Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 2010:86 Personalförsörjningen i ett reformerat försvar

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 2010:86 Personalförsörjningen i ett reformerat försvar ( 439 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Utredningen (Fö 2009:03) om Försvarsmaktens framtida personalförsörjning [ Avslutad 2010 ]

Utredningen (Fö 2009:03) om Försvarsmaktens framtida personalförsörjning
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 2010
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2009-07-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2009:58
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2010:86 Personalförsörjningen i ett reformerat försvar
Medverkande :
Särskild utredare : Thomas Rolén, kammarrättspresident, fr.o.m. 2009-07-16
Sakkunnig : Maisoun Jabali, kansliråd, fr.o.m. 2009-10-07
Sakkunnig : Anders Oltorp, militärsakkunnig, fr.o.m. 2009-10-07
Expert : Mattias Dejke (f.d.Alfredsson), kommendörkapten, fr.o.m. 2009-10-07
Expert : Helle Ellehöj, kansliråd, fr.o.m. 2009-10-07
Expert : Lars Gellner, jurist, fr.o.m. 2009-10-23
Expert : Lena Hallin, överste, fr.o.m. 2009-10-07
Expert : Gunnar Jonason, sektionschef, fr.o.m. 2010-02-01
Expert : Gunnar Karlsson, generalmajor, fr.o.m. 2009-10-07
Expert : Tomas Keisu, kanslichef, fr.o.m. 2010-03-01
Expert : Elisabet Petersson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2009-10-07
Expert : Karl Pfiefer, chefsjurist, fr.o.m. 2009-10-07
Expert : Paulina Rehbinder, studerande, fr.o.m. 2010-02-01
Expert : Göran Rodin, departementsråd, fr.o.m. 2009-10-07
Sekreterare : Tomas Keisu, kanslichef, fr.o.m. 2009-09-07 t.o.m. 2010-02-28
Sekreterare : Hanna Kristiansson, tf. kammarrättsassessor, fr.o.m. 2009-09-07
Sekreterare : Anna Sandahl, kansliråd, fr.o.m. 2009-09-07
Lars Johansson, ombudsman, fr.o.m. 2009-10-23
Inger Mattsson Kasserud, bitr. förhandlingschef, fr.o.m. 2009-10-23
Eva Lindquist, förhandlingschef, fr.o.m. 2009-10-23
Niklas Simson, förhandlingschef, fr.o.m. 2009-10-23
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 20 st. ♀ 9 ♂ 11 )

Thomas Rolén  [] ( Särskild utredare )
Maisoun Jabali  [] ( Sakkunnig )
Anders Oltorp  [] ( Sakkunnig )
Helle Ellehöj  [] ( Expert )
Lars Gellner  [] ( Expert )
Lena Hallin  [] ( Expert )
Gunnar Jonason  [] ( Expert )
Gunnar Karlsson  [] ( Expert )
Tomas Keisu  [] ( Sekreterare )
Elisabet Petersson  [] ( Expert )
Paulina Rehbinder  [] ( Expert )
Göran Rodin  [] ( Expert )
Hanna Kristiansson  [] ( Sekreterare )
Anna Sandahl  [] ( Sekreterare )
Karl Pfeifer  [] ( Expert )
Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2009:58 Personalförsörjning för det reformerade försvaret [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till SOU 2010:86

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 2010:86 Personalförsörjningen i ett reformerat försvar

Vad ledde betänkandet SOU 2010:86 till?

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 2010:86?

Vilka medverkade till SOU 2010:86?

Thomas Rolén, Maisoun Jabali, Anders Oltorp, Helle Ellehöj, Lars Gellner, Lena Hallin, Gunnar Jonason, Gunnar Karlsson, Tomas Keisu, Elisabet Petersson, Paulina Rehbinder, Göran Rodin, Hanna Kristiansson, Anna Sandahl, Lars Johansson, Inger Mattsson Kasserud, Eva Lindquist, Niklas Simson, Mattias Dejke (f.d. Alfredsson) och Karl Pfeifer var med när betänkandet SOU 2010:86 skrevs.

Vilka direktiv hade utredningen som skrev betänkandet SOU 2010:86?

Hur många sidor har betänkandet SOU 2010:86?

Betänkandet SOU 2010:86 är på 439 sidor.

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman