Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Barnsäkerhetsdelegationen (S 2001:05)

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Barnsäkerhetsdelegationen (S 2001:05) [ Avslutad 2004 ]

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Dir. 2001:79 Barnsäkerhetsdelegation

Medverkande i utredningen ( 31 st. ♀ 18 ♂ 13 ) :

Agneta Karlsson  []  ( Ordförande )
Ragnar Andersson  []  ( Ledamot )
Ingvar Enqvist  []  ( Ledamot )
Gudrun Eriksson  []  ( Ledamot )
Susanne Fahlgren  []  ( Ledamot )
Ulrika Lindmark  []  ( Ledamot )
Anna-Lena Olsson  []  ( Ledamot )
Jan Sjögren  []  ( Ledamot )
Iréne Tallhage-Lönn  []  ( Ledamot )
Claes Tingvall  []  ( Ledamot )
Marcus Bjering  []  ( Sakkunnig )
Gudrun Dahlberg  []  ( Sakkunnig )
Lars Darin  []  ( Sakkunnig )
Maria Dremé  []  ( Sakkunnig )
Björn Dufva  []  ( Sakkunnig )
Thord Eriksson  []  ( Sakkunnig )
Sören Kindlund  []  ( Sakkunnig )
Nic Nilsson  []  ( Sakkunnig )
Lena Nyberg  []  ( Sakkunnig )
Anna Sanell  []  ( Sakkunnig )
Anna Svensson  []  ( Sakkunnig )
Margareta Wiman  []  ( Sakkunnig )
Pia Björklid  []  ( Expert )
Ulf Björnstig  []  ( Expert )
Staffan Janson  []  ( Expert )
Lucie Laflamme  []  ( Expert )
Gun Neuman  []  ( Expert )
Elisabet Aldenberg  []  ( Sekreterare )
Marie Hasselberg  []  ( Sekreterare )
Bodil Långberg  []  ( Sekreterare )
Kaj Sundström  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Barnsäkerhetsdelegationen (S 2001:05)


Beteckning : S 2001:05
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2005-03-01
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2001-10-11
Direktiv för delegationen, se dir. 2001:79
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Karlsson, Agneta, fr.o.m. 2001-11-30
Ledamot : Andersson, Ragnar, fr.o.m. 2001-11-30
Ledamot : Enqvist, Ingvar, fr.o.m. 2001-11-30
Ledamot : Eriksson, Gudrun, fr.o.m. 2001-11-30
Ledamot : Fahlgren, Susanne, fr.o.m. 2001-11-30
Ledamot : Lindmark, Ulrika, fr.o.m. 2003-09-15
Ledamot : Olsson, Anna-Lena, fr.o.m. 2001-11-30
Ledamot : Sjögren, Jan, fr.o.m. 2001-11-30
Ledamot : Tallhage-Lönn, Iréne, fr.o.m. 2001-11-30
Ledamot : Tingvall, Claes, fr.o.m. 2001-11-30
Sakkunnig : Bjering, Marcus, fr.o.m. 2001-11-30
Sakkunnig : Dahlberg, Gudrun, fr.o.m. 2001-11-30
Sakkunnig : Darin, Lars, fr.o.m. 2001-11-30
Sakkunnig : Dremé, Maria, fr.o.m. 2001-11-30
Sakkunnig : Dufva, Björn, fr.o.m. 2001-11-30 t.o.m. 2002-07-31
Sakkunnig : Eriksson, Thord, fr.o.m. 2002-05-07
Sakkunnig : Kindlund, Sören, fr.o.m. 2001-11-30
Sakkunnig : Nilsson, Nic, fr.o.m. 2001-11-30
Sakkunnig : Nyberg, Lena, fr.o.m. 2001-11-30
Sakkunnig : Sanell, Anna, fr.o.m. 2001-08-01
Sakkunnig : Svensson, Anna, fr.o.m. 2001-11-30
Sakkunnig : Wiman, Margareta, fr.o.m. 2001-11-30
Expert : Björklid, Pia, fr.o.m. 2002-05-02
Expert : Björnstig, Ulf, fr.o.m. 2002-05-02
Expert : Janson, Staffan, fr.o.m. 2002-05-02
Expert : Laflamme, Lucie, fr.o.m. 2002-05-02
Expert : Neuman, Gun, fr.o.m. 2003-09-01 t.o.m. 2003-12-31
Sekreterare : Aldenberg, Elisabeth, fr.o.m. 2002-02-01 t.o.m. 2003-12-31
Sekreterare : Hasselberg, Marie, fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2003-12-31
Sekreterare : Långberg, Bodil, fr.o.m. 2001-11-01
Sekreterare : Sundström, Kaj, fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2003-12-31

Rapporter

SOU 2002:68Sociala skillnader i skador bland barn och ungdomar
SOU 2002:99Barns skador i Sverige – Barnskadeatlas med frekvenser och trender på nationell-, läns- och kommunnivå 1987-2000
SOU 2003:19Barns rätt till säkra och utvecklande miljöer. Framtida huvudman
SOU 2003:79Två läsår bland 10-15 åringar i Stockholms län. Inblick i skademönster, skadeomständigheter och skolliv
SOU 2003:127Från barnolycksfall till barns rätt till säkerhet och utveckling

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman