Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om specialisering för skattemål och fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen (Ju 2013:08)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om specialisering för skattemål och fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen (Ju 2013:08) [ Avslutad 2014 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 12 st. ♀ 8 ♂ 4 ) :

Mari Andersson  []  ( Särskild utredare )
Annica Axén Linderl  []  ( Sakkunnig )
Martina Löfstrand  []  ( Sakkunnig )
Mahmut Baran  []  ( Expert )
Charlotta Carlberg  []  ( Expert )
Ulrik von Essen  []  ( Expert )
Owe Horned  []  ( Expert )
Ulrika Lundström  []  ( Expert )
Kerstin Nyquist  []  ( Expert )
Ingvar Paulsson  []  ( Expert )
Pia Cedermark  []  ( Sekreterare )
Hanna Kristiansson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om specialisering för skattemål och fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen (Ju 2013:08)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2014
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2013-05-08
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:49
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål
Medverkande :
Särskild utredare : Mari Andersson, tf. kammarrättspresident, fr.o.m. 2013-05-08 t.o.m. 2014-11-30
Sakkunnig : Annica Axén Linderl, kansliråd, fr.o.m. 2013-06-04 t.o.m. 2014-11-30
Sakkunnig : Martina Löfstrand, rättssakkunnig, fr.o.m. 2013-06-04 t.o.m. 2014-11-30
Expert : Mahmut Baran, advokat, fr.o.m. 2013-06-04 t.o.m. 2014-11-30
Expert : Charlotta Carlberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-06-04 t.o.m. 2014-11-30
Expert : Ulrik von Essen, professor, fr.o.m. 2013-06-04 t.o.m. 2014-11-30
Expert : Owe Horned, lagman, fr.o.m. 2013-06-04 t.o.m. 2014-11-30
Expert : Ulrika Lundström, enhetschef, fr.o.m. 2013-06-04 t.o.m. 2014-11-30
Expert : Kerstin Nyquist, skattejurist, fr.o.m. 2013-06-04 t.o.m. 2014-11-30
Expert : Ingvar Paulsson, f.d. lagman, fr.o.m. 2013-06-04 t.o.m. 2014-11-30
Sekreterare : Pia Cedermark, kammarrättsassesor, fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2014-12-31
Sekreterare : Hanna Kristiansson, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2014-12-31

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman