: : :

Medverkande i utredning : Mikael Kullberg

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Mikael Kullberg

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.

Utredningar som Mikael Kullberg medverkat i ( 7 st. ):

Utredningen om rättssäkerhetsgarantier vid användningen av vissa hemliga tvångsmedel (Ju 2017:04) [ Avslutad 2018 ] [ Sekreterare ]

Utredningen om rättssäkerhetsgarantier vid användningen av vissa hemliga tvångsmedel (Ju 2017:04)


Beteckning : Ju 2017:04
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2019-02-27
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-02-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:16
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Heuman, Sigurd, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2018-08-16
Expert : Ahlqvist, Anders, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11
Expert : Alvaara, Kurt, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11
Expert : Angvall, Jonas, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11
Expert : Bigovic Apitzsch, Katarina, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11
Expert : Cameron, Iain, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11
Expert : Collin, Marie-Louise, fr.o.m. 2017-10-12 t.o.m. 2018-08-16
Expert : Ewald Möller, Carin, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11
Expert : Harding, Hans, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2018-08-16
Expert : Kullberg, Mikael, fr.o.m. 2017-10-17 t.o.m. 2018-08-16
Expert : Kvist, Göran, fr.o.m. 2017-10-12 t.o.m. 2017-10-16
Expert : Lindmark, Staffan, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11
Expert : Lagerud, Per, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11
Expert : Ollén, Marie-Louise, fr.o.m. 2017-10-12 t.o.m. 2018-08-16
Expert : Melander Tell, Eva, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2018-08-16
Expert : Olander Selldén, Anna, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11
Expert : Ramberg, Anne, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2018-08-16
Expert : Ramqvist Engellau, Helene, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11
Expert : Rantén, Linda, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11
Expert : Runemar, Pär, fr.o.m. 2017-10-12 t.o.m. 2018-08-16
Expert : Tansjö, Anna, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11
Expert : Träskman, Per-Ole, fr.o.m. 2017-10-12 t.o.m. 2018-08-16
Sekreterare : Gatenheim, Christofer, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2018-08-16
Sekreterare : Kullberg, Mikael, fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11

Rapporter

SOU 2017:75Datalagring – brottsbekämpning och integritet
SOU 2018:61Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2017:16 Datalagring och EU-rätten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om regeländringar för vissa hemliga tvångsmedel (Ju 2016:12) [ Avslutad 2018 ] [ Expert ]

Utredningen om regeländringar för vissa hemliga tvångsmedel (Ju 2016:12)


Beteckning : Ju 2016:12
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2019-01-14
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-05-12
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:36 och dir. 2017:102
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lundh, Petra, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2018-04-10
Expert : Agnehall, Cecilia, fr.o.m. 2017-11-17 t.o.m. 2018-04-10
Expert : Alavaara, Kurt, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2017-11-16
Expert : Andersson, Arne, fr.o.m. 2017-11-17 t.o.m. 2018-04-10
Expert : Backman, Anna, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2017-11-16
Expert : Benalal Åberg, Heléne, fr.o.m. 2017-11-17 t.o.m. 2018-04-10
Expert : Dahl, Johan, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2017-11-16
Expert : Göransson, Frida, fr.o.m. 2017-03-30 t.o.m. 2017-11-16
Expert : Harding, Hans, fr.o.m. 2016-02-16 t.o.m. 2018-04-10
Expert : Hedberg, Susanne, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2017-11-16
Expert : Kullberg, Mikael, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2018-03-29
Expert : Lagerud, Per, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2018-04-10
Expert : Lindholm, Bengt, fr.o.m. 2016-06-22 t.o.m. 2018-04-10
Expert : Ljungqvist, Mats, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2017-11-16
Expert : Ramberg, Anne, fr.o.m. 2016-06-22 t.o.m. 2018-04-10
Expert : Tjärnkvist, Lisbeth, fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2018-04-10
Sekreterare : Caldevik, David, fr.o.m. 2016-06-13 t.o.m. 2018-04-17

Rapporter

SOU 2017:89Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet
SOU 2018:30Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2016:36 Hemlig dataavläsning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2017:102 Tilläggsdirektiv till Utredningen om hemlig dataavläsning (Ju 2016:12) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Bergwallkommissionen (Ju 2013:18) [ Avslutad 2015 ] [ Expert ]

Bergwallkommissionen (Ju 2013:18)


Beteckning : Ju 2013:18
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2016-11-03
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-11-28
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:107 och dir. 2014:138
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 11014, 404 21 Göteborg, tel. 031-701 53 74 (Ahlström), 031-701 53 61 (Granlund)
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Tarschys, Daniel, fr.o.m. 2013-11-28 t.o.m. 2015-06-30
Expert : Asp, Petter, fr.o.m. 2013-11-28 t.o.m. 2015-06-05
Expert : Asplund, Kjell, fr.o.m. 2013-11-28 t.o.m. 2015-06-05
Expert : Heidenborg, Mari, fr.o.m. 2013-11-28 t.o.m. 2015-06-05
Expert : Kullberg, Mikael, fr.o.m. 2013-11-28 t.o.m. 2015-06-05
Expert : Langbach, Tor, fr.o.m. 2013-11-28 t.o.m. 2015-06-05
Sekreterare : Ahlström, Cecilia, fr.o.m. 2013-12-15 t.o.m. 2015-07-31
Sekreterare : Granlund, Carolina, fr.o.m. 2014-06-16 t.o.m. 2015-07-31

Rapporter

SOU 2015:52Rapport från Bergwallkommissionen
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2015:52 Rapport från Bergwallkommissionen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om behandling av personuppgifter inom studiestödsområdet (U 2006:10) – Utredning med Sören Öman [ Avslutad 2007 ] [ Sekreterare ]

Utredningen om behandling av personuppgifter inom studiestödsområdet (U 2006:10)


Beteckning : U 2006:10
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2008-03-05
Status : Avslutd 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-08-31
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:90 och dir. 2007:44
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Öman, Sören, fr.o.m. 2006-09-01 t.o.m. 2007-09-30
Expert : Edman, Peter, fr.o.m. 2007-08-21 t.o.m. 2007-10-01
Expert : Johnsson, Bengt, fr.o.m. 2007-01-25 t.o.m. 2007-10-01
Expert : Samuelsson, Héléne, fr.o.m. 2007-01-25 t.o.m. 2007-10-01
Expert : Sjöstrand, Anna, fr.o.m. 2007-01-25 t.o.m. 2007-10-01
Expert : Östberg, Martin, fr.o.m. 2007-01-25 t.o.m. 2007-08-20
Sekreterare : Kullberg, Mikael, fr.o.m. 2006-12-01 t.o.m. 2007-10-07

Rapporter

SOU 2007:64Studiestödsdatalag
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:64 Studiestödsdatalag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (Jo 1998:02) om behovet av utredningsverksamhet och analyser med ekonomisk inriktning inom det jordbrukspolitiska området [ Avslutad 1998 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen (Jo 1998:02) om behovet av utredningsverksamhet ochanalyser med ekonomisk inriktning inom det jordbrukspolitiskaområdet


Beteckning : Jo 1998:02
Departement : Jordbruksdepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-11-13
Direktiv för se dir. 1997:132.
Lokal :
0

Sammansättning


Johansson, Inga-Britt, fr.o.m. 1998-02-01
Sakkunnig : Kullberg, Mikael, fr.o.m. 1998-02-01
Sakkunnig : Rabinowicz, Ewa, fr.o.m. 1998-02-01
Expert : Küchen, Thomas, fr.o.m. 1998-02-01
Expert : Nilenheim, Charlotte, fr.o.m. 1998-02-01
Expert : Stenström, Lars, fr.o.m. 1998-02-01
Sekreterare : Fahlbeck, Erik, fr.o.m. 1998-02-01
von, Filippa, fr.o.m. 1998-03-23

Rapporter

SOU 1998:108Analysera mera.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1997:132
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:108 Analysera mera [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (Jo 1996:02) om en ny konkurrenssituation för livsmedelsindustrin [ Avslutad 1997 ] [ Expert ]

Utredningen (Jo 1996:02) om en ny konkurrenssituation för livsmedelsindustrin


Beteckning : Jo 1996:02
Departement : Jordbruksdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-09
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:149.
Lokal :
0

Sammansättning


Carlström, Marianne, fr.o.m. 1996-03-12
Sakkunnig : Bladini, Filip, fr.o.m. 1996-05-03
Sakkunnig : Carling, Alf, fr.o.m. 1996-05-03 t.o.m. 1996-10-13
Sakkunnig : Olsson, Hans, fr.o.m. 1996-10-14
Expert : Asplund, Lars, fr.o.m. 1996-05-03
Expert : Björklund, Håkan, fr.o.m. 1996-05-03
Expert : Bruce, Åke, fr.o.m. 1996-05-03
Expert : Ekman, Maicen, fr.o.m. 1996-05-03
Expert : Engström, Yngve, fr.o.m. 1996-05-03 t.o.m. 1996-09-17
Expert : Gabrielsson, Arne, fr.o.m. 1996-05-03
Expert : Jansson, Hans, fr.o.m. 1996-05-03
Expert : Karlsson, Börje, fr.o.m. 1996-05-03
Expert : Kullberg, Mikael, fr.o.m. 1996-05-03
Expert : Ljusberg, Jan-Erik, fr.o.m. 1996-05-03
Expert : Olsson, Hans, fr.o.m. 1997-10-14
Expert : Sigvardsson, Sune, fr.o.m. 1996-05-03
Expert : Silbermann, Herbert, fr.o.m. 1996-09-18
Expert : Wahlgren, Katarina, fr.o.m. 1996-05-03
Sekreterare : Engman, Hans, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1997-03-31
Sekreterare : Victor, Karin, fr.o.m. 1996-05-03

Rapporter

SOU 1997:25Svensk mat på EU-fat.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:149
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:25 Svensk mat på EU-fat [ pdf |Paragraftecken ]
Kommittén (Jo 1995:06) om reformering av EU:s gemensamma jordbrukspolitik [ Avslutad 1997 ] [ Sakkunnig ]

Kommittén (Jo 1995:06) om reformering av EU:s gemensamma jordbrukspolitik


Beteckning : Jo 1995:06
Departement : Jordbruksdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-09
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:109.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Englund, Svante, fr.o.m. 1995-10-06
Ledamot : Bernhardsson, Bo, fr.o.m. 1995-10-06 t.o.m. 1995-12-31
Ledamot : Bohlin, Sinikka, fr.o.m. 1995-10-06
Ledamot : Brunander, Lennart, fr.o.m. 1995-10-06
Ledamot : Carlsson, Inge, fr.o.m. 1995-10-06
Ledamot : Ericsson, Dan, fr.o.m. 1995-10-06
Ledamot : Johansson, Ann-Kristine, fr.o.m. 1995-10-06
Ledamot : Kronblad, Bengt, fr.o.m. 1996-01-01
Ledamot : Lindvall, Gudrun, fr.o.m. 1995-10-06
Ledamot : Malmström, Cecilia, fr.o.m. 1995-10-06
Ledamot : Marklund, Leif, fr.o.m. 1995-10-06
Ledamot : Mikaelsson, Maggi, fr.o.m. 1995-10-06
Ledamot : Nilsson, Carl G., fr.o.m. 1995-10-06
Sakkunnig : Gabrielsson, Arne, fr.o.m. 1995-12-07
Sakkunnig : Hellberg, Lars-Erik, fr.o.m. 1995-12-07
Sakkunnig : Hempel, Eva Karin, fr.o.m. 1995-12-07
Sakkunnig : Kullberg, Mikael, fr.o.m. 1995-12-07
Expert : Asplund, Carl, fr.o.m. 1995-12-07
Expert : Björklund, Håkan, fr.o.m. 1995-12-07
Expert : Bodegård, Johan, fr.o.m. 1995-12-07
Expert : Ekman, Maicen, fr.o.m. 1996-10-01
Expert : Klum, Anders, fr.o.m. 1995-12-07
Expert : von, Dag, fr.o.m. 1995-12-07
Huvudsekreterare : Öhgren, Hans, fr.o.m. 1995-10-06
Lagerkvist, Anna, fr.o.m. 1995-12-07

Rapporter

följande rapporter
SOU 1996:136Effekter av EU:s jordbruks-
politik
SOU 1996:171Konsekvenserna för CAP av
WTO-åtagandena och en östutvidgning
SOU 1997:26EU:s jordbrukspolitik och den
globala livsmedelsförsörjningen
SOU 1997:50Alternativa utvecklingsvägar
för EU:s gemensamma jordbrukspolitik
SOU 1997:74EU:s jordbrukspolitik, miljön
och regional utveckling
Kommittén har avgett
SOU 1997:102Mat & Miljö – Svensk strategi
för EU:s jordbruk i framtiden
SOU 1997:151Food & the environment -
Swedish strategy for the future of EU agriculture.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:109

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman