Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredning om vissa frågor rörande bidrag till ungdomsorganisationer m.m. (IJ 2008:02)

Offentlig utredning under Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredning om vissa frågor rörande bidrag till ungdomsorganisationer m.m. (IJ 2008:02) [ Avslutad 2009 ]

Offentlig utredning under Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 2009:29 Fritid på egna villkor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 9 st. ♀ 6 ♂ 3 ) :

Ingela Håkansson  []  ( Särskild utredare )
Thomas Bull  []  ( Expert )
Gudrun Dahlberg  []  ( Expert )
Marie Ericsson  []  ( Expert )
Michael Haglund  []  ( Expert )
Katrin Hollunger Wågnert  []  ( Expert )
Linda Nilsson  []  ( Expert )
Keneth Wising  []  ( Expert )
Frida Hansson  []  ( Bitr. sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredning om vissa frågor rörande bidrag till ungdomsorganisationer m.m. (IJ 2008:02)


Beteckning : IJ 2008:02
Departement : Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Senast ändrad : 2010-03-11
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-03-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:35 och dir. 2009:11
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Håkansson, Ingela, fr.o.m. 2008-02-01 t.o.m. 2009-04-19
Expert : Bull, Thomas, fr.o.m. 2008-06-24 t.o.m. 2009-03-31
Expert : Dahlberg, Gudrun, fr.o.m. 2009-02-12 t.o.m. 2009-03-31
Expert : Ericsson, Marie, fr.o.m. 2008-05-21 t.o.m. 2009-03-31
Expert : Haglund, Michael, fr.o.m. 2008-05-21 t.o.m. 2009-02-11
Expert : Hollunger Wågnert, Katrin, fr.o.m. 2008-05-21 t.o.m. 2009-03-31
Expert : Nilsson, Linda, fr.o.m. 2008-05-21 t.o.m. 2009-03-31
Expert : Wising, Keneth, fr.o.m. 2008-05-21 t.o.m. 2009-03-31
Biträdande sekreterare : Hansson, Frida, fr.o.m. 2009-01-15 t.o.m. 2009-03-31

Rapporter

SOU 2009:29Fritid på egna villkor

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman