Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Gudrun Dahlberg

Sök kontaktuppgifter till Gudrun Dahlberg på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Gudrun Dahlberg

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Gudrun Dahlberg medverkat i ( 8 st. ):

Utredning om vissa frågor rörande bidrag till ungdomsorganisationer m.m. (IJ 2008:02) [ Avslutad 2009 ] [ Expert ]

Utredning om vissa frågor rörande bidrag till ungdomsorganisationer m.m. (IJ 2008:02)


Beteckning : IJ 2008:02
Departement : Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Senast ändrad : 2010-03-11
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-03-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:35 och dir. 2009:11
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Håkansson, Ingela, fr.o.m. 2008-02-01 t.o.m. 2009-04-19
Expert : Bull, Thomas, fr.o.m. 2008-06-24 t.o.m. 2009-03-31
Expert : Dahlberg, Gudrun, fr.o.m. 2009-02-12 t.o.m. 2009-03-31
Expert : Ericsson, Marie, fr.o.m. 2008-05-21 t.o.m. 2009-03-31
Expert : Haglund, Michael, fr.o.m. 2008-05-21 t.o.m. 2009-02-11
Expert : Hollunger Wågnert, Katrin, fr.o.m. 2008-05-21 t.o.m. 2009-03-31
Expert : Nilsson, Linda, fr.o.m. 2008-05-21 t.o.m. 2009-03-31
Expert : Wising, Keneth, fr.o.m. 2008-05-21 t.o.m. 2009-03-31
Biträdande sekreterare : Hansson, Frida, fr.o.m. 2009-01-15 t.o.m. 2009-03-31

Rapporter

SOU 2009:29Fritid på egna villkor
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2009:29 Fritid på egna villkor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Samordningsfunktion för regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande politik (SAMANT) (S 2007:E) [Organ inom Regeringskansliet] [ Pågående ] [ Ledamot ]
Samordningsfunktion för regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande politik (SAMANT) (S 2007:E) Organ inom Regeringskansliet
Departement : Socialdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2007-10-18
I propositionen God och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik (prop. 2017/18:249) aviserar regeringen sin avsikt att tillsätta ett nationellt råd för en god och jämlik hälsa, och att ett ANDT-råd då bör ingå i detta eftersom det nya rådet bör ansvara för samtliga målområden inom folkhälsopolitiken.
Medverkande :
Ordförande : Martin Färnsten, kansliråd, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Elisabet Aldenberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Per Aldskogius, kansliråd, fr.o.m. 2010-08-25
Ledamot : Gunilla Bergerén, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Malin Bohlin, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2010-08-24
Ledamot : Sophia Bongiorno, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-11-10
Ledamot : Gudrun Dahlberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09
Ledamot : Lars Darin, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-11-10
Ledamot : Henrik Elmefur, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-11-10
Ledamot : Monica Falck, ämnesråd, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Klara Granat, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-11-10
Ledamot : Annika Hellewell, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09
Ledamot : Rolf Höijer, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2009-10-14
Ledamot : Sofia Karlsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09
Ledamot : Ulrika Lindblom, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Mikael Lindman, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Zuzanna Litwicka, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Ralf Löfstedt, ämnesråd, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Henrik Moberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-08-16
Ledamot : Maria Renström, ämnesråd, fr.o.m. 2009-02-16
Ledamot : Peter Scharmer, hovrättsassessor, fr.o.m. 2008-03-28
Ledamot : Karin Sjöberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-09-01
Ledamot : Catrin Tidström, kansliråd, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09
Ledamot : Martin Valfridsson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09
Ledamot : Anna Varg, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-05-18
Ledamot : Richard Vesterberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2009-10-14
Ledamot : Karolina Wieslander, rättssakkunnig, fr.o.m. 2008-11-10
Ledamot : Mikael Wolfbrandt, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-10-15
Ledamot : Per-Erik Yngwe, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2009-10-15
Ledamot : Marie Åkhagen, kansliråd, fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2009-05-17
Sekreterare : Susanne Kuritzén, kansliråd, fr.o.m. 2008-03-28
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Arbetsgrupp med uppgift att utveckla indikatorer för barnpolitiken (S 2005:B) [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 2007 ] [ Ledamot ]

Arbetsgrupp med uppgift att utveckla indikatorer för barnpolitiken(S 2005:B)Organ inom Regeringskansliet


Beteckning : S 2005:B
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2008-02-28
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-04-21
Direktiv för
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Birkoff, Tarja, fr.o.m. 2006-02-08
Ordförande : Jahn, Carin, fr.o.m. 2005-05-25 t.o.m. 2006-02-07
Ledamot : Andersson-Kagios, Inger, fr.o.m. 2005-05-25
Ledamot : Ashing, Inger, fr.o.m. 2005-05-25
Ledamot : Birkoff, Tarja, fr.o.m. 2006-02-08
Ledamot : Bokedahl, Carin, fr.o.m. 2005-05-25 t.o.m. 2006-09-07
Ledamot : Båvner, Per, fr.o.m. 2005-05-25 t.o.m. 2006-10-25
Ledamot : Caryll, Maria, fr.o.m. 2005-05-25 t.o.m. 2006-09-07
Ledamot : Choate, Abigail, fr.o.m. 2005-05-25 t.o.m. 2005-12-19
Ledamot : Dahlberg, Gudrun, fr.o.m. 2006-10-26
Ledamot : Eklind, Bengt, fr.o.m. 2005-05-25
Ledamot : Fors, Arne, fr.o.m. 2006-02-06
Ledamot : Haglund, Annika, fr.o.m. 2005-05-25 t.o.m. 2006-04-27
Ledamot : Isaksson, Gigi, fr.o.m. 2005-05-25 t.o.m. 2006-10-25
Ledamot : Kashefi, Bettina, fr.o.m. 2005-05-25 t.o.m. 2005-12-19
Ledamot : Ljung, Kenneth, fr.o.m. 2005-05-25
Ledamot : Nordström, Åsa, fr.o.m. 2005-05-25 t.o.m. 2006-10-25
Ledamot : Nyman, Kjell, fr.o.m. 2006-10-26
Ledamot : Nyman, Madeleine, fr.o.m. 2006-04-28
Ledamot : Omarsson, Abukar, fr.o.m. 2005-05-25 t.o.m. 2006-02-07
Ledamot : Pettersson, Thomas, fr.o.m. 2006-02-08 t.o.m. 2006-10-25
Ledamot : Rickardson, Katarina, fr.o.m. 2007-10-26
Ledamot : Rostock, Thomas, fr.o.m. 2005-05-25
Ledamot : Sjöberg, Ingrid, fr.o.m. 2006-10-26
Ledamot : Sjölund, Daniel, fr.o.m. 2005-05-25 t.o.m. 2006-04-27
Ledamot : Öquist, Annika, fr.o.m. 2005-05-25
Sekreterare : Nyman, Håkan, fr.o.m. 2005-05-25

Rapporter

Ds 2005:59Ett uppföljningssystem för barnpolitiken – delrapport
Ds 2007:9Ett uppföljningssystem för barnpolitiken – slutrapport
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2  Ds ) :

Omslaget till betänkandet
Ds 2005:59 Ett uppföljningssystem för barnpolitiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2007:9 Ett uppföljningssystem för barnpolitiken [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Nationella ledningsgruppen för folkhälsofrågor (S 2003:D) [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 2014 ] [ Observatör ]
Nationella ledningsgruppen för folkhälsofrågor (S 2003:D)Organ inom Regeringskansliet
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2014
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2003-09-04
Gruppen har upphört genom regeringsbeslut 2014-03-13.
Medverkande :
Ordförande : Morgan Johansson, statsråd, fr.o.m. 2003-11-14 t.o.m. 2006-10-05
Ordförande : Maria Larsson, äldre- folkhälsominister, fr.o.m. 2006-12-21
Vice ordförande : Annika Nilsson, statssekreterare, fr.o.m. 2005-11-25
Vice ordförande : Ewa Persson Göransson, statssekreterare, fr.o.m. 2003-11-14 t.o.m. 2005-11-24
Ledamot : Inger Andersson, generaldirektör, fr.o.m. 2004-06-01
Ledamot : Kjell Asplund, generaldirektör, fr.o.m. 2004-06-01
Ledamot : Andreas Carlgren, generaldirektör, fr.o.m. 2003-11-14
Ledamot : Mats Ekholm, generaldirektör, fr.o.m. 2003-11-14 t.o.m. 2004-05-31
Ledamot : Pia Enochsson, generaldirektör, fr.o.m. 2004-06-01
Ledamot : Sten Heckscher, generaldirektör, fr.o.m. 2003-11-14 t.o.m. 2004-12-31
Ledamot : Anna Hedborg, generaldirektör, fr.o.m. 2003-11-14 t.o.m. 2004-12-31
Ledamot : Lars Isaksson, landstingsråd, fr.o.m. 2003-11-14
Ledamot : Anders L. Johansson, generaldirektör, fr.o.m. 2003-11-14
Ledamot : Lars-Erik Liljelund, generaldirektör, fr.o.m. 2003-11-14
Ledamot : Leif Linde, generaldirektör, fr.o.m. 2003-11-14
Ledamot : Karin Lindell, generaldirektör, fr.o.m. 2003-11-14
Ledamot : Curt Malmborg, generaldirektör, fr.o.m. 2005-01-01
Ledamot : Bertil Norbelie, generaldirektör, fr.o.m. 2003-11-14 t.o.m. 2004-05-31
Ledamot : Ragnar Norrby, generaldirektör, fr.o.m. 2003-11-14
Ledamot : Kenth Pettersson, generaldirektör (avliden), fr.o.m. 2003-11-14
Ledamot : Kristina Rennerstedt, generaldirektör, fr.o.m. 2003-11-14
Ledamot : Ilmar Reepalu, kommunalråd, fr.o.m. 2003-11-14
Ledamot : Stefan Strömberg, generaldirektör, fr.o.m. 2005-01-01
Ledamot : Per Tullberg, generaldirektör, fr.o.m. 2003-11-14
Ledamot : Ines Uusmann, generaldirektör, fr.o.m. 2003-11-14
Ledamot : Kerstin Wigzell, generaldirektör, fr.o.m. 2003-11-14 t.o.m. 2004-05-31
Ledamot : Gunnar Ågren, generaldirektör, fr.o.m. 2003-11-14
Observatör : Marita Axelsson, fr.o.m. 2006-03-15
Observatör : Gudrun Dahlberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-11-14
Observatör : Sara Deltér, utredare, fr.o.m. 2004-06-01 t.o.m. 2004-12-31
Observatör : Anna Envall, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-11-14 t.o.m. 2004-05-31
Observatör : Klas Falk, kansliråd, fr.o.m. 2003-11-14
Observatör : Johan Gråberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-11-14 t.o.m. 2004-12-31
Observatör : Jenny Holm, departementssekreterare, fr.o.m. 2005-01-01
Observatör : Jennie Hult, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-11-14 t.o.m. 2004-05-31
Observatör : Anette Jansson, fr.o.m. 2006-03-15
Observatör : Ulrika Lindblad, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-06-01
Observatör : Göran Lindqvist, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-06-01
Observatör : Iréne Nilsson Carlsson, departementsråd, fr.o.m. 2003-11-14
Observatör : Margareta Persson, enhetschef, fr.o.m. 2004-06-01
Observatör : Monika Schere, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-11-14 t.o.m. 2004-12-31
Observatör : Katarina Stenmark, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-11-14 t.o.m. 2004-05-31
Observatör : Martin Talvik, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-06-01
Observatör : Maria Åhs, departementssekreterare, fr.o.m. 2005-01-01
Sekreterare : Ullalena Haeggman, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-11-14 t.o.m. 2005-11-24
Sekreterare : Harald Perby, kansliråd, fr.o.m. 2005-11-25 t.o.m. 2006-08-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om samhällets insatser för att stödja ungdomar som varken studerar, arbetar eller söker arbete (U 2003:01) [ Avslutad 2003 ] [ Expert ]

Utredningen om samhällets insatser för att stödja ungdomar som varken studerar, arbetar eller söker arbete (U 2003:01)


Beteckning : U 2003:01
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2004-03-05
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2003-02-06
Direktiv för utredningen, se dir. 2003:19
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Linde, Leif, fr.o.m. 2003-02-07 t.o.m. 2003-11-11
Expert : Angelin, Anna, fr.o.m. 2003-03-01 t.o.m. 2003-11-11
Expert : Bengtsson, Annika, fr.o.m. 2003-03-03 t.o.m. 2003-11-11
Expert : Castaneda, Elizabeth, fr.o.m. 2003-03-01 t.o.m. 2003-11-11
Expert : Dahlberg, Gudrun, fr.o.m. 2003-03-03 t.o.m. 2003-11-11
Expert : Eliasson, Tomas, fr.o.m. 2003-03-01 t.o.m. 2003-11-11
Expert : Elofsson, Jan, fr.o.m. 2003-03-01 t.o.m. 2003-11-11
Expert : Götherström, Maria, fr.o.m. 2003-05-01 t.o.m. 2003-11-11
Expert : Ingeskog, Johan, fr.o.m. 2003-03-01 t.o.m. 2003-11-11
Expert : Lindberg, Urban, fr.o.m. 2003-03-03 t.o.m. 2003-11-11
Expert : Sparrliden, Linda, fr.o.m. 2003-03-01 t.o.m. 2003-11-11
Expert : Ståhl, Lena, fr.o.m. 2003-03-03 t.o.m. 2003-04-30
Expert : Zengin, Sevgi, fr.o.m. 2003-03-01 t.o.m. 2003-11-11
Sekreterare : Kassman, Anders, fr.o.m. 2002-02-24 t.o.m. 2003-11-30
Sekreterare : Stojanovic, Verica, fr.o.m. 2003-02-24 t.o.m. 2003-11-30

Rapporter

SOU 2003:92Unga utanför
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2003:92 Unga utanför [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Arbetsgruppen för översyn av regelsystemet för statens bidrag till barn- och ungdomsorganisationerna (Ju 2001:D) [ Avslutad 2001 ] [ Sekreterare ]
Arbetsgruppen för översyn av regelsystemet för statens bidrag till barn- och ungdomsorganisationerna (Ju 2001:D)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2001
Medverkande :
Ordförande : Ingela Håkansson, fr.o.m. 2001-01-19 t.o.m. 2001-12-06
Ledamot : Fredrik Gunnarsson, fr.o.m. 2001-01-19 t.o.m. 2001-12-06
Ledamot : Eva Karlsson, fr.o.m. 2001-01-19 t.o.m. 2001-12-06
Ledamot : Karin Sederholm, fr.o.m. 2001-01-19 t.o.m. 2001-12-06
Suppleant : Hugo Blom, fr.o.m. 2001-01-19 t.o.m. 2001-12-06
Sekreterare : Gudrun Dahlberg, fr.o.m. 2001-01-19 t.o.m. 2001-12-06
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Barnsäkerhetsdelegationen (S 2001:05) [ Avslutad 2004 ] [ Sakkunnig ]

Barnsäkerhetsdelegationen (S 2001:05)


Beteckning : S 2001:05
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2005-03-01
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2001-10-11
Direktiv för delegationen, se dir. 2001:79
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Karlsson, Agneta, fr.o.m. 2001-11-30
Ledamot : Andersson, Ragnar, fr.o.m. 2001-11-30
Ledamot : Enqvist, Ingvar, fr.o.m. 2001-11-30
Ledamot : Eriksson, Gudrun, fr.o.m. 2001-11-30
Ledamot : Fahlgren, Susanne, fr.o.m. 2001-11-30
Ledamot : Lindmark, Ulrika, fr.o.m. 2003-09-15
Ledamot : Olsson, Anna-Lena, fr.o.m. 2001-11-30
Ledamot : Sjögren, Jan, fr.o.m. 2001-11-30
Ledamot : Tallhage-Lönn, Iréne, fr.o.m. 2001-11-30
Ledamot : Tingvall, Claes, fr.o.m. 2001-11-30
Sakkunnig : Bjering, Marcus, fr.o.m. 2001-11-30
Sakkunnig : Dahlberg, Gudrun, fr.o.m. 2001-11-30
Sakkunnig : Darin, Lars, fr.o.m. 2001-11-30
Sakkunnig : Dremé, Maria, fr.o.m. 2001-11-30
Sakkunnig : Dufva, Björn, fr.o.m. 2001-11-30 t.o.m. 2002-07-31
Sakkunnig : Eriksson, Thord, fr.o.m. 2002-05-07
Sakkunnig : Kindlund, Sören, fr.o.m. 2001-11-30
Sakkunnig : Nilsson, Nic, fr.o.m. 2001-11-30
Sakkunnig : Nyberg, Lena, fr.o.m. 2001-11-30
Sakkunnig : Sanell, Anna, fr.o.m. 2001-08-01
Sakkunnig : Svensson, Anna, fr.o.m. 2001-11-30
Sakkunnig : Wiman, Margareta, fr.o.m. 2001-11-30
Expert : Björklid, Pia, fr.o.m. 2002-05-02
Expert : Björnstig, Ulf, fr.o.m. 2002-05-02
Expert : Janson, Staffan, fr.o.m. 2002-05-02
Expert : Laflamme, Lucie, fr.o.m. 2002-05-02
Expert : Neuman, Gun, fr.o.m. 2003-09-01 t.o.m. 2003-12-31
Sekreterare : Aldenberg, Elisabeth, fr.o.m. 2002-02-01 t.o.m. 2003-12-31
Sekreterare : Hasselberg, Marie, fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2003-12-31
Sekreterare : Långberg, Bodil, fr.o.m. 2001-11-01
Sekreterare : Sundström, Kaj, fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2003-12-31

Rapporter

SOU 2002:68Sociala skillnader i skador bland barn och ungdomar
SOU 2002:99Barns skador i Sverige – Barnskadeatlas med frekvenser och trender på nationell-, läns- och kommunnivå 1987-2000
SOU 2003:19Barns rätt till säkra och utvecklande miljöer. Framtida huvudman
SOU 2003:79Två läsår bland 10-15 åringar i Stockholms län. Inblick i skademönster, skadeomständigheter och skolliv
SOU 2003:127Från barnolycksfall till barns rätt till säkerhet och utveckling
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2001:79 Barnsäkerhetsdelegation

Kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation, HSU 2000 (S 1992:04) [ Avslutad 1999 ] [ Sekreterare ]

Kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering ochorganisation, HSU 2000 (S 1992:04)


Beteckning : S 1992:04
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2000-03-07
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1992-03-12
Direktiv för kommittén, se dir. 1992:30, 1994:152.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Björklund, Leni, fr.o.m. 1995-01-01
Ledamot : Andersson, Ingrid, fr.o.m. 1996-12-06
Ledamot : Bergdahl, Leif t.o.m. 1995-01-31
Ledamot : Carlsson, Leif, fr.o.m. 1995-02-01
Ledamot : Einhorn, Jerzy t.o.m. 1997-12-31
Ledamot : Hallqvist-Lindvall, Inger, fr.o.m. 1995-02-01
Ledamot : Heineman, Kerstin, fr.o.m. 1995-02-06
Ledamot : Holgersson, Bengt, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1996-12-04
Ledamot : Holmberg, Bo, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1996-12-01
Ledamot : Isaksson, Lars, fr.o.m. 1996-12-06
Ledamot : Israelsson, Karin
Ledamot : Jansson, Torgerd, fr.o.m. 1995-02-20
Ledamot : Jonsson, Göte t.o.m. 1995-01-31
Ledamot : Nordström, Nicklas, fr.o.m. 1996-12-06
Ledamot : Sandström, Stig, fr.o.m. 1995-02-06 t.o.m. 1999-01-24
Ledamot : Olsson, Rolf, fr.o.m. 1999-01-25
Ledamot : Wågö, Liselotte t.o.m. 1995-01-31
Ledamot : Zedell, Christina, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1996-12-01
Ledamot : Ågren, Sverker, fr.o.m. 1998-01-01
Sakkunnig : Alaby, Gert t.o.m. 1995-02-05
Sakkunnig : Barrbrink, Lena, fr.o.m. 1998-06-01
Sakkunnig : Bürén, Per-Olof t.o.m. 1995-02-05
Sakkunnig : Dahlgren, Göran, fr.o.m. 1996-01-15 t.o.m. 1998-01-14
Sakkunnig : Dreber, Agneta, fr.o.m. 1998-06-01
Sakkunnig : Ennefors, Kenneth t.o.m. 1995-02-05
Sakkunnig : Heinsoo, Toivo t.o.m. 1995-02-05
Sakkunnig : Holm, Lars-Erik, fr.o.m. 1995-02-06 t.o.m. 1996-01-14
Sakkunnig : Iversen, Jonas, fr.o.m. 1996-11-01
Sakkunnig : Jansson, Clas, fr.o.m. 1995-02-06 t.o.m. 1995-08-24
Sakkunnig : Lidbom, Tore t.o.m. 1995-02-05
Sakkunnig : Milton, Anders t.o.m. 1995-02-05
Sakkunnig : Ohlsson, Inger t.o.m. 1995-02-05
Sakkunnig : Olofsson, Kristina, fr.o.m. 1995-08-25 t.o.m. 1995-12-04
Sakkunnig : Petersson, Ingrid, fr.o.m. 1998-06-01
Sakkunnig : Rehnqvist, Nina, fr.o.m. 1998-06-01
Sakkunnig : Rönn-Diczfalusy, Agneta, fr.o.m. 1995-12-05
Sakkunnig : Scherman, Karl Gustav t.o.m. 1996-11-30
Sakkunnig : Strandell, Hans t.o.m. 1995-03-12
Sakkunnig : Wetterberg, Gunnar t.o.m. 1995-02-05
Sakkunnig : Wigzell, Kerstin, fr.o.m. 1996-12-01 t.o.m. 1998-05-31
Sakkunnig : Örtendahl, Claes t.o.m. 1998-05-31
Expert : Alaby, Gert, fr.o.m. 1995-02-06
Expert : Anell, Anders, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Berg, Stig, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Bürén, Per-Olof, fr.o.m. 1995-02-06 t.o.m. 1998-05-31
Expert : Carlsson, Per, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Ennefors, Kenneth, fr.o.m. 1995-02-06 t.o.m. 1995-09-24
Expert : Garpenby, Peter, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Hedin, Bernt, fr.o.m. 1995-02-06
Expert : Heinsoo, Toivo, fr.o.m. 1995-02-06
Expert : Hermansson, Gunnar, fr.o.m. 1995-02-06 t.o.m. 1997-01-07
Expert : Hultberg, John, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Josephsson, Ulla, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Jönsson, Bengt
Expert : Kärvinge, Christina, fr.o.m. 1998-06-01
Expert : Lidbom, Tore, fr.o.m. 1995-02-06 t.o.m. 1995-06-30
Expert : Milton, Anders, fr.o.m. 1995-02-06
Expert : Nilsson, Lars, fr.o.m. 1995-09-25 t.o.m. 1997-03-18
Expert : Odencrants, Karin, fr.o.m. 1995-03-13
Expert : Olauzon, Martin, fr.o.m. 1997-09-08 t.o.m. 1998-02-28
Expert : Olsson, Karin, fr.o.m. 1995-02-06
Expert : Persson, Anders, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Persson, Margareta, fr.o.m. 1995-02-06 t.o.m. 1995-11-02
Expert : Rosén, Per, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Svarvar, Patrick, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Thörn, Ylva, fr.o.m. 1995-07-01 t.o.m. 1996-12-01
Expert : Welin, Stellan, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Zedell, Christina, fr.o.m. 1996-12-02
Expert : Öhrsvik, Lena, fr.o.m. 1998-12-01
Expert : Östman, Lars, fr.o.m. 1995-11-03 t.o.m. 1998-11-30
Sekreterare : Agenäs, Ingegerd, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1995-12-31
Sekreterare : Barrbrink, Lena, fr.o.m. 1995-10-01 t.o.m. 1997-09-30
Sekreterare : Berglund, Bengt, fr.o.m. 1995-08-23 t.o.m. 1995-10-25
Sekreterare : Blom, Nils, fr.o.m. 1997-06-16 t.o.m. 1997-09-30
Sekreterare : Dahlberg, Gudrun, fr.o.m. 1998-06-24 t.o.m. 1999-07-15
Sekreterare : Dahlström, Anita, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-06-10
Sekreterare : Kälvemark, Sofia, fr.o.m. 1998-09-22 t.o.m. 1999-04-18
Sekreterare : Kärvinge, Christina t.o.m. 1997-09-30
Sekreterare : Olin, Elisabet, fr.o.m. 1995-01-19 t.o.m. 1995-11-12
Sekreterare : Olofsson, Patrik, fr.o.m. 1998-09-01 t.o.m. 1999-04-14
Sekreterare : Rynning, Elisabeth, fr.o.m. 1996-09-01 t.o.m. 1997-01-31
Sekreterare : Sundström, Björn, fr.o.m. 1995-01-01 t.o.m. 1996-11-30
Sekreterare : Törnwall, Johanna, fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 1997-09-30
Sekreterare : Wramner, Bengt, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1996-06-30
Sekreterare : Åhs, Ulla, fr.o.m. 1998-05-15 t.o.m. 1999-06-30
Bitr. sekreterare : Nordling, Sara t.o.m. 1995-01-08

Rapporter

SOU 1993:38Hälso- och sjukvården i framtiden – Tre modeller
SOU 1994:86Teknologi och vårdkonsumtion inom sluten somatisk korttidsvård 1981-2001
SOU 1994:95En allmän sjukvårdsförsäkring i offentlig regi
SOU 1994:115Sjukvårdsreformer i andra länder
SOU 1994:132Landstingens ansvar för kliniskt forsknings- och utvecklingsarbete
SOU 1995:122Reform på recept
SOU 1996:163Behov och resurser i vården – en analys
SOU 1997:119En tydligare roll för hälso- och sjukvården i folkhälsoarbetet
SOU 1997:154Patienten har rätt
SOU 1999:66God vård på lika villkor? – om statens styrning av hälso- och sjukvården + 2 bilagor
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman