Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredning om vissa frågor rörande bidrag till ungdomsorganisationer m.m. (IJ 2008:02)

Offentlig utredning under Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredning om vissa frågor rörande bidrag till ungdomsorganisationer m.m. (IJ 2008:02) [ Avslutad 2009 ]

Offentlig utredning under Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Medverkande i utredningen ( 9 st. ♀ 6 ♂ 3 ) :

Ingela Håkansson  []  ( Särskild utredare )
Thomas Bull  []  ( Expert )
Gudrun Dahlberg  []  ( Expert )
Marie Ericsson  []  ( Expert )
Michael Haglund  []  ( Expert )
Katrin Hollunger Wågnert  []  ( Expert )
Linda Nilsson  []  ( Expert )
Keneth Wising  []  ( Expert )
Frida Hansson  []  ( Bitr. sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredning om vissa frågor rörande bidrag till ungdomsorganisationer m.m. (IJ 2008:02)
Departement : Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2008-03-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:35 och dir. 2009:11
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2009:29 Fritid på egna villkor
Medverkande :
Särskild utredare : Ingela Håkansson, fr.o.m. 2008-02-01 t.o.m. 2009-04-19
Expert : Thomas Bull, docent, fr.o.m. 2008-06-24 t.o.m. 2009-03-31
Expert : Gudrun Dahlberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-02-12 t.o.m. 2009-03-31
Expert : Marie Ericsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-05-21 t.o.m. 2009-03-31
Expert : Michael Haglund, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-05-21 t.o.m. 2009-02-11
Expert : Katrin Hollunger Wågnert, ämnesråd, fr.o.m. 2008-05-21 t.o.m. 2009-03-31
Expert : Linda Nilsson, kansliråd, fr.o.m. 2008-05-21 t.o.m. 2009-03-31
Expert : Keneth Wising, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-05-21 t.o.m. 2009-03-31
Biträdande sekreterare : Frida Hansson, fr.o.m. 2009-01-15 t.o.m. 2009-03-31

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman