: : : : :

Thomas Fredén

( 1 betänkande med Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till betänkandet )

» Gå direkt till listan med betänkande med Sören Öman

Funktion vid Arbetsdomstolen : Arbetstagarledamot ]

Kontakt med Arbetsdomstolen

Thomas Fredén
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
49 st.5 st.10,2%1995–2011

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 20,4% ( 10 / 49 st. )
[ i 5 / 10 fall ( 50,0% ) har Thomas Fredén själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 26,5% ( 13 / 49 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 46,2% ( 6 / 13 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 8 st. ) : Linköpings tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Uppsala tingsrätt | Ångermanlands tingsrätt | Motala tingsrätt | Ängelholms tingsrätt | Nacka tingsrätt | Solna tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 3 st. ( senaste gången 2000-12-20, för 17 år 5 mån 29 dgr sedan )

Thomas Fredén har dömt refererade avgöranden med :
111 ledamöter ♀ 42 ♂ 69
37 sekreterare ♀ 28 ♂ 9
104 parter
43 ombud ♀ 15 ♂ 28

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Thomas Fredén
( 26 st. ♀ 13 ♂ 13 vid 33 tillfällen )

Har, sedan 1993, varit tillfällig ersättare för arbetstagarledamot i 49 avgöranden ( 100,0% av alla refererade avgöranden med Thomas Fredén sedan 1993 ), första gången den 27 oktober 1995 och senast den 23 mars 2011.
Titlar för Thomas Fredén som tillfällig ersättare : F.d. ombudsman i Landsorganisationen & Ombudsman i Landsorganisationen.

Betänkanden med Sören Öman och Thomas Fredén ( 1 st. )

2009 ( 1 st. )

Integritetsskydd i arbetslivet ( SOU 2009:44 )

Arbetsrätt | It-rätt ]

Omslaget till betänkandet Integritetsskydd i arbetslivet

ISBN : 978-91-38-23204-0

Antal sidor : 457 sid.

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

Utredning : Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet ( N 2006:07 )
» Utredningens sida

Ordförande / Utredare : Cathrine Lilja Hansson

Sören Ömans roll i utredningen : Expert & Konsult

 Läs : » Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44)

» Läs texten ( html-text Fel kan förekomma )

Uppdraget

Vårt uppdrag har varit att föreslå lagstiftning till skydd för den enskildes personliga integritet i arbetslivet.

Enligt utredningsdirektiven ska vi bl.a. lämna förslag till reglering av vissa åtgärder nämligen kontroll av privat användning av e-post och Internet, liksom kontroll genom annan datoranvändning – exempelvis loggning, kontroll av arbetstagare och arbetssökande genom hälso- och drogtester samt under vilka förutsättningar en arbetsgivare ska ha rätt att begära att få se utdrag ur belastningsregistret.

Härutöver ska vi överväga och – om behov föreligger – föreslå lagstiftning som reglerar tillåtligheten för arbetsgivare att få begära att få se utdrag ur Försäkringskassans register, att få begära utdrag från Kronofogdemyndighetens utsökningsregister och att få hämta in kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag. Vi ska också överväga om det finns anledning att ytterligare reglera förutsättningarna för kameraövervakning och telefonavlyssning i arbetslivet. Slutligen ska vi överväga om det finns anledning att lagreglera användandet av personlighetstest och tillåtligheten av att ställa frågor om politisk övertygelse och facklig anslutning. Dessutom står det oss fritt att lämna förslag beträffande andra företeelser i arbetslivet som påverkar den personliga integriteten. Läs mer

Dela :