: : :

Medverkande i utredning : Hanna Kristiansson

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Hanna Kristiansson

Utredningar som Hanna Kristiansson medverkat i ( 4 st. ):

Utredningen om nätdroger m.m. (S 2015:05) [ Avslutad 2016 ] [ Sekreterare ]

Utredningen om nätdroger m.m. (S 2015:05)


Beteckning : S 2015:05
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2017-03-28
Status : Avslutad 2016 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-10-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:102 och dir. 2016:64
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Rolén, Thomas, fr.o.m. 2015-10-22
Sakkunnig : Finnerman, Christian, fr.o.m. 2015-12-18 t.o.m. 2016-12-22
Sakkunnig : Jansson, Stefan, fr.o.m. 2015-12-18 t.o.m. 2016-12-22
Sakkunnig : Pettersson, Bo, fr.o.m. 2015-12-18 t.o.m. 2016-12-22
Sakkunnig : Rosén, Helena, fr.o.m. 2015-12-18 t.o.m. 2016-12-22
Expert : Eklund, Astrid, fr.o.m. 2015-12-18 t.o.m. 2016-12-22
Expert : Henriksson, Clara, fr.o.m. 2015-12-18 t.o.m. 2016-12-22
Expert : Housset, Cedric, fr.o.m. 2015-12-18 t.o.m. 2016-06-06
Expert : Karlson Jernbäcker, Mattias, fr.o.m. 2016-06-07 t.o.m. 2016-12-22
Expert : Larsson, Sture, fr.o.m. 2015-12-18 t.o.m. 2016-12-22
Expert : Ledberg, Anders, fr.o.m. 2015-12-18 t.o.m. 2016-12-22
Expert : Persson, Anders, fr.o.m. 2015-12-18 t.o.m. 2016-12-22
Ledamot : Reimer, Stefan, fr.o.m. 2015-12-18 t.o.m. 2016-12-22
Expert : Sandvold, Per-Åke, fr.o.m. 2015-12-18 t.o.m. 2016-12-22
Expert : Stenfeldt Hennings, Anna, fr.o.m. 2015-12-18 t.o.m. 2016-12-22
Expert : Wikström, Maria, fr.o.m. 2015-12-18 t.o.m. 2016-12-22
Expert : Åberg, Jenny, fr.o.m. 2015-12-18 t.o.m. 2016-12-22
Sekreterare : Kristiansson, Hanna, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2017-01-01
Sekreterare : Mildner, Anna, fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2017-01-01

Rapporter

SOU 2016:93Klassificering av nya psykoaktiva substanser
Källa : Sveriges riksdag
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2016:93 Klassificering av nya psykoaktiva substanser [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om specialisering för skattemål och fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen (Ju 2013:08) [ Avslutad 2014 ] [ Sekreterare ]

Utredningen om specialisering för skattemål och fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen (Ju 2013:08)


Beteckning : Ju 2013:08
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2015-03-11
Status : Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-05-08
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:49
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Andersson, Mari, fr.o.m. 2013-05-08 t.o.m. 2014-11-30
Sakkunnig : Axén Linderl, Annica, fr.o.m. 2013-06-04 t.o.m. 2014-11-30
Sakkunnig : Löfstrand, Martina, fr.o.m. 2013-06-04 t.o.m. 2014-11-30
Expert : Baran, Mahmut, fr.o.m. 2013-06-04 t.o.m. 2014-11-30
Expert : Carlberg, Charlotta, fr.o.m. 2013-06-04 t.o.m. 2014-11-30
Expert : von Essen, Ulrik, fr.o.m. 2013-06-04 t.o.m. 2014-11-30
Expert : Horned, Owe, fr.o.m. 2013-06-04 t.o.m. 2014-11-30
Expert : Lundström, Ulrika, fr.o.m. 2013-06-04 t.o.m. 2014-11-30
Expert : Nyquist, Kerstin, fr.o.m. 2013-06-04 t.o.m. 2014-11-30
Expert : Paulsson, Ingvar, fr.o.m. 2013-06-04 t.o.m. 2014-11-30
Sekreterare : Cedermark, Pia, fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2014-12-31
Sekreterare : Kristiansson, Hanna, fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2014-12-31

Rapporter

SOU 2014:76Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål
Källa : Sveriges riksdag
Utredningen om stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet (Fi 2012:02) [ Avslutad 2013 ] [ Expert ]

Utredningen om stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet (Fi 2012:02)


Beteckning : Fi 2012:02
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2014-03-13
Status : Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-03-08
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:14
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Almgren, Karin, fr.o.m. 2012-03-08 t.o.m. 2013-09-13
Sakkunnig : Axén Linderl, Annica, fr.o.m. 2012-04-27
Sakkunnig : Jönsson, Marie, fr.o.m. 2012-04-27
Sakkunnig : Reinikainen, Leena, fr.o.m. 2012-04-27
Sakkunnig : Simon Almendal, Teresa, fr.o.m. 2012-04-27
Expert : Brose, Peter, fr.o.m. 2012-04-27
Expert : Carlberg, Charlotta, fr.o.m. 2012-04-27
Expert : Duras, Pierre, fr.o.m. 2012-04-27
Expert : Kristiansson, Hanna, fr.o.m. 2012-04-27 t.o.m. 2013-06-01
Expert : Leidhammar, Börje, fr.o.m. 2012-04-27
Expert : Lundh, Christer, fr.o.m. 2012-04-27
Expert : Nyquist, Kerstin, fr.o.m. 2012-04-27
Expert : Persson, Lars, fr.o.m. 2012-06-14
Expert : Räftegård, Björn, fr.o.m. 2012-04-27
Expert : Sundin, Olof, fr.o.m. 2012-04-27
Sekreterare : Bjerström, Ann-Marie, fr.o.m. 2012-04-10 t.o.m. 2013-09-26
Sekreterare : Olsson, Markus, fr.o.m. 2012-05-08 t.o.m. 2013-09-01

Rapporter

SOU 2013:62Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättsäkerhetsfrågor i skatteförfarandet
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2012:14 Stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (Fö 2009:03) om Försvarsmaktens framtida personalförsörjning [ Avslutad 2010 ] [ Sekreterare ]

Utredningen (Fö 2009:03) om Försvarsmaktens framtida personalförsörjning


Beteckning : Fö 2009:03
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 2011-03-01
Status : Avslutad 2010 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-07-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2009:58
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Rolén, Thomas, fr.o.m. 2009-07-16
Sakkunnig : Jabali, Maisoun, fr.o.m. 2009-10-07
Sakkunnig : Oltorp, Anders, fr.o.m. 2009-10-07
Expert : Dejke (f.d.Alfredsson), Mattias, fr.o.m. 2009-10-07
Expert : Ellehöj, Helle, fr.o.m. 2009-10-07
Expert : Gellner, Lars, fr.o.m. 2009-10-23
Expert : Hallin, Lena, fr.o.m. 2009-10-07
Expert : Jonason, Gunnar, fr.o.m. 2010-02-01
Expert : Karlsson, Gunnar, fr.o.m. 2009-10-07
Expert : Keisu, Tomas, fr.o.m. 2010-03-01
Expert : Petersson, Elisabet, fr.o.m. 2009-10-07
Expert : Pfiefer, Karl, fr.o.m. 2009-10-07
Expert : Rehbinder, Paulina, fr.o.m. 2010-02-01
Expert : Rodin, Göran, fr.o.m. 2009-10-07
Sekreterare : Keisu, Tomas, fr.o.m. 2009-09-07 t.o.m. 2010-02-28
Sekreterare : Kristiansson, Hanna, fr.o.m. 2009-09-07
Sekreterare : Sandahl, Anna, fr.o.m. 2009-09-07
Johansson, Lars, fr.o.m. 2009-10-23
Mattsson Kasserud, Inger, fr.o.m. 2009-10-23
Lindquist, Eva, fr.o.m. 2009-10-23
Simson, Niklas, fr.o.m. 2009-10-23

Rapporter

SOU 2010:86Personalförsörjningen i ett reformerat försvar
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2009:58 Personalförsörjning för det reformerade försvaret [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2010:86 Personalförsörjningen i ett reformerat försvar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman