Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om behandling av personuppgifter inom studiestödsområdet (U 2006:10)

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om behandling av personuppgifter inom studiestödsområdet (U 2006:10) [ Avslutad 2007 ]

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Medverkande i utredningen ( 7 st. ♀ 2 ♂ 5 ) :

Sören Öman ( Särskild utredare )
Peter Edman  []  ( Expert )
Bengt Johnsson  []  ( Expert )
Anna Sjöstrand  []  ( Expert )
Martin Östberg  []  ( Expert )
Mikael Kullberg  []  ( Sekreterare )
Hélène Samuelsson  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om behandling av personuppgifter inom studiestödsområdet (U 2006:10)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutd 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2006-08-31
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:90 och dir. 2007:44
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2007:64 Studiestödsdatalag
Medverkande :
Särskild utredare : Sören Öman, chefsjurist, fr.o.m. 2006-09-01 t.o.m. 2007-09-30
Expert : Peter Edman, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-08-21 t.o.m. 2007-10-01
Expert : Bengt Johnsson, föredragande, fr.o.m. 2007-01-25 t.o.m. 2007-10-01
Expert : Héléne Samuelsson, jurist, fr.o.m. 2007-01-25 t.o.m. 2007-10-01
Expert : Anna Sjöstrand, verksjurist, fr.o.m. 2007-01-25 t.o.m. 2007-10-01
Expert : Martin Östberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-01-25 t.o.m. 2007-08-20
Sekreterare : Mikael Kullberg, hovrättsfiskal, fr.o.m. 2006-12-01 t.o.m. 2007-10-07

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman