Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (Jo 1998:02) om behovet av utredningsverksamhet och analyser med ekonomisk inriktning inom det jordbrukspolitiska området

Offentlig utredning under Jordbruksdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (Jo 1998:02) om behovet av utredningsverksamhet och analyser med ekonomisk inriktning inom det jordbrukspolitiska området [ Avslutad 1998 ]

Offentlig utredning under Jordbruksdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:108 Analysera mera [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 8 st. ♀ 4 ♂ 4 ) :

Mikael Kullberg  []  ( Sakkunnig )
Ewa Rabinowicz  []  ( Sakkunnig )
Thomas Küchen  []  ( Expert )
Charlotte Nilenheim  []  ( Expert )
Lars Stenström  []  ( Expert )
Erik Fahlbeck  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (Jo 1998:02) om behovet av utredningsverksamhet ochanalyser med ekonomisk inriktning inom det jordbrukspolitiskaområdet


Beteckning : Jo 1998:02
Departement : Jordbruksdepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-11-13
Direktiv för se dir. 1997:132.
Lokal :
0

Sammansättning


Johansson, Inga-Britt, fr.o.m. 1998-02-01
Sakkunnig : Kullberg, Mikael, fr.o.m. 1998-02-01
Sakkunnig : Rabinowicz, Ewa, fr.o.m. 1998-02-01
Expert : Küchen, Thomas, fr.o.m. 1998-02-01
Expert : Nilenheim, Charlotte, fr.o.m. 1998-02-01
Expert : Stenström, Lars, fr.o.m. 1998-02-01
Sekreterare : Fahlbeck, Erik, fr.o.m. 1998-02-01
von, Filippa, fr.o.m. 1998-03-23

Rapporter

SOU 1998:108Analysera mera.
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman