Malmberg & Peter Wahlgren (red); Stability and Change in Nordic Labour Law, Scandinavian Studies in Law Volume 43.

Svante Nycander, Anmälan av Peter Wahlgren (red), Stability and Change in Nordic Labour Law, Scandinavian Studies in Law Volume 43 i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2002 s. 287–291

Anmälan av :
Jonas Malmberg & Peter Wahlgren (red); Stability and Change in Nordic Labour Law, Scandinavian Studies in Law Volume 43.

Svante Nycander, Det våras för korporatismen i Lag & Avtal 2002 nr 8 s. 34

Anmälan av :
Niklas Bruun; The Autonomy of Collective Agreement i Labour Law Congress 2002 – Reports, 2002.
Guiseppe Casale; Collective Bargaining and the Law in Central and Eastern Europe – Recent Trends and Issues i Labour Law Congress 2002 – Reports, 2002.

Ann Numhauser-Henning, Fixed-term Work in Nordic Labour Law i The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2002 s. 429–458

Ann Numhauser-Henning, Arbetsrätt och funktionshinder i Arbetsliv och funktionshinder (red. Malena Sjöberg), 2002, s. 112–123

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Michael Ford, Two Conceptions of Worker Privacy i Industrial Law Journal 2002 nr 2 s. 135–155

Cecilia Magnusson Sjöberg, Integritetsskydd i arbetslivet i Lov & Data 2002 nr 3 s. 3–5

Ann Numhauser-Henning, Freedom of Movement and Transfer of Social Rights i Labour Law Congress 2002, 2002

Henrik Bengtsson och Johan Kahn, Företagshemligheter i domstolarnas praxis i Ny Juridik 2002 nr 4 s. 7–49

Ann Numhauser-Henning, Fixed-term Work in Nordic Labour Law i Stability and Change in Nordic Labour Law – Legal Abbreviations [ Scandinavian Studies in Law Vol. 43 ] (red. Peter Wahlgren), 2002, s. 277–310

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Michael Berner och Michael Møllegaard Jessen, Skal forvaltningsretlige spørgsmål prøves fagretligt? – Eller skal fagretlige spørgsmål prøves forfatningsretligt? i UfR B 2002 s. 268–275

Terry Thomas, Employment Screening and the Criminal Records Bureau i Industrial Law Journal 2002 s. 55–70

Claes Borgström, Dubbla roller ger kunskap i Lag & Avtal 2002 nr 6 s. 4

Ronnie Eklund, Temporary Employment Agencies in the Nordic Countries i Stability and Change in Nordic Labour Law – Legal Abbreviations [ Scandinavian Studies in Law Vol. 43 ] (red. Peter Wahlgren), 2002, s. 311–333

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Rune Lium, Arbeidsgivers erstatningsansvar etter det ulovfestede objektive erstatningsansvaret for skader/sykdommer arbeidstaker har pådratt seg i arbeidsforhold i Lov og Rett 2002 s. 307–316

Niklas Bruun, Tillförlitligt om EU-rätten i Lag & Avtal 2002 nr 7 s. 34

Anmälan av :
Birgitta Nyström; EU och arbetsrätten, 3:e upplagan, 2002.

Ingemar Hamskär och Göran Söderlöf, Ta tillvara parternas kunskap i Lag & Avtal 2002 nr 9 s. 8

Hans Stark, Användbar lärobok i arbetsrätt i Lag & Avtal 2002 nr 5 s. 35

Anmälan av :
Mats Glavå; Arbetsrätt, 2001.

Reinhold Fahlbeck, Industrial Relations and Collective Labour Law – Characteristics, Principles and Basic Features i Stability and Change in Nordic Labour Law – Legal Abbreviations [ Scandinavian Studies in Law Vol. 43 ] (red. Peter Wahlgren), 2002, s. 87–133

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Reijo Aarnio, Integritetsskydd i arbetslivet i Förhandlingarna vid det 36 nordiska juristmötet i Helsingfors 15–17 augusti 2002. Del 1, 2002, s. 7–22

Jens Kristiansen, Faglige organisationers konfliktret overfor enkeltarbejdsgivere, 2002

Förlag : Kristelig Arbejdsgiverforening.

Tom Sørum, Forholdet mellom tariffavtaler og konkurranserett – med en spesiell del om tariffavtalene for losse- og laste-arbeidere [ Marius nr 291 ], 2002

Förlag : Sjørettsfondet, Oslo.

Jens Kristiansen, Lønfastsættelse ved domstolene? – Nogle overvejelser i anledning af Højesterets dom af 27. juni 2002 om domstolsprøvelse af et overenskomstbaseret lønkrav i UfR B 2002 s. 448–456

Jonas Malmberg, The Collective Agreement as an Instrument for Regulation of Wages and Employment Conditions i Stability and Change in Nordic Labour Law – Legal Abbreviations [ Scandinavian Studies in Law Vol. 43 ] (red. Peter Wahlgren), 2002, s. 189–213

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Jens Kristiansen, Gennemførelse af EU’s arbejdsret – kollektive aftaler eller lovgivning? i Förhandlingarna vid det 36 nordiska juristmötet i Helsingfors 15–17 augusti 2002. Del 1, 2002, s. 399–416

Agneta Lindblom Hulthén, TUs krav är orimliga i Lag & Avtal 2002 nr 9 s. 4

Steen A. Rasmussen, Arbejdsgiver eller arbejdstager i UfR B 2002 s. 287–291

Nils Eliasson, Protection of Accrued Pension Rights – An inquiry into reforms of statutory and occupational pension schemes in a German, Norwegian and Swedish contexA [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund Vol. 141 ], 2002

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Jonas Lindblad, Företagsnedläggningar i EU – Arbetsgivares ansvar varierar stort i EU & arbetsrätt 2002 nr 2 s. 6

Anders von Koskull, Personuppgiftslagens tillämplighet på manuell behandling vid rekrytering till jobb. En fråga om grundläggande rättigheter i FJFT 2002 s. 614–656

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Pär Hallström, Klargörande om könsdiskriminering i Lag & Avtal 2002 nr 3 s. 34

Anmälan av :
Lotta Lerwall; Könsdiskriminering – En analys av nationell och internationell rätt, 2001.

Peter Hanau, Nordisk arbetsrätt framställd för resten av världen i EU & arbetsrätt 2002 nr 4 s. 7

Anmälan av :
Jonas Malmberg & Peter Wahlgren (red); Stability and Change in Nordic Labour Law, Scandinavian Studies in Law Volume 43.

Karin Lundström, Marknaden som skäl för löneskillnad i Lag & Avtal 2002 nr 5 s. 6

Karl Pfeifer, Fel bunta ihop rättsfall i Lag & Avtal 2002 nr 7 s. 4

Ingemar Hamskär, Svagt skydd för integritet i Lag & Avtal 2002 nr 3 s. 4

Lotta Lerwall, Dags att förnya synen på begreppet ”könsdiskriminering” i FT 2002 s. 113–135

Lotta Lerwall, Avskedande pga graviditet – Alltid könsdiskriminering i Europarättslig tidskrift 2002 s. 101–112

Ingemar Hamskär och Erland Olauson, Kollektivavtal kan värnas av parterna i Lag & Avtal 2002 nr 10 s. 6–7

Catharina Calleman, Förstärkt integritetsskydd inom arbetslivet? i SvJT 2002 s. 472–482

Anteckningar :
Replik av Sören Öman i SvJT 2002 s. 740–745.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Sök/Filtrera betänkandena på denna sida :

2002 ( 2 st. )

Den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten – en samlad utvärdering ( SOU 2002:32 )

Arbetsmarknadsrätt ]

Omslaget till betänkandet Den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten – en samlad utvärdering

ISBN : 91-38-21657-4

Antal sidor : 366 sid.

Departement : Justitiedepartementet

Utredning : Arbetsgivarpolitikutredningen ( Ju 2001:02 )
» Utredningens sida

Ordförande / Utredare : Gunnar Holmgren

Sören Ömans roll i utredningen : Expert

 Läs : » Den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten – en samlad utvärdering (SOU 2002:32)

I föreliggande betänkande lägger utredningen i enlighet med sina direktiv fram en samlad utvärdering av den arbetsgivarpolitiska reform, som genomfördes den 1 juli 1994. Läs mer

Dela :

Personlig integritet i arbetslivet ( SOU 2002:18 )

Arbetsrätt | It-rätt ]

Omslaget till betänkandet Personlig integritet i arbetslivet

ISBN : 91-38-21630-2

Antal sidor : 335 sid.

Departement : Näringsdepartementet

Utredning : Integritetsutredningen ( N 1999:10 )
» Utredningens sida

Ordförande / Utredare : Reidunn Laurén

Sören Ömans roll i utredningen : Sakkunnig

 Läs : » Personlig integritet i arbetslivet (SOU 2002:18)

De senaste årens snabba utveckling på såväl informationsteknikens som medicinens område har medfört dramatiskt ökade möjligheter för arbetsgivare att på olika sätt kontrollera arbetstagare. Riskerna för intrång i arbetstagarnas personliga integritet har därmed blivit avsevärt större. Detta har också föranlett de fackliga organisationerna att efterlysa ett förstärkt skydd för den personliga integriteten för arbetstagare och arbetssökande.

Vid genomgången av gällande rätt har konstaterats att det inte finns någon samlad reglering till skydd för den personliga integriteten i arbetslivet. Inte heller finns det någon lagstiftning i detta avseende som har utformats med hänsyn till den tekniska och medicinska utvecklingen. Läs mer

Dela :