Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (Jo 1996:02) om en ny konkurrenssituation för livsmedelsindustrin

Offentlig utredning under Jordbruksdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (Jo 1996:02) om en ny konkurrenssituation för livsmedelsindustrin [ Avslutad 1997 ]

Offentlig utredning under Jordbruksdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:25 Svensk mat på EU-fat [ pdf |Paragraftecken ]
Medverkande i utredningen ( 19 st. ♀ 4 ♂ 15 ) :

Filip Bladini  []  ( Sakkunnig )
Alf Carling  []  ( Sakkunnig )
Hans Olsson  []  ( Expert )
Lars Asplund  []  ( Expert )
Håkan Björklund  []  ( Expert )
Åke Bruce  []  ( Expert )
Maicen Ekman  []  ( Expert )
Yngve Engström  []  ( Expert )
Arne Gabrielsson  []  ( Expert )
Hans Jansson  []  ( Expert )
Börje Karlsson  []  ( Expert )
Mikael Kullberg  []  ( Expert )
Jan-Erik Ljusberg  []  ( Expert )
Sune Sigvardsson  []  ( Expert )
Herbert Silbermann  []  ( Expert )
Katarina Wahlgren  []  ( Expert )
Hans Engman  []  ( Sekreterare )
Karin Victor  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (Jo 1996:02) om en ny konkurrenssituation för livsmedelsindustrin


Beteckning : Jo 1996:02
Departement : Jordbruksdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-09
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:149.
Lokal :
0

Sammansättning


Carlström, Marianne, fr.o.m. 1996-03-12
Sakkunnig : Bladini, Filip, fr.o.m. 1996-05-03
Sakkunnig : Carling, Alf, fr.o.m. 1996-05-03 t.o.m. 1996-10-13
Sakkunnig : Olsson, Hans, fr.o.m. 1996-10-14
Expert : Asplund, Lars, fr.o.m. 1996-05-03
Expert : Björklund, Håkan, fr.o.m. 1996-05-03
Expert : Bruce, Åke, fr.o.m. 1996-05-03
Expert : Ekman, Maicen, fr.o.m. 1996-05-03
Expert : Engström, Yngve, fr.o.m. 1996-05-03 t.o.m. 1996-09-17
Expert : Gabrielsson, Arne, fr.o.m. 1996-05-03
Expert : Jansson, Hans, fr.o.m. 1996-05-03
Expert : Karlsson, Börje, fr.o.m. 1996-05-03
Expert : Kullberg, Mikael, fr.o.m. 1996-05-03
Expert : Ljusberg, Jan-Erik, fr.o.m. 1996-05-03
Expert : Olsson, Hans, fr.o.m. 1997-10-14
Expert : Sigvardsson, Sune, fr.o.m. 1996-05-03
Expert : Silbermann, Herbert, fr.o.m. 1996-09-18
Expert : Wahlgren, Katarina, fr.o.m. 1996-05-03
Sekreterare : Engman, Hans, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1997-03-31
Sekreterare : Victor, Karin, fr.o.m. 1996-05-03

Rapporter

SOU 1997:25Svensk mat på EU-fat.
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman